według słowa kluczowego:

Wykaz historyczny seminariów IPPT PAN

02.10.2000 Dyrektor IPPT PAN, Zebranie
06.10.2000 Jan J. Sławianowski, Układy Bertranda na sferach i pseudosferach
09.10.2000 dr inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN, Analiza wrażliwości w problemach kontaktowych z tarciem (streszczenie)
12.10.2000 dr L. Skubiszak, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Zastosowanie symulacji komputerowej do badania struktury mięśni na poziomie molekularnym - cz. I Sala 104, godz. 14
13.10.2000 prof. dr hab. Roman Bogacz, Kierunki intensyfikacji badan w transporcie kolejowym (streszczenie)
13.10.2000 Józef Ignaczak, Dyspersja fal naprężenia w mikroperiodycznie uwarstwionym osrodku sprężystym
16.10.2000 dr inż. Sławomir Piekarski, IPPT PAN, Zmodyfikowane równanie Ficka i osmotyczny model zniszczenia wodorowego w stali
19.10.2000 L. Skubiszak, Zastosowanie symulacji komputerowej do badania struktury mięsni na poziomie molekularnym cz. II. Animacja skurczu mięsni Sala 104, godz. 14
20.10.2000 Jerry W. Wekezer, Computational mechanics of highway safety structures
20.10.2000 Jan J. Sławianowski, Układy Bertranda na sferach i pseudosferach cz. II
23.10.2000 dr inż. Horacio Antunez, ZMK-PMOMN, IPPT PAN, Analiza wrażliwości na kształt i na parametry w optymalizacji procesów obróbki plastycznej metali
23.10.2000 Jarosław Bojarski, Ewolucja mikrostruktury a homogenizacja Cz. II. (streszczenie)
27.10.2000 Lech Knap, Aktywne rozpraszanie energii zderzen w ustrojach adaptacyjnych
27.10.2000 Artur Szczepański, Redukcja wektora stanu: wyniki wstępnego doswiadczenia
30.10.2000 mgr Katarzyna Kowalczyk, ZTOC, IPPT PAN, Ewolucja anizotropii plastycznej blach wywołana rozwojem tekstury krystalograficznej
03.11.2000 prof. dr hab. Waclaw Szczesniak, Trzecie pasmo drgan wlasnych belki Timoszenki
03.11.2000 dr D. Liu, Biomechaniczna analiza wpływu położenia kończyny górnej na wartosć siły ręki (streszczenie)
06.11.2000 prof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTK/ZTK IPPT PAN, Efekt masy dołączonej dla ośrodków porowatych
08.11.2000 Teresa Lenkowska-Czerwińska, Efekt Josephsona w nadprzewodnikach warstwowych
09.11.2000 Marcin Iwanowski (ISEP PW; CMM Ecole de Mines, Paris), Zastosowanie morfologii matematycznej do interpolacji obrazów cyfrowych (streszczenie)
10.11.2000 prof. dr hab. Roman Bogacz, Aktywne sterowanie konstrukcją - eksperyment
10.11.2000 Jacek Zawistowski, Symetrie równań różniczkowo-całkowych
13.11.2000 Włodzimierz Rysakow, Zastosowanie fal akustycznych i świetlnych do badania rozkładu cząstek w zawiesinach
13.11.2000 prof. dr hab. Andrzej Blinowski, ZTOC IPPT PAN, Inst. Wych. Tech. UWM w Olsztynie, Karby: rząd osobliwości w materiale ortotropowym
15.11.2000 dr Artur Szczepański, Collapse funkcji falowej: Doswiadczalne wyznaczanie dolnej granicy predkosci propagacji efektu
16.11.2000 J.J. Telega, Modele przebudowy tkanki kostnej Sala 104, godz. 14
16.11.2000 Michał Kleiber, Jerzy Rojek, Rafał Stocki, Zagadnienia niezawodności w procesach tłoczenia blach
17.11.2000 Sławomir Piekarski, Zmodyfikowane równanie Ficka i jego niektóre zastosowania
17.11.2000 prof. dr hab. Roman Bogacz, Aktywne sterowanie konstrukcją - podstawy teoretyczne i weryfikacja
20.11.2000 prof. Andrzej Nowicki, "Nocne-USG-dzienne" (widzenie skotopowe i fotopowe)
22.11.2000 prof. Albert Leksowski z Inst. Ioffego w St. Petersburgu (Seminarium Ośrodka Akustoelektroniki), Fracture mechanics, models of damage and acoustic emission during the material damage, sala 110, godz. 12:15
22.11.2000 prof. dr hab. Dominik Rogula, Fizyka statystyczna układów struno-podobnych w matrii skondensowanej
24.11.2000 prof. Jerzy Wekezer, Nowoczesne żelbetowe bariery mostowe
24.11.2000 Ryszard Wojnar, Przypuszczenie Prigogine'a i rozwiązanie Streatera
27.11.2000 dr inż. Sławomir Piekarski, IPPT PAN, Zmodyfikowane równanie Ficka i osmotyczny model zniszczenia wodorowego w stali- część 2
29.11.2000 dr Małgorzata Sztyren, Dynamika linii strumienia magnetycznego w nadprzewodnikach II-go rodzaju
30.11.2000 Danuta jasińska-Choromańska, Modelowanie i symulacja komputerowa dla potrzeb projektowania jednostronnych stabilizatorów zewnętrznych, sala 104, godz. 14 (streszczenie)
01.12.2000 Barbara Atamaniuk, Fale w plazmie pyłowej (1)
01.12.2000 dr hab. inż. Czesław Bajer, Pewna metoda całkowania równania różniczkowego ruchu
04.12.2000 dr W. Dornowski (WAT), prof. P. Perzyna ( IPPT PAN), Numeryczna analiza wpływu efektów falowych na ruch makroszczeliny
04.12.2000 dr Jerzy Etienne, mgr Marcin Lewandowski (Zakład Ultradźwięków), Stanowisko pomiarowe do skanowania pól ultradźwiękowych (IPPT PAN, sala 104, godz. 13:15)
07.12.2000 Rafał Stocki, Krzysztof Kolanek, Stefan Jendo, Michał Kleiber, Analiza efektywności wybranych metod optymalizacji dyskretnej w optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji prętowych
08.12.2000 Stefan Kotowski, Andrzej Ossowski, Dynamika układów jednowymiarowych
08.12.2000 Vladislav Danishevskiy, Asymptotic links between transport coefficients and elastic moduli of fibre reinforced composites
11.12.2000 prof. Bogdan Palosz, UNIPRESS PAN, Nanomateriały - aspekty krystalograficzne
14.12.2000 Dariusz Wiącek (ZMK), Monitorowanie, ocena i przewidywanie rozwoju zniszczeń w budynkach historycznych
14.12.2000 jarosław Piekarski, Własnosci mechaniczne krążków międzykręgowych, eksperyment i modelowanie, sala 104 godz. 14, czwartek, 14.12.2000 r.
15.12.2000 prof. W. Szczesniak, Uklady pod ruchomym obciazeniem (pierwsza forma wlasna)
15.12.2000 J.J. Telega, Brzegowe sterowanie dokładne w przypadku niejednorodnych osrodków sprężystych: teoria i aproksymacja
18.12.2000 prof. Roman Bogacz, IPPT PAN, Efekty dynamiczne kontaktu tocznego
20.12.2000 doc. dr hab Kazimierz Piechor, "Modelowanie plynow van der Waalsa" (streszczenie)
21.12.2000 D. Chmielewski, Akademia Medyczna w Warszawie, Immunologiczne i biochemiczne aspekty obluzowania endoprotez stawu biodrowego, Sala 104. godz. 14
22.12.2000 Andrzej Ossowski, Swiateczne forum dyskusyjne: Ontologia i epistemologia w naukach empirycznych (streszczenie)
03.01.2001 dr inz. Witold Suchecki, Politechnika Warszawska, Oddz. Plock Wybrane problemy przeplywow w krystalizatorach przemyslowych
08.01.2001 mgr inż. Grzegorz Maciejewski, doc. dr hab. Paweł Dłużewski, IPPT PAN, Analiza Dyslokacji i Naprężeń w Warstwach Epitaksjalnych
10.01.2001 dr hab. Eligiusz Wajnryb , Wieloczastkowe symulacje ukladow hydrodynamicznych, termodynamicznych i dielektrycznych
12.01.2001 prof. Eugenio FAZIO, Spatial optical solitons in glass waveguides. Experiments and Applications (seminarim Ośrodka Akustoelektroniki i ZU, sala 104 w IPPT PAN, godz, 12:00)
12.01.2001 Jan Rychlewski, O jakosciowej analizie tensorów Hooke'a
12.01.2001 Szymon Imielowski, Statecznosc kolumn obciazonych silami pseudozachowawczymi
15.01.2001 prof. dr hab. Andrzej NOWICKI, Wstep do ultrasonografii z kodowaną transmisją (IPPT PAN, sala 104,godz. 13:15)
15.01.2001 mgr inż. Marcin Białas, SPNAMK, IPPT PAN, Modelowanie zniszczenia w warstwach kontaktowych
17.01.2001 dr Slawomir Piekarski, Zmodyfikowane rownanie Ficka i rownania reakcji-dyfuzji
19.01.2001 dr inż. Włodzimierz Abramowicz, Modelowanie dużych odkształceń plastycznych przestrzennych ram cienkościennych.
19.01.2001 Andrzej J. Turski, Rachunek różniczkowy i calkowy rzędu niecałkowitego. Dziwaczna moda czy użyteczne narzędzie? (streszczenie)
26.01.2001 prof. Wacław Szcześniak, Układy pod ruchomym obciążeniem (pierwsza forma własna)
26.01.2001 Tomasz Lipniacki, Wymuszone fale w łańcuchu DNA
31.01.2001 dr hab. Tomasz Kowalewski , VTMX - konwekcyjne przeplywy atmosferyczne w terenie o zlozonej geometrii. Program badawczy NSF (USA)
02.02.2001 Barbara Gambin, Wiesław Larecki, Henryk Zorski, Statystyczna teoria dyslokacji punktowych
05.02.2001 doc. dr hab. Ryszard Pęcherski, dr inż. Zdzisław Nowak, IPPT PAN, Przykłady zastosowania modelu plastycznoœci z efektami mikropasm œcinania
08.02.2001 Andrzej Nowicki, Wybrane metody akustyki w biomechanice (streszczenie)
12.02.2001 dr inż. Stanisław Stupkiewicz i prof. dr hab. Zenon Mróz, IPPT PAN, Ewolucja rzeczywistej powierzchni kontaktu w procesach obróbki plastycznej
19.02.2001 prof. dr hab. Bogdan Raniecki, IPPT, Fenomenologiczna teoria zagęszczania konsolidujących zawiesin - I
21.02.2001 doc. dr hab. Zygmunt Szymanski, Oscylacje kanalu parowego podczas spawania laserowego
22.02.2001 Andrzej Nowicki, Wybrane metody akustyki w biomechanice, Cz. II
23.02.2001 dr inz. Tomasz Szolc, Porownanie dynamicznego oddzialywania z torem wozkow kolejowych roznych konstrukcji w zakresie srednich czestosci
23.02.2001 Krzysztof Żuchowski, Fale w plazmie jonowo pyłowej
26.02.2001 prof. dr hab. Bogdan Raniecki, IPPT PAN, Fenomenologiczna teoria zagęszczania konsolidujšcych zawiesin - II
26.02.2001 Paweł Dłużewski, O POTENCJAŁACH ATOMOWYCH I NIELINIOWYCH DEFORMACJACH SPRĘŻYSTYCH KRYSZTAŁÓW (streszczenie)
02.03.2001 Sławomir Piekarski, Alternatywne modele termodyfuzji
05.03.2001 prof. dr hab. Bogdan Raniecki, IPPT PAN, Fenomenologiczna teoria zagęszczania konsolidujących zawiesin - III
05.03.2001 prof. Robert C. Chivers, Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton, UK, Meso-structural considerations in ultrasonic propagation in wood, sala 104, IPPT PAN, godz. 13:15
08.03.2001 dr med. D. Chmielewski, prof A Górecki, Alloplastyka stawu biodrowego - uwarunkowania praktyczne sala 104, godz. 14
09.03.2001 Jan Holnicki, Projektowanie ustrojow adaptacyjnych - wstep do cyklu 7 wykladow (streszczenie)
09.03.2001 Włodzimierz Domański, Fale magnetosprężyste
12.03.2001 dr hab. Witold Łojkowski, UNIPRESS PAN, Tworzenie się nanostruktur na powierzchniach szyn kolejowych
14.03.2001 doc. dr hab. Tomasz Kowalewski, Analiza turbulencji na podstawie obrazow termograficznych scianki kanalu z przeplywem
16.03.2001 Andrzej J. Turski, Równania Różniczkowe i Całkowe Rzędu Niecałkowitego. Przykłady Zastosowań. (streszczenie)
16.03.2001 Jan Holnicki, Metoda Dystorsji Wirtualnych
19.03.2001 Zbigniew Kotulski, Janusz Szczepański, Generatory liczb losowych oparte na układach dynamicznych
21.03.2001 prof. B. Cichocki, UW, Seminarium odwolane, przepraszamy!
22.03.2001 Ewa Szeliga (Politechnika Warszawska), Niezawodność konstrukcji w warunkach niepewności w ujęciu teorii zbiorów rozmytych
23.03.2001 Józef Joachim Telega, Zasady ekstremalne dla zagadnień niepotencjalnych i początkowo-brzegowych
26.03.2001 dr Maurice Whelan, European Commission Joint Research Centre, Ispra, Italy, Optical fibre sensing in material and structural mechanics
26.03.2001 Jacek HATLIŃSKI, Wspomaganie i optymalizacja systemu diagnostyczno-pomiarowego do badań osób z zespołem snu z bezdechami w warunkach klinicznych (26.03.2001 r., IPPT PAN, sala 104, godz: 13:15) (streszczenie)
28.03.2001 dr Karol Makowski, Warstwa przyscienna Debye'a w plazmowych silnikach reaktywnych
30.03.2001 Sławomir Piekarski, Geometryczne aspekty praw zachowania w elektrodynamice osrodków ciągłych
02.04.2001 doc. dr hab. Wiera Oliferuk, IPPT PAN, Proces magazynowania energii podczas makroskopowo niejednorodnej deformacji plastycznej
04.04.2001 dr Konrad Bajer, Instytut Geofizyki UW, Ruch kropelek w otoczeniu wiru
06.04.2001 Piotr Przybyłowicz, Włodzimierz Kurnik, Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, Zagadnienia aktywnej stabilizacji układów wirujących
09.04.2001 dr inż. Adam Glema, prof. dr hab. Tomasz Łodygowski, prof. dr hab. Piotr Perzyna, Interakcja falowa w zagadnieniach lokalizacji deformacji plastycznych
11.04.2001 dr hab Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki UW, Turbulencja w chmurach
18.04.2001 doc. dr Jan Parfiniewicz, IMGW, Aktualne problemy Sluzby Pogody
19.04.2001 dr inż. Bogdan Bochenek (Politechnika Krakowska), Problematyka optymalnego kształtowania elementów konstrukcyjnych z uwagi na zachowanie pokrytyczne
20.04.2001 W. Bielski, J.J. Telega i R. Wojnar, Nieustalony przepływ cieczy dwuskładnikowej przez porowaty osrodek sprężysty
23.04.2001 J. Rońda, K.W. Colville (University of Cape Town, RPA), J.Bauer (IPPT PAN), Analiza modeli tarcia w zagadnieniach wytłaczania blach (na przykładzie S-rail)
25.04.2001 mgr inz Andrzej Cybulski , Modelowanie przemyslowych procesow krzepniecia
27.04.2001 Jan Holnicki, Projektowanie ustrojow o najlepszych zdolnosciach adaptacyjnych
30.04.2001 dr hab. Wojciech Dornowski, prof. Piotr Perzyna, IPPT PAN, Numeryczna analiza wpływu różnych efektów na ruch makroszczeliny
07.05.2001 prof. L. A. Bergman (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA), prof. B.F. Spencer (Univ. of Notre Dame, IN, USA), 1. Controlling nonlinear systems (subjected to random noise) by specification of response moments 2. Magnetorheological dampers: smart damping strategies for protection of civil infrastructure
09.05.2001 doc. dr habil. Kazimierz Piechor, Intuicyjna wersja teorii indeksu Conleya
10.05.2001 Andrzej Pownuk (Politechnika Śląska), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny niezawodności konstrukcji budowlanych
11.05.2001 Małgorzata Seredyńska , Problemy mechaniki sprężystych ciał afinicznie sztywnych
11.05.2001 Jan Holnicki, Projektowanie ustrojow o najwiekszej odpornosci udarowej
14.05.2001 A. Rusinek, Universite de Metz, France, Behaviour of a sheet steel: effect of adiabatic heating
16.05.2001 dr Barbara Atamaniuk, Modyfikacja fal plazmowych w obecnosci pylu
17.05.2001 Norbert Tuśnio (ZMK), Komputerowy model warstwowy rozwoju pożaru wewnętrznego z uwzględnieniem szczegółowych mechanizmów wymiany ciepła i masy
18.05.2001 prof. dr hab. Roman Bogacz, Stateczność konstrukcji obciążonych niekonserwatywnie
21.05.2001 prof. Bernadette Miara, Ecole Superieur d'Electronique at d'Electrotechnique, France, Exact controlability of elastic and piezoelectic materials
21.05.2001 dr Inż. Pió Callejas Gómez, Ogólna scharakteryzowanie organizacji, działalności naukowej i technicznej INSTITUTO de CERÁMICA y VIDRO Hiszpańskiej Akademii Nauk, Arganda del Rey, Madrid (21.05.20001, godz.13:15, sala 104, IPPT PAN) (streszczenie)
23.05.2001 dr Mikhail Kolev, MIM UW, On some aspects of the modelling in cancer therapy
24.05.2001 Artur Marczewski (ZMK), Analiza wrażliwości stosowana do optymalizacji położenia progów ciągowych
25.05.2001 Marek Muszyński, Zastosowanie metody PIC (Particle in cell) do symulacji dynamiki wiązki jonowej
25.05.2001 Henryk Ciurej, Politechnika Krakowska, Identyfikacja parametrów modelu dynamicznego budowli metodą dostrajania (streszczenie)
28.05.2001 prof. Meir Shillor, Oakland University Michigan, USA, Thermostats, suspensions and noisy brakes-three mathematical problems from industry.
30.05.2001 prof. dr hab. Bogdan Cichocki, IFT UW, Efektywane warunki brzegowe na szorskich powierzchniach przy przeplywach laminarnych
01.06.2001 Leszek Jarecki, Ferroelektryczne przejscia fazowe w przepływie rozciągającym
01.06.2001 Jan Holnicki, Ustroje o adaptacyjnej odpowiedzi dynamicznej
04.06.2001 dr S. Tokarzewski, prof. dr hab. J. J. Telega, dr A. Gałka, IPPT PAN, Wpływ szpiku na odpowiedź tkanki kostnej: zastosowanie aproksymant Pade
06.06.2001 doc. dr hab. Zbigniew Banach & dr Wieslaw Larecki, Rozklad entropii Boltzmann'a dla gazu relatywistycznego
07.06.2001 Izabela Marczewska (ZMK), Wieloetapowa optymalizacja topologii, kształtu i parametrów przekrojowych złożonych konstrukcji zginanych
08.06.2001 prof. Ryszard S. Michalski, Gorge Mason University, USA, Optymizacja w zadaniach o duzej zlozonosci z pomoca ewolucji niedarwinowskiej (streszczenie)
08.06.2001 Eugenia Radzikowska & Romuald Kotowski , Kryterium ewolucji w teorii pól połączonych
08.06.2001 dr hab. inż. Janusz Płocharski, Wydział Chemiczny PW, Efekt elektroreologiczny i jego wykorzystanie w technice (streszczenie)
11.06.2001 prof. Florian Schubert, Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik,Forschungszentrum Julich, Niemcy, Temperature dependence of deformation mechanisms and crack growth behaviour in advanced high-temperature Ni-based alloys for stationary gasturbines
15.06.2001 Szymon Imielowski, Sterowanie drganiami slupa poddanego obciazeniom sejsmicznym
18.06.2001 dr inż. Michał Basista, IPPT PAN, Analiza interakcji mikroszczelin w materiałach kruchych poddanych ściskaniu
20.06.2001 dr Konrad Bajer, Instytut Geofizyki UW, Tubes, Sheets and Singularities in Fluid Dynamics (streszczenie)
21.06.2001 Piotr Gut (ZMK), Kontrola jakości radioterapii przez nakładanie obrazów
22.06.2001 Janina Ostrowska-Maciejewska, Jan Rychlewski, Lokalne ekstrema energii i wytężenia ciał anizotropowych
25.06.2001 doc. dr hab. Wojciech NASALSKI, Spin i orbitalny moment pędu wiązek i impulsów optycznych. (poniedziałek, 2 lipca 2001 r., godz. 13:15, sala 104 w IPPT PAN)
25.06.2001 prof. J.J. Telega, IPPT PAN, Serowanie i stabilizacja układów o prametrach rozłożonych: elementy teorii i metody numeryczne
29.06.2001 B. Atamaniuk i A. J. Turski, Wrażenia naukowe z pobytu w S.Petersburgu oraz udziału w Międzynarodowym Seminarium DAYS on DIFFRACTION'2001
02.07.2001 doc. dr hab. Wojciech NASALSKI, Spin i orbitalny moment pędu wiązek i impulsów optycznych. (Seminarium Zakładu Ultradźwięków, sala 104, godz. 13:15)
23.07.2001 Carlos Agelet de Saracibar, CIMNE Barcelona, Numerical Analysis of Frictional Contact Problems sala 104, godzina 10:00 (streszczenie)
25.07.2001 Carlos Agelet de Saracibar, On the Computational Modelling of Thermoplastic Phase - Change Problems (streszczenie)
13.08.2001 prof. Roddam Narasimha, National Institute of Advanced Studies, India, New scaling arguments for low-wind eddy fluxes in a convective atmosphere Sala 110, 14:30 (streszczenie)
27.08.2001 prof. JoseMaria Amig?, J.Szczepanski, E. Wajnryb, M.V. Sanchez-Vives, On the number of states of the sources defined as encoded neuron responses in the visual cortex
10.09.2001 prof. Gao-Lian Liu, Shanghai University , Sala 100, A new generation of inverese shape design problem in aerodynamics and aerothermoelasticity formulated by variational principles
14.09.2001 Gerard A. Maugin, Universite Pierre et Marie Curie, Paris, 1. Eshelby stress: the driving force behind local structural rearrangement.
2. Eshelbian thermomechanics of singular surfaces: shock waves and phase transition fronts. (streszczenie)
01.10.2001 prof. Davide Bigoni, Singularities in elasticity with pre-stress
03.10.2001 mgr Piotr Banat, Instytut Geofizyki UW, Mieszanie anizotropowe w komorze chmurowej
05.10.2001 Henryk Zorski, Równania ruchu łańcucha białkowego
05.10.2001 prof. dr hab. Roman Bogacz, Fale pośizgowe w szynach kolejowych
08.10.2001 MAM-2001, Course on Mechanics of Advanced Materials, October 8-12, 2001, Staszic Palace, Warsaw.
10.10.2001 dr Maria Ekiel-Jezewska , Oddzialywania hydrodynamiczne pomiedzy dwiema bardzo bliskimi czastkami zawiesiny
12.10.2001 Józef Ignaczak, Model sztywnego przewodnika ciepła z czasami relaksacji
12.10.2001 doc. dr hab. Czesław Bajer, Przegląd wybranych metod numerycznych w mechanice
15.10.2001 mgr inż. Jarosław Latalski, Tolerancje wykonania w optymalizacji projektowania konstrukcji
17.10.2001 prof. dr hab. Krzysztof Cieslicki, PW , Modelowanie przeplywow w segmentach naczyn krwionosnych
19.10.2001 dr Zofia Kowalska, Symulacja drgań kontaktowych oraz zderzeń ciał o zwartej budowie w zakresie sprężysto-plastycznym.
19.10.2001 Ryszard Wojnar, 2 poziomowa dyfuzja i nieliniowe równanie ciepła
22.10.2001 dr inż. Adam Bokota, Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, (godz. 10.30), Modelowanie krzepnięcia i stygnięcia dwuskładnikowych stopów metali- pola temperatury, stężeń i naprężeń.
24.10.2001 dr Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Nobel 2001. Kondensat Bosego-Einsteina wczoraj i dzis
26.10.2001 Bogusław Ryczek, Nieregularność ruchu układu samowzbudnego z tarciem, wywołana wymuszeniem zewnętrznym o różnej postaci.
26.10.2001 Barbara Atamaniuk, Stabilizacja niestabilnosci prądowych procesami nieliniowymi (streszczenie)
29.10.2001 dr Stanisław Stupkiewicz i prof. Henryk Petryk, IPPT PAN, Modelowanie warstwowych struktur martenzytycznych w kryształach z pamięcią kształtu
31.10.2001 doc. dr hab. Marek Trippenbach (IFD UW), Nobel 2001 z fizyki. Kondensat Bosego-Einsteina (streszczenie)
05.11.2001 dr Mariusz Kaczmarek, Akademia Bydgoska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej, Mechanika nasyconych materiałów przepuszczalnych wrażliwych chemicznie
07.11.2001 doc. dr hab Tadeusz Hoffmann, Zagadnienia de Sait-Venanta w magnetosrężystosci
07.11.2001 mgr inz. Bartlomiej Wierzbicki, IMP PAN Gdansk , Numeryczne modelowanie plaskiego niestacjonarnego przeplywu wody i pary
08.11.2001 dr Zenon Kulpa, Diagramowa analiza przedziałowych "równan liniowych"
09.11.2001 Stefan Kotowski, Dynamika układów z więzami. Wyznaczanie reakcji.
09.11.2001 Krzysztof Żuchowski, Wpływ fluktuacji ładunku pyłu na tłumienie fal akustycznych w plazmie
12.11.2001 prof. Piotr Perzyna, IPPT PAN, Uroczystość Jubileuszowa z okazji 70-lecia profesora Piotra Perzyny
14.11.2001 mgr inz. Slawomir Alabrudzinski, Politechnika Warszawska, oddz. Plock, Metoda pomiaru pol predkosci dla przeplywu rzadkiej zawiesiny duzych czastek
16.11.2001 Jacek Szelążek, Postępy w ultradźwiękowych badaniach naprężeń
16.11.2001 Tomasz Szolc, O metodach analizy drgan przy wykorzystaniu modeli dyskretno-ciaglych
19.11.2001 dr Jan Maciejewski, prof. Zenon Mróz, IPPT PAN, Warunki stanu granicznego anizotropowych materiałów
19.11.2001 dr inż. Ryszard GUBRYNOWICZ, Komputerowe modelowanie artykulacji głosek języka polskiego, sala 133, godz 12:00, seminarium Zakładu Akustyki Fizycznej (streszczenie)
21.11.2001 dr A. Kucaba-Pietal, doc. dr hab. Z. Walenta, prof. Z. Peradzyński, Mikroprzeplywy. Symulacja metoda dynamiki molekularnej.
22.11.2001 dr Zenon Kulpa, Diagramowa analiza przedziałowych "równań liniowych" -cz.II
23.11.2001 Wiktor Gambin, Plastycznosć i tekstury
23.11.2001 Tomasz Szolc, Jerzy Piotrowski, Symulacja dynamicznego oddzialywania miedzy pojazdem szynowym i torem w zastosowaniu do oceny kontaktowych obciazen mechanicznych i cieplnych
26.11.2001 doc. dr hab. Paweł Dłużewski, IPPT PAN, Naprężenia w nanostrukturach półprzewodnikowych
28.11.2001 dr Tomasz Lipniacki, Anizotropia w turbulencji wirow dyskretnych
30.11.2001 Vsevolod Vladimirov, Modele ośrodków relaksujących: symetrie, ograniczenia oraz właściwosci rozwiązań niezmienniczych
03.12.2001 dr Michail KNIAZEV, Polarization of ferroelectric ceramics in alternating electric field, godz:13, sala 104, in English
03.12.2001 prof. Jacek Gilewicz (Uniwersytet Tuloński, Francja), dr Stanisław Tokarzewski (IPPT PAN), Ocena współczynników transportu kompozytów metodą wielopunktowych ułamków łańcuchowych i aproksymant Pade. Wyniki i perspektywy.
05.12.2001 prof. Andrzej Ziabicki, IPPT PAN, Wplyw przeplywu na zarodkowanie przemian fazowych
07.12.2001 Zygmunt Jacek Zawistowski, Symetrie równań z odchylonymi argumentami
07.12.2001 doc. dr hab. Czesław Bajer, Metody całkowania równań różniczkowych ruchu - porównanie (cz. I) (streszczenie)
10.12.2001 doc. dr hab. Grażyna ŁYPACEWICZ, Kształtowanie szerokopasmowych przetworników z długą strefą ogniskową, 10 grudnia (poniedziałek) 2001 r., godz.12:30, sala 104
10.12.2001 Guilhem Bles,Laboratoire Mecanique de Sol, Solides, Structures, Universite de Grenoble, Francja, Study of Mechanical Behaviour of fabric element
12.12.2001 dr Magdalena Zaluska-Kotur, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Dynamika na powierzchni pod dyktando oddzialywan
14.12.2001 doc. dr hab. Czesław Bajer, Metody całkowania równań różniczkowych ruchu - porównanie (cz. II)
14.12.2001 Igor Andrianov , Construction of continuous media models
17.12.2001 mgr inż. Zbigniew Marzec, prof. Jan Holnicki, IPPT PAN, Semi-aktywne tłumienie drgań
19.12.2001 dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN, Samopodobne rozwiazania dla ruchu nici wirowej w przyblizeniu lokalnej samoindukcji w nadcieklym helu (streszczenie)
04.01.2002 Vsevolod Vladimirov, Uogólnione modele osrodków strukturowanych: scenariusze chaotyzacji rozwiązań falowych oraz poszukiwanie rozwiązań solitonowych
07.01.2002 dr inż. Andrzej Ziółkowski, IPPT PAN, On the nucleation and propagation of phase transformation fronts in NiTi alloy, (wg. prac J.A.Show i S. Kyriakides - 1995-2000)
09.01.2002 dr inz. Romuald Mosdorf, Politechnika Bialostocka, Modelowanie chaotycznych zmian temperatury powierzchni grzejnej we wrzeniu - "Symulator wrzenia" (streszczenie)
11.01.2002 Andrzej J. Turski, Dynamika Układów Frakcjalnych. Przykłady i Zastosowania (streszczenie)
11.01.2002 Stefan Kotowski, Układy nieholonomiczne-wyznaczanie reakcji (streszczenie)
14.01.2002 prof. dr Andrzej Drescher , University of Minnesota, Dept. of Civil Engineering, Constitutive Superior Sand model with application to static liquefaction analysis
16.01.2002 14:15!! prof. dr hab. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Dynamika molekularna przeplywow Knudsena (streszczenie)
18.01.2002 Jerzy Frankowski, Metody redukcji drgań
18.01.2002 prof. dr hab. Roman Bogacz, Elementy drgań nieliniowych
21.01.2002 dr Stanisław Kucharski, IPPT PAN, Wykorzystanie testu indentacji do identyfikacji własności sprężysto-plastycznych metali
23.01.2002 dr hab. Jerzy Przeszowski, IPPT PAN , Nieprzemienne wspolrzedne w opisie hamiltonowskim mechaniki plynu w obecnosci silnego pola magnetycznego (streszczenie)
25.01.2002 Katarzyna Kowalczyk, Model ewolucji anizotropii plastycznej z powierzchnią plastycznosci zależną od tekstury
25.01.2002 Szymon Imielowski, Metoda macierzy przeniesienia
04.02.2002 dr Zenon Kulpa, IPPT PAN, Podejście przedziałowe w obliczeniach numerycznych
06.02.2002 dr Ludwik Nowicki, NOVITHERM SARL, EYBENS, Francja, Nowa koncepcja izolacji termicznej (streszczenie)
11.02.2002 dr T. Szabó, University of Miskolc, Hungarian Academy of Sciences, Finite Element analysis of contact problems
13.02.2002 Piotr Kowalczyk, Parametryczne modele konstytutywne kosci gąbczastej (streszczenie)
15.02.2002 Sławomir Piekarski, Dyfuzyjny model procesów transportu ładunku i ciepła w półprzewodniku
18.02.2002 prof. Czesław Woźniak, Politechnika Częstochowska, Instytut Matematyki i Informatyki, Modelowanie własności makroskopowych kompozytów wieloperiodycznych
20.02.2002 prof. dr hab. Kazimierz Piechor, dr Bogdan Kazimierczak, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego i IPPT PAN , Rozwiazania heterogeniczne dla modelu morfogenezy skory (streszczenie)
22.02.2002 Artur Szczepański, Kliniczne pomiary rzutu serca nową nieinwazyjną metodą indykatorową (dylucyjną)
25.02.2002 prof. dr Eugeniusz Danicki, IPPT PAN, Model przetwornika grzebieniowego
27.02.2002 dr Anna Kucaba-Pietal, Politechnika Rzeszowska, Modelowanie mikroprzeplywow na gruncie teorii plynow mikropolarnych (streszczenie)
01.03.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.I
04.03.2002 prof. Bogdan Raniecki i dr hab. Nguyen Huu Viem , O przyrostowej pracy odkształceń plastycznych i  niezmienniczości miar w mechanice sprężysto-plastycznych ośrodków ciągłych
06.03.2002 doc. dr hab. Tomasz Kowalewski, IPPT PAN, Analiza experymentalna procesu wzrostu pojedynczego pecherza pary (streszczenie)
08.03.2002 R. Bogacz, Tematy badan w zakresie Transportu w VI PR
08.03.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.II
11.03.2002 dr hab. Wojciech Dornowski i prof. Piotr Perzyna IPPT PAN, Studium propagacji makroszczeliny wzdłuż warstwy łączącej dwa materiały w problemach mezomechaniki
13.03.2002 dr med. J.K. Mizerski (Akad Med W-wa), dr J. Szumbarski (PW), doc. J. Waniewski (Inst Biocyber Inz Biomed PAN) , Modelowanie i optymalizacja kardiochirurgicznych zespolen naczyniowych (streszczenie)
15.03.2002 Nikolay N. Grinchik, Zjawiska elektromagnetyczne w osrodkach warstwowych: elektryczna warstwa podwójna, fale w plazmie, elektroliza impulsowa
18.03.2002 dr inż. Adam Nowak, Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o., Grupa Odlewnie Polskie Starachowice, Produkcja odlewów metodą zgazowanych modeli - aktualny stan wiedzy i umiejętności ( godz 10.30 )
20.03.2002 prof. dr hab. Francois Feuillebois, Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France, Collision of drops with inertia effects in strongly sheared linear flow fields (streszczenie)
22.03.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.III
25.03.2002 dr Valeri Markine, Delft University of Technology, Optimization Methods for Dynamic Systems: Application in Railway Engineering
25.03.2002 mgr inż. Piotr ONISZK, Analiza sygnału akustycznego w łożyskach eksploatowanych turbogeneratoeów pokładowych z zastosowaniem laserowej wibrometrii różnicowej, IPPT PAN sala 104, godz. 13:00, Seminarium Zakładu Akustyki Fizycznej
27.03.2002 doc. dr hab. Leszek Jarecki, Pracownia Fizyki Polimerow, IPPT, Ksztaltowanie sie orientacjii molekularnej i naprezenia w polimerach (streszczenie)
27.03.2002 prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński (WAM), "Ocena jakościowa przebudowy przeszczepów kostnych zamrożonych, sterylizowanych radiacyjnie oraz próba oceny ilościowej oceny",
03.04.2002 dr inz. Romuald Mosdorf, Politechnika Bialostocka, Chaos deterministyczny w procesie wrzenia
05.04.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.IV
05.04.2002 dr Valeri Markine, Use of an optimization technique in railway engineering applications.
08.04.2002 prof. dr R.W.Ogden, Department of Mathematics University of Glasgow, Structure and mechanics of arteries
10.04.2002 prof. Rudi Schmitz, RWTH Aachen, Niemcy, Magnetic relaxation in ferrofluids (streszczenie)
12.04.2002 Claude Vall'ee, Choice of the invariant set. Nonlinear isotropic constitutive laws. Convex potentials.
12.04.2002 Stefan Kotowski, Algorytmy genetyczne - próba analizy.
15.04.2002 mgr Izabela Marczewska, IPPT PAN, Wieloetapowa Optymlizacja topologiczna konstrukcji zginanych
17.04.2002 mgr Miroslaw Andrejczuk, Instytut Geofizyki UW, Skladnik pasywny i skladnik aktywny w polu zanikajacej turbulencji (streszczenie)
19.04.2002 E. Postek, Prosty model numeryczny ukladu szyna/kolo (streszczenie)
19.04.2002 Barbara Gołubowska, Afiniczny model wewnętrznych stopni swobody w rozmaitosci nieuklidesowej
22.04.2002 prof. Bert van Rietbergen, Department of Biomedical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, Micro-finite element analysis of bone: state-of-the-art
24.04.2002 dr Jacek Kurzyna, Zaklad Mechaniki i Fizyki Plynow, IPPT PAN, Oscylacje pradu wyladowania w reaktywnym silniku plazmowym (streszczenie)
26.04.2002 Aleksei Popov, EM pulse propagation over irregular terrain (time-domain parabolic equation)
26.04.2002 Andrzej Ossowski, Dynamika układów z histerezą (streszczenie)
29.04.2002 dr Mariusz Kaczmarek, Akademia Bydgoska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej, Mikroskopowe fluktuacje w opisie mechaniki ośrodków wielofazowych
06.05.2002 prof. Dominik Rogula, IPPT PAN, Niskowymiarowe struktury materiałowe i osobliwości van Hove'a
08.05.2002 doc. dr hab. Alina Ciach, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Mikroemulsje w waskich szczelinach (streszczenie)
08.05.2002 Eugenia Radzikowska, Mikroelektromagnetyzm a nadprzewodnictwo
10.05.2002 Volodymyr Taranov, Nieliniowe dryfowe fale jonowo-akustyczne i ich symetrie
10.05.2002 Czesław Bajer, Bezwładność w dyskretnym modelowaniu zadań falowych (streszczenie)
13.05.2002 Jarosław Bojarski, IPPT, Twierdzenie o statycznym przystosowaniu dla dużych odkształceń (shakedown)
15.05.2002 mgr Tomasz Michalek, Zaklad Mechaniki i Fizyki Plynow IPPT PAN, Rozproszona realizacja algorytmu GMRES do rozwiazywania zagadnien eliptycznych (streszczenie)
17.05.2002 Vasyl Kovalchuk, Równanie Kleina-Gordona-Diraca i zagadnienia symetrii konforemnej
17.05.2002 prof. Roman Bogacz, Bezpieczeństwo i monitoring jako tematyka zintegrowanego projektu EU
20.05.2002 prof. dr R.W.Ogden, Department of Mathematics University of Glasgow, The influence of residual stress on the dynamics of thin - film surface - coated elastic solid
22.05.2002 UWAGA, ZMIANA TERMINU: 21.05.2002, 10:15, sala 110 doc. dr hab. Izabela Pienkowska, IPPT PAN, Efekty niestacjonarne w wielocialowych stokesowskich oddzialywaniach hydrodynamicznych (streszczenie)
23.05.2002 mgr inż. Mariusz Szwoch, Rozpoznawanie drukowanej notacji muzycznej z wykorzystaniem bezkontekstowych gramatyk atrybutowych
24.05.2002 dr inż. Włodzimierz Abramowicz, Ograniczenia macierzowego sformulowanie MES
24.05.2002 Marek Cieplak, Klasy uniwersalnosci w kinetyce zwijania się białek
27.05.2002 prof. Istvan Paczelt, Miskolc University, Hungary, Contact optimization with account of wear
27.05.2002 dr hab. Piotr Kiełczyński, Zastosowanie cylindrycznych przetworników piezoceramicznych do pomiaru własności reologicznych cieczy, sala 104 w IPPT PAN, godz.13:15
29.05.2002 prof. dr hab. Marek Kus, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Chaos kwantowy - wprowadzenie (streszczenie)
03.06.2002 dr Ryszard Wojnar, IPPT PAN, "Centroidal Voronoi"- przegląd
07.06.2002 Mountajab Al-Hasan, Równania typu Ignaczaka w mikropolarnym modelu E-N
07.06.2002 dr inż. Włodzimierz Abramowicz, Ograniczenia macierzowego sformulowanie MES, cz. II (sala 104)
10.06.2002 prof. Mariusz Nieniewski, Segmentacja obrazów EIT słońca otrzymanych z misji SoHO metodą wododziału i łączenia obszarów
12.06.2002 UWAGA, ZMIANA TERMINU: 11.06.2002, 10:15, sala 110 Slawomir Blonski, Robert Trzcinski (studenci PW), 1. Model przeplywowy segmentu komory spalania turbiny gazowej 2. Analiza doswiadczalna dynamiki wzrostu pecherza parowego (streszczenie)
14.06.2002 dr inż. Włodzimierz Abramowicz, Ograniczenia macierzowego sformulowanie MES, cz. III
17.06.2002 mgr Maciej Stańczyk, Przegląd zagadnień termicznych w biomechanice (na podstawie literatury)
20.06.2002 mgr inż. Paweł Flont, Łagodzenie obciążeń dynamicznych mostu kolejowego poprzez aktywne sterowanie kształtu torowiska
21.06.2002 Ryszard Wojnar, Gaz Lorentza jako przykład dyfuzji w osrodku porowatym
28.06.2002 Agnieszka Martens, Dynamika bryły afinicznie sztywnej z więzami zachowania kształtu
03.07.2002 prof. Mohamed Gad-el-Hak, University of Notre Dame, USA, Flows Physics in Microdevices (streszczenie)
10.07.2002 prof. Jacques Leblond, Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France , Some applications of the NMR to the characterization of suspensions and two-phase flows (streszczenie)
11.09.2002 doc. dr hab. inz. Zbigniew Walenta, ZMiFP IPPT PAN, Fale uderzeniowe w gestych gazach (streszczenie)
17.09.2002 godz. 14-16, sala 104, prof. Alexander L. Yarin Faculty of Mech. Eng., Technion, Haifa, AMAS visiting fellow , Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts, part 1 of the AMAS course (streszczenie)
18.09.2002 godz. 12.30, sala 100, dr inz. Dariusz Mikielewicz, Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk , Modelowanie wymiany pedu i ciepla w dwufazowym przeplywie pecherzykowymowym (streszczenie)
24.09.2002 godz. 14-16, sala 104, prof. Alexander L. Yarin, Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow, Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. 2nd lecture of the AMAS course (streszczenie)
26.09.2002 dr Igor Grešovnik, A computational shell for solving inverse and optimisation problems
01.10.2002 14-16, sala 104, prof. Alexander L. Yarin, Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow, Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. 3rd lecture of the AMAS course (streszczenie)
04.10.2002 godz.10.15, sala 100, prof. Alexander L. Yarin, Faculty of Mech. Eng., TECHNION, Haifa, AMAS visiting fellow, Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts. 4th lecture of the AMAS course and special joint seminar of ZMiFP and ZTOC. (streszczenie)
07.10.2002 prof. P. Perzyna, prof. M. Janas, Sylwetki profesorów Wacława Olszaka i Antoniego Sawczuka
09.10.2002 dr M.A. Gonik, THERMO, Alexandrov, Russia, Crystal growth under conditions of low melt flow close to interface (streszczenie)
11.10.2002 Józef Ignaczak , Zasada Saint-Venanta dla mikroperiodycznie uwarstwionej półprzestrzeni termosprężystej
11.10.2002 Dipl.-Ing. Martin Ertz, Technische Universität Berlin, Extreme Flash Temperatures due to Rough Surfaces? (streszczenie)
14.10.2002 doc. dr hab. R. Kuziak, Zastosowanie symulatora MAXStrain do badań podstawowych, związanych z technologiami wytwarzania struktur ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych w metalach i stopach (streszczenie)
16.10.2002 dr inz. Tadeusz Orzechowski, Politechnika Kielecka, Wymiana ciepla przy wrzeniu na pretach z pokryciem porowatym (streszczenie)
18.10.2002 Stefan Kotowski, Algorytmy genetyczne - próba klasyfikacji
18.10.2002 Małgorzata Seredyńska, Redukcje i iloczyny półproste w mechanice hamiltonowskiej
21.10.2002 mgr inż. J. Knabel, Analiza niezawodności procesu tłoczenia blach przy użyciu metody powierzchni odpowiedzi
25.10.2002 Paweł Flont, Aktywne sterowanie kształtem kolejowego torowiska mostowego
25.10.2002 Vasyl Fedorchuk (Inst. Mat. AP, Kraków), O niektórych zastosowaniach struktury podgrupowej grup Liego symetrii punktowych w fizyce
28.10.2002 dr S. Mercier, prof. A. Molinari, Predictions of bifurcation and instabilities during dynamic extension (streszczenie)
04.11.2002 doc. dr hab. W. Nasalski, Spin i orbitalny moment pędu wiązek optycznych: fizyczne podstawy i zastosowania w badaniach materiałowych
13.11.2002 Piotr Pietrzak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW, , Sonoluminescencja - pieklo babelkow (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
13.11.2002 dr Tomasz Lekszycki, Wybrane problemy modelowania adaptacyjnego własności tkanki kostnej (streszczenie)
15.11.2002 dr inż Wlodzimierz Abramowicz, Obiektowo zorientowane sformulowanie MES dla cienkosciennych ram przestrzenych (skonczone obroty i odksztalcenia).
15.11.2002 Vsevolod Vladimirov (Wydz. Mat. Stos. AGH), Skończenie wymiarowa redukcja układu hydrodynamicznego oparta na prawach zachowania
18.11.2002 prof. P. Perzyna, Termodynamiczna teoria sprężysto-lepkoplastyczności ciał polikrystalicznych.
I. Podstawy fizykalne i matematyczne teorii, analiza podstawowych własności
18.11.2002 Eleonora Kruglenko, Wariacyjna teoria magnetosprężystych mikromagnetyków, Cz. III (streszczenie)
20.11.2002 K. Sobczyk, Fale w ośrodkach stchastycznych: istniejące metody i nowe rezultaty
20.11.2002 prof. dr hab. Robert Holyst, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Blokowe kopolimery w zastosowaniu do tworzenia krysztalow fotonowych (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
22.11.2002 dr inż. Tomasz Szolc, O modelowaniu dynamicznym ukladow wirnikowych przy wykorzystaniu roznych metod
22.11.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne modele wewnętrznych stopni swobody w przestrzeni nie-Euklidesowej cz.I
25.11.2002 prof. P. Perzyna, Termodynamiczna teoria sprężysto-lepkoplastyczności ciał polikrystalicznych.
II. Aktualne zastosowania
27.11.2002 J. Ignaczak, Oszacowanie energii mikroperiodycznie uwarstwionej półprzestrzeni w dynamicznej termosprężystości
27.11.2002 dr Stanislaw Stupkiewicz (IPPT PAN), Jak modelowac smarowanie w procesach przerobki plastycznej metali? (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
29.11.2002 prof. dr hab. Roman Bogacz, Propagacja fal w kołach kolejowych
29.11.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne modele wewnętrznych stopni swobody w przestrzeni nie-Euklidesowej cz.II
02.12.2002 doc. dr hab. Z. Ranachowski, Metoda emisji akustycznej - wprowadzenie i przykłady pomiarów
02.12.2002 R. Wojnar, Układy wielowarstwowe z gigantyczną magnetoopornoscią
04.12.2002 E. Danicki, Fale sprężyste w piezoelektrykach
04.12.2002 prof. François Lusseyran, LIMSI-Orsay, France, FOURIER-MODES AND SPATIAL-STRUCTURES IN A CAVITY-BOUNDARY LAYER INTERACTION (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
06.12.2002 Stefan Kotowski, Układy nieholonomiczne
06.12.2002 Włodzimierz Domański, Słabo-nieliniowe fale w osrodku sprężystym
09.12.2002 mgr P. Traczykowski, doc. dr hab. inż. P. Dłużewski, Komputerowa symulacja położeń atomów z wykorzystaniem dynamiki molekularnej, Zastosowanie do opisu deformacji struktur półprzewodnikowych
11.12.2002 A. Ciarkowski, Deformacja sygnału podczas propagacji w ośrodku dyspersyjnym: prekursor Sommerfelda
11.12.2002 dr Stanislaw Tokarzewski, IPPT PAN, Granice gorne i dolne na efektywne wspolczynniki transportu dwufazowych osrodkow niejednorodnych metoda wielopunktowych aproksymant Pade (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
13.12.2002 doc. dr inż. Zdzisław Świderski, Badania eksperymentalne warstwy wierzchniej skorugowanych szyn
13.12.2002 Sławomir Mackiewicz, Zastosowanie uogólnionego modelu VRH do obliczania stałych sprężystosci supertwardych materiałów kompozytowych (streszczenie)
16.12.2002 doc. dr hab. W. Oliferuk, mgr inż. M. Maj, Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii podczas rozciągania polikryształów.
18.12.2002 J. Szczepanski (IPPT PAN), E. Wajnryb, J.M. Amigo, M.V. Sanchez-Vives, M. Slater , Zastosowanie metod biometrycznych do generowania liczb losowych (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
18.12.2002 Z. Kotulski, Układy dynamiczne i kryptosystemy
20.12.2002 dr Andrzej Ossowski, Spotkanie dyskusyjne - Filozofia nauki, analizy danych i modelowania układów dynamicznych (streszczenie)
03.01.2003 doc. dr hab. Czesław Bajer, Poligonizacja kół kolejowych (streszczenie)
06.01.2003 prof. A. B. Movchan, Asymptotic models for elastic media containing non-planar cracks. Statics and dynamics
08.01.2003 Piotr Pietrzak, Instytut Fizyki Doswiadczalnej UW , "Sonoluminescencja - pieklo babelkow Cz. II Pomiary optyczne" (godz. 12:30, sala 100) (streszczenie)
08.01.2003 prof. A.B. Movchan, Dept. of Mathematics, University of Liverpool, England, Vibration of periodic elastic structures. Localization, filtering and polarization of elastic waves
10.01.2003 dr inż. Zofia Kowalska, Podstawy diagnostyki drganiowej nieregularnych powierzchni tocznych.
10.01.2003 Katarzyna Kowalczyk, Janina Ostrowska-Maciejewska , Warunki wytężenia o intepretacji energetycznej ciał o wybranych typach anizotropii.
13.01.2003 prof. A. Ziabicki, Polimery jako materiały
15.01.2003 dr Christophe Pakleza, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Molecular modelling of nucleic acids hairpin loops based on the theory of elasticity (godz. 12:30, sala 110) (streszczenie)
15.01.2003 prof. A.B. Movchan, Dept. of Mathematics, University of Liverpool, England, Asymptotic analysis and eigenvalue problems for multi-structures
17.01.2003 Szymon Imiełowski, Model kontaktu kolo-szyna z uwzglednieniem sil niekonserwatywnych
17.01.2003 Andrzej Turski, Frakcjalne laplasjany w zastosowaniu do dyfrakcji i wiązek optycznych, cz.I
20.01.2003 prof. C. Papadimitriou, Optimal sensors and actuator methodology
22.01.2003 prof. C. Papadimitriou, Dept. of Mech. Engineering, University of Thessaly, Greece , Modal Model Identification inStructural Dynamics with Applications
22.01.2003 prof. Wojciech Zajaczkowski, Instytut Matematyczny PAN, "O globalnych rozwiazaniach rownania Naviera-Stokesa" (godz. 12:30, sala 100)
24.01.2003 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (Zakład Farmakodynamiki Wydz.Farmacji AM), Procesy transportu w organizmie ludzkim
29.01.2003 prof. C. Papadimitriou, Dept. of Mech. Engineering, University of Thessaly, Greece, Methodology for updating robust reliability using measured dynamic data
29.01.2003 mgr Krzysztof Dekajlo, IPPT PAN, "Modelowanie numeryczne procesu mieszania oraz procesu dyspersji w ukladzie gaz - ciecz w mieszalniku dynamicznym" (streszczenie)
06.02.2003 prof. dr hab. Witold Kosiński, Algebra liczb rozmytych
10.02.2003 prof. R. Kaleńczuk, Nanomateriały - preparatyka, badania właściwości, zastosowania
14.02.2003 Wiesław Larecki, Hydrodynamika gazu fononów typu Nielsena-Shklovsky'ego z nieliniowym izotropowym związkiem dyspersyjnym
17.02.2003 doc. dr hab. C. Bajer, Zagadnienia dynamiczne w kontakcie tocznym
19.02.2003 doc. dr hab. inz. Zbigniew Walenta (ZMiFP IPPT PAN), Fale uderzeniowe w gestych gazach (streszczenie)
21.02.2003 Ewa Turska, Niejednoznacznosć rozkładu naprężeń w osrodku zawierającym nieograniczone szczeliny
24.02.2003 dr hab. L. Pająk, Badanie struktur niejednorodnych w nanoskali przy pomocy metody SAXS
26.02.2003 doc. Amalia Pielorz, Dynamika wybranych układów dyskretno - ciągłych: Rozwiązania analityczne i numeryczne
27.02.2003 mgr Truong Lan Le, dr Zenon Kulpa, Diagramowy "arkusz kalkulacyjny"
28.02.2003 Franz Rammertorfer (Vienna Univ. of Technology), Computational modelling of composite materials and structures at different length scales
28.02.2003 Bogusław Ryczek, Ograniczenie amplitudy drgań samowzbudnych typu przyleganie-poślizg dodatkowym wymuszeniem harmonicznym (streszczenie)
03.03.2003 prof. T. Wierzchoń, Obróbki jarzeniowe tytanu i jego stopów w aspekcie zastosowań w medycynie i energetyce (streszczenie)
05.03.2003 prof. Zbigniew Peradzynski (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz IPPT PAN), Uogolnione rozwiazania nieliniowych rownan osrodka rozrzedzonego na przykladzie plazmy silnika jonowego. (streszczenie)
05.03.2003 dr Włodzimierz Laprus, Fale powierzchniowe w ośrodkach piezoelektrycznych
05.03.2003 Maciej Stańczyk, Polimeryzacja cementu kostnego (streszczenie)
07.03.2003 Andrzej Turski, Frakcjalne laplasjany w zastosowaniu do dyfrakcji i wiązek optycznych, cz.II
10.03.2003 prof. A. Czyrska-Filemonowicz, Charakterystyka mikrostruktury biomateriałów tytanowych metodami mikroskopii elektronowej
12.03.2003 prof. Czesław Woźniak, Modelowanie zagadnień dynamiki płyt o strukturze periodycznej
12.03.2003 dr J. Piekarski, Modelowanie przystosowania funkcjonalnego kosci z uwzglednieniem anizotropii
13.03.2003 dr hab. inż. Paweł Sewastianow, prof. P.Cz. (Instytut Infromatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska), Synteza teorii prawdopodobieństwa i teorii świadectw Dempstera-Shaferado porównywania przedziałów i przedziałów rozmytych
14.03.2003 Leszek Jarecki, Teoria niestacjonarnej orientacji molekularnej polimerów
14.03.2003 Robert Konowrocki, Dynamika koła ogumionego
17.03.2003 prof. B. Brank, Dynamics and time-stepping schemes for elastic shells undergoing finite rotations
17.03.2003 dr Leszek RADZISZEWSKI, Analiza wpływu działania fali silnej nieciągłości na jej pomiar czujnikiem piezoelektrycznym w ciałach stalych, sala 133, godzina 12:00
19.03.2003 dr Jerzy Trębicki, Stochastyczne układy drgające o zmiennej strukturze
21.03.2003 Józef Lewandowski, Propagacja fal ultradźwiękowych w materiale polikrystalicznym w stanie naprężeń płaskich, czI
21.03.2003 Ali Abdulslam Lesewed, MSc, Control system overview
24.03.2003 dr A. Marzec, doc. dr hab. Z. Ranachowski, Pomiary tekstury zbożowych produktów spożywczych metodą emisji akustycznej
26.03.2003 prof. Gerhard Naegele (AMAS visiting professor, Institut für Festkörperforschung Jülich), Hydrodynamics and Structure of Dispersion Colloids (streszczenie)
26.03.2003 Juri Tasinkiewicz, Metody wyznaczania widma ładunku na elektrodach przetwornika międzypalczastego
28.03.2003 Tomasz Szolc, Analiza sprzezonych drgan ukladu: wal wirnikowy-tarcza-wieniec lopatkowy
28.03.2003 Józef Lewandowski, Propagacja fal ultradźwiękowych w materiale polikrystalicznym w stanie naprężeń płaskich, czII
31.03.2003 doc. dr hab. M. Leszczyński, Naprężenia w strukturach laserowych (AlGaIn)N
02.04.2003 prof. dr hab. Kazimierz Piechor (Akademia Bydgoska oraz IPPT PAN), Wyprowadzenie rownan Kortewega z teorii kinetycznej (streszczenie)
02.04.2003 doc. Krzysztof Doliński, Obciążenia stochastyczne w modelowaniu szczeliny zmęczeniowej
04.04.2003 Tomasz Szolc, Analiza sprzezonych drgan ukladu wal wirnikowy-tarcza-wieniec lopatkowy (cd.)
04.04.2003 Marek Muszyński, Zastosowania wiązek cząstek naładowanych i ich modele numeryczne
07.04.2003 dr P. Sittner, Using neutrons for engineering purposes - application to martensitic transformations in shape memory alloys
09.04.2003 prof. Bozidar Sarler, AMAS visiting professor, Laboratory for Multiphase Processes Nova Gorica Polytechnic, Slovenia, Solidification, numerical methods, industrial solidification systems (streszczenie)
09.04.2003 dr Elżbieta Tyrkiel, Chaos w deterministycznych nieliniowych układach drgających
11.04.2003 Sławomir Piekarski , Niezmienniczy zapis mechaniki kontinuum
14.04.2003 prof. A. Nowicki, Współczesne metody ultradźwiękowego obrazowania tkanek
16.04.2003 mgr Krzysztof Sadlej (Instytut Fizyki Teoretycznej UW), Velocity fluctuations in sedimenting suspensions (streszczenie)
16.04.2003 prof. Kazimierz Sobczyk, Metoda maksymalnej entropii informacyjnej dla układów stochastycznych
23.04.2003 dr Barbara Atamaniuk, Fale w plaźmie pyłowej (streszczenie)
23.04.2003 dr hab. n. med. Jacek Malejczyk, Elementy biologii molekularnej dla biomechanikow z zastosowaniem do tkanki kostnej" - czesc pierwsza
23.04.2003 prof. Bozidar Sarler, AMAS visiting professor, Laboratory for Multiphase Processes Nova Gorica Polytechnic, Slovenia, Solidification, numerical methods, industrial solidification systems (streszczenie)
25.04.2003 prof. dr hab. Roman Bogacz, doc. dr hab. Czesław Bajer, Zagadnienia sterowania dynamiką przesła mostu obciążonego pojazdami
25.04.2003 Michael P. Wnuk, Local and global instabilities in ductile failure (streszczenie)
28.04.2003 mgr inż. Piotr ONISZK, Ocena stopnia zużycia generatora pokładowego przy zastosowaniu laserowej wibrometrii różnicowej,godz: 12:00, sala 133 w IPPT PAN
28.04.2003 prof. J. Tejchman, Numeryczna analiza lokalizacji odkształceń w materiałach sypkich i kruchych
30.04.2003 prof. Gerhard Naegele, Institut fur Festkorperforschung, Julich, Germany (AMAS visitng professor), Colloidal Interdiffusion (streszczenie)
05.05.2003 prof. H. Morawiec, Stopy metali wykazujące pamięć kształtu
07.05.2003 dr Ryszard Wojnar, Napięcia wzrostu tkanek
08.05.2003 prof. Gustav Amberg, Dept of Mechanics, KTH Stockholm, Control of a thermocapillary instability (streszczenie)
09.05.2003 Paweł Sajkiewicz, Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów
09.05.2003 dr inż. Zofia Kowalska, Analiza parametryczna przejściowych wibro-uderzeń w układzie koło/szyna.
12.05.2003 prof. R. W. Ogden, Dynamics of surface-coated elastic solids
14.05.2003 doc. Piotr Kulczycki, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Krakowska, Zakład Teorii Sterowania (Kierownik), Rozwiązania równań różniczkowych z nieciągłą prawą stroną w odniesieniu do zagadnień sterowania optymalnego (streszczenie)
16.05.2003 R. Martyniak (Inst. Stos. Probl. Mech. i Mat. NANU), M. Matczyński (IPPT PAN) , Termosprężyste zagadnienia zamkniętych szczelin międzyfazowych
19.05.2003 dr inż. T. Szolc, Analiza dynamiczna złożonych dyskretno-ciągłych ukladów mechanicznych (rozprawa habilitacyjna)
21.05.2003 prof. dr hab. Bogdan Cichocki (Instytut Fizyki Teoretycznej UW), Hydrodynamic interactions (streszczenie)
21.05.2003 Maciej Jakubiec, Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w sterowaniu
23.05.2003 Stanisław Tokarzewski (IPPT), Wyznaczanie efektywnych współczynników transportu kompozytów metodą wielopunktowych ułamków łańcuchowych
23.05.2003 Stefan Kotowski, Próba klasyfikacji algorytmów genetycznych
26.05.2003 dr hab. M. Szczerba, Kryterium mechanicznego bliźniakowania kryształów RSC (streszczenie)
28.05.2003 Juri Tasinkiewicz, Metody wyznaczania widma ładunku na elektrodach przetwornika międzypalczastego. Ciąg dalszy. (streszczenie)
28.05.2003 prof. Jones, AMAS visiting professor , University of London, UK , The role of orientational Brownian motion in dispersive media (streszczenie)
30.05.2003 doc. dr hab. Czesław Bajer, Metody modalne w dynamice konstrukcji
30.05.2003 Artur Szczepański (IPPT), Przekaz informacji kwantowej. Możliwe testy doswiadczalne
02.06.2003 prof. J. Holnicki-Szulc, dr P. Kołakowski, Piezodiagnostyka - wykrywanie i identyfikacja defektów w konstrukcjach
04.06.2003 dr Laurence Bergougnoux (IUSTI, Marseille, France), Spreading fronts and fluctuations in sedimentation (streszczenie)
04.06.2003 dr Tadeusz Klecha, Katedra Matematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Naprężeniowe fale powierzchniowe w niejednorodnej, izotropowej półprzestrzeni sprężystej
06.06.2003 Andrzej Trzęsowski (IPPT), O stałym i kwazistałym stanie nanoklastrów
06.06.2003 dr Włodzimierz Abramowicz, Dynamika układów dyskretno-ciagłych. Próba nowego sformułowania.
09.06.2003 prof. H. Zhao, Strength enhancement of cellular structures under impact loading (streszczenie)
11.06.2003 mgr Simon Childs, Cape Town University & IPPT PAN , Some aspects to modeling fluids, free surfaces and rigid bodies (streszczenie)
11.06.2003 prof. Roman Bobryk, Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Rezonanse w dynamicznych układach stochastycznych
13.06.2003 R. Wojnar, Badanie numeryczne 2W struktur z defektami
13.06.2003 prof. dr hab. Roman Bogacz, doc. dr hab. Czesław Bajer, Dynamika toru typu Y
16.06.2003 dr F. Cayssials, Effect of activation parameters on strain rate and temperature sensitivity of steels. Development of a predictive model
18.06.2003 Włodzimierz Domański, Słabo-nieliniowe fale hiperboliczne
23.06.2003 prof. L. Dietrich, Procesy i miary uszkodzeń od obciążeń eksploatacyjnych
25.06.2003 prof. Jan Kicinski, Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk , Lozyska wielkogabarytowe: przeplywy skawitowane i wymiana ciepla. Sprzezone formy drgan ukladu wirnik-lozyska, jako nowy wyróznik stanu duzych maszyn energetycznych.
27.06.2003 Kaushik Bhattacharya (Caltech, Pasadena), Thin films of active materials
30.06.2003 prof. B. Guzina, Dynamic methods of subsurface imaging of defects
11.09.2003 dr Jacek Marczyk, MSC.Software, Stochastic Simulation: New Frontiers for CAE in the 21-st Century (streszczenie)
23.09.2003 prof. J.H.S. Fernando, Department of Mechanical & Aerospace Engineering, Arizona State University , Urban Fluid Mechanics: Air Circulation and Contaminant Dispersion in Cities (streszczenie)
01.10.2003 prof. Christian Bucher, Universitat Weimar, Combination of finite elements and element-free methods for the analysis of crack development in materials with stochastic properties
02.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (1) (14:00, room 108) (streszczenie)
03.10.2003 Bożena Jaskorzyńska (R. Inst. Techn.- KTH), Fotoniczne kryształy - właściwości i potencjalne zastosowania (streszczenie)
06.10.2003 prof. H. Petryk, Jakościowe przewidywania w mikromechanice materiałów niesprężystych
07.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (2) (9:30, room 108) (streszczenie)
08.10.2003 prof. Francois Feuillebois, AMAS visiting professor, PMMH, ESPCI, Paris, France , Perturbation problems at low Reynolds number, part 1. (streszczenie)
08.10.2003 prof. Christian Bucher, Universitat Weimar, On the solution of the first passage problem in structural dynamics by the First-Order Reliability Method and importance sampling
09.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (3) (14:00, room 108) (streszczenie)
10.10.2003 Bożena Jaskorzyńska (R. Inst. Techn.- KTH), Up-konwersja i migracja wzbudzeń w szkle kwarcowym domieszkowanym erbem
10.10.2003 mgr inż. Piotr Tokaj, Dynamika toru typu Y
13.10.2003 prof. J. Mizrahi, Current topics in ortopaedic and rehabilitation biomechanics
14.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (4) (9:30, room 108) (streszczenie)
15.10.2003 prof. Francois Feuillebois, Perturbation Problems at Low Reynolds Number (12:30, room 100)
15.10.2003 Jozef Ignaczak, Plaskie fale harmoniczne w mikroperiodycznie uwarstwionym osrodku termosprezystym (streszczenie)
16.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (5) (14:00, room 108) (streszczenie)
17.10.2003 Klaus Herrmann (Paderborn Universitaet), Small punch test: a new method for the determination of mechanical parameters of solder materials in microelectronic packages
20.10.2003 prof. B. U. Felderhof, Sedimentation (sala 100, godz. 10.00)
20.10.2003 prof. B. U. Felderhof (gość AMAS), Sedimentation
21.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (6) (9:30, room 108) (streszczenie)
22.10.2003 prof. Francois Feuillebois, AMAS visiting professor, PMMH, ESPCI, Paris, France , Perturbation problems at low Reynolds number, part 3. (streszczenie)
22.10.2003 Adam Ciarkowski, Propagacja elektromagnetycznego sygnału impulsowego w ośrodku dyspersyjnym Lorentza --- Prekursor Brillouina
23.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (7) (14:00, room 108) (streszczenie)
24.10.2003 Andrzej Ziabicki, Depolaryzacja światła jako metoda badania zmiennej struktury materiałów polikrystalicznych
27.10.2003 prof. J. Klepaczko, Kilka przykładów z mechaniki pękania, kryteria skali mezo i makro
28.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (8) (9:30, room 108) (streszczenie)
29.10.2003 prof. Francois Feuillebois, Perturbation Problems at Low Reynolds Number (12:30, room 100)
29.10.2003 prof. Nikolai N. Grinchik, Byelorussian Academy of Sciences, Luikov Heat and Mass Transfer Institute, Problem of modeling of the interaction of nonstationary electric, thermal, and diffusion fields in layered media
29.10.2003 prof. Francois Feuillebois, AMAS visiting professor, PMMH, ESPCI, Paris, France , Perturbation problems at low Reynolds number, part 4. (streszczenie)
30.10.2003 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany , Macroscopic properties of random heterogeneous materials (9) (14:00, room 108) (streszczenie)
31.10.2003 Jan Sławianowski, Elipsoidalne figury równowagowe
03.11.2003 dr K. Santaoja, The role of thermomechanics in the verification of material models (sala 100, godz. 10.00)
05.11.2003 prof. Zygmunt Galasiewicz, Nagroda Nobla z fizyki w 2003 r. (streszczenie)
05.11.2003 doc. dr hab. Izabela Pienkowska (IPPT PAN), Wielocialowe oseenowskie oddzialywania hydrodynamiczne (streszczenie)
05.11.2003 prof. Zygmunt Galasiewicz, Nagroda Nobla z fizyki w 2003 r. (streszczenie)
05.11.2003 prof. Eugeniusz Danicki, Bezkontaktowy przetwornik grzebieniowy
07.11.2003 Eliza Rożko, Dynamika ciała afinicznie sztywnego o zdegenorowanym wymiarze
12.11.2003 prof. Andrzej Tylikowski, Stateczność dynamiczna konstrukcji wykonanych z materiałów gradientowych
12.11.2003 mgr Piotr Korczyk, ZMiFP, IPPT PAN , Anemometria obrazowa (PIV) w zastosowaniu do pomiaru predkosci kropelek chmurowych (streszczenie)
14.11.2003 doc. dr hab. Czesław Bajer, Tłumienie w modelowaniu numerycznym
14.11.2003 Barbara Atamaniuk, Nieliniowe mechanizmy Saturacji niestabilności *Farley-Buneman*
17.11.2003 dr S. Stupkiewicz, prof. H. Petryk, Ewolucja mikrostruktur warstwowych w stopach z pamięcią kształtu
19.11.2003 prof. Igor Szczyrba, Department of Mathematical Sciences, University of Northern Colorado, USA, "Matematyczne i numeryczne aspekty modelowania urazow mozgu" (streszczenie)
19.11.2003 mgr inż. Paweł Hołobut, Sterowanie w pozycjonowaniu urządzeń z napędem hydraulicznym
21.11.2003 Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Tekstura krystalograficzna a lokalizacja odkształceń w blachach
21.11.2003 prof. dr hab. Roman Bogacz, Fale w kołach
24.11.2003 dr A. Plewiński, Prace Instytutu Obróbki Plastycznej na tle kierunków rozwoju obróbki plastycznej (streszczenie)
26.11.2003 mgr inz. Slawomir Blonski, ZMiFP, IPPT PAN (sala 110), Nanowlokna, metody wytwarzania i zastosowania (streszczenie)
28.11.2003 mgr Julia Smirnowa, Zagadnienia hałasu w technice
28.11.2003 Włodzimierz Domański, Warunek znikania w nieliniowej dynamice ośrodków sprężystych
01.12.2003 dr K. Kowalczyk-Gajewska, Tekstura krystalograficzna a lokalizacja odkształceń w blachach
03.12.2003 prof. J.M. Floryan, Department of Mechanical and Materials Engineering The University of Western Ontario, London,Canada, Certain aspects of flows over rough surfaces (streszczenie)
03.12.2003 prof. Tomasz Kapitaniak, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, Hiperchaos
05.12.2003 Krzysztof Żuchowski, Fluktuacje ładunku elektrycznego i tłumiemie słabych fal akustycznych w plazmie pyłowej
05.12.2003 mgr Julia Smirnowa, dr Andrzej Ossowski, Propagacja i subiektywna ocena hałasu pociągu
08.12.2003 dr D. Szeliga, prof. M. Pietrzyk, Strategia optymalizacji dla analizy odwrotnej w zastosowaniu do identyfikacji modeli własności materiałów i warunków brzegowych (streszczenie)
10.12.2003 mgr inż. Bartłomiej D. Błachowski, Sterowanie drganiami masztów z odciągami
10.12.2003 dr inż. Jarosław Piekarski, Biomechanika zrostu kostnego. (streszczenie)
12.12.2003 Christophe Pakleza (Zakład Bioinformatyki IBB PAN, Warszawa), Elasticity of thin rods applied to the prediction of short DNA/RNA loops structure
12.12.2003 Mark Hoffmann, DTU Lyngby, Dania, On the dynamics of a railway freight wagon with UIC standard suspension
15.12.2003 dr C. Graczykowski, dr hab. T. Lewiński, Wsporniki Michella (streszczenie)
17.12.2003 Zbigniew Kotulski, Kamil Kulesza, Schematy podziału sekretu z dodatkowymi możliwościami
19.12.2003 Janina Ostrowska-Maciejewska, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Wpływ ograniczeń wewnętrznych na własności sprężyste materiałów anizotropowych
19.12.2003 Stefan Kotowski, Dynamika układów o zmiennej strukturze
22.12.2003 dr J. Rojek, Metoda elementów dyskretnych w modelowaniu materiałów sypkich i skał
05.01.2004 doc. W. Sosnowski, dr I. Marczewska, Optymalizacja w projektowaniu nowych konstrukcji i materiałów
09.01.2004 Z.Ranachowski, T. Dębowski, Falkowa dekompozycja syganłów akustycznych i przykłady jej zastosowań
12.01.2004 dr A. Boccaccini (gość AMAS), Glass and glass-ceramic matrix composites: academic curiosity or useful materials? (streszczenie)
13.01.2004 dr A.R. Boccaccini, The Use of Electrophoretic Deposition for the Fabrication of Ceramic Composites and Coatings (streszczenie)
14.01.2004 mgr inz. Tomasz Moscicki (IPPT PAN), "Dynamika obloku plazmowego genrowanego przy spawaniu laserowym na podstawie analizy promieniowania" (streszczenie)
14.01.2004 dr A.R. Boccaccini, Thermal cycling, thermal aging and thermal shock behavior of SiC-fiber reinforced glass matrix composites (streszczenie)
16.01.2004 Sz.Imiełowski, Formy optymalne słupów obciążonych siłą sledzącą
16.01.2004 Marek Danielewski (Wydz. Inżyn. Mater. i Ceram. AGH) , Modelowanie procesów dyfuzji wzajemnej z uwzględnieniem naprężeń oraz ograniczeń kinetycznych
19.01.2004 prof. D. Gawin, Numeryczne modelowanie zjawisk higro-termo-chemo-mechanicznych i wywołanych nimi zniszczeń w betonie w wysokiej temperaturze
19.01.2004 dr J.Kurzyna i dr K.Makowski, IPPT PAN, ZASTOSOWANIE METODY ROZKLADU NA MODY EMPIRYCZNE (EMD) DO ANALIZY WIDMOWEJ OSCYLACJI PLAZMY W SILNIKU HALLA (streszczenie)
21.01.2004 doc. dr hab. Arkadiusz Branka (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu), "Obliczenia metoda dynamiki brownowskiej" (streszczenie)
23.01.2004 Wiesław Larecki, Układy równań zachowania zawierające funkcje jednorodne
23.01.2004 dr inż. Zofia Kowalska, Nieregularności powierzchni tocznych jako źródło drgań w układzie koło/szyna.
26.01.2004 dr P. Sajkiewicz, Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów
28.01.2004 doc. dr hab. Zbigniew Walenta (IPPT PAN) , "Prosty model detonacji do obliczen metoda Bezposredniej Symulacji Monte-Carlo" (streszczenie)
30.01.2004 doc. dr hab. Czesław Bajer, Wiarygodność obliczeń numerycznych w mechanice konstrukcji
30.01.2004 Grzegorz Socha, Badania kumulacji zniszczenia zmęczeniowego stali konstrukcyjnych
09.02.2004 prof. Z. Mróz, Optymalne kształty powierzchni w procesie zużycia kontaktowego
11.02.2004 Wiesław Larecki, Jednorodne funkcje konstytutywne w gazodynamice a zasada maksimum entropii
16.02.2004 R. Wojnar, Teoria Landaua-Fradkina słabo nieciągłych przejść fazowych
16.02.2004 dr S. Tokarzewski, Zastosowanie ułamków łańcuchowych i aproksymant Pade do wyznaczania granic na efektywne współczynniki transportu materiałów niejednorodnych
18.02.2004 mgr Piotr Kotlarz (Akademia Bydgoska), Szyfrująca sieć neuronowa
18.02.2004 dr T. Svensson, Estimating crack closure characteristics - an example of optimal experimental design (streszczenie)
18.02.2004 dr Karol Makowski (IPPT PAN), "Analiza stabilnosci wyladowania elektrycznego w plazmowych silnikach" (streszczenie)
20.02.2004 Artur Szczepański, Przekaz informacji kwantowej w makroskopowej przestrzeni konfiguracyjnej
20.02.2004 prof. dr hab. Roman Bogacz, Model Ostermayera dynamicznego tarcia w układach hamulcowych
23.02.2004 dr J. Mizera, Niestabilność odkształcenia plastycznego Portevin-Le Chatelier
25.02.2004 mgr Tomasz Michalek (IPPT PAN), "Performance and accuracy of mesh-free diffuse approximation method" (streszczenie)
25.02.2004 dr Thomas Svensson, Fraunhofer-Chalmers Research Center, Göteborg, Szwecja, Statistical aspects of fatigue limit estimation
27.02.2004 Stefan Kotowski, Rozkład graniczny operatorów genetycznych w algorytmach genetycznych
27.02.2004 Sławomir Piekarski, Modele termodyfuzji materii naładowanej elektrycznie
01.03.2004 dr hab. R. Gubrynowicz, Akustyczna metoda oceny dysfunkcji narządu głosu u dzieci, sala 104, godz.13:15, IPPT PAN
01.03.2004 prof. W. Gutkowski, Działalność naukowa doktora Jacka Bauera, jego rozprawa habilitacyjna
03.03.2004 Kamil Kulesza, Zbigniew Kotulski, On graph coloring check digit scheme
03.03.2004 dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN, "Stochastyczny" model sieci regulatorowej bialka NF-kappaB (streszczenie)
05.03.2004 Sz.Imiełowski, Stanowisko do badań stateczności i dynamiki elementów konstrukcyjnych
05.03.2004 Andrzej Trzęsowski, O kształcie stabilnych nanoklasterów
08.03.2004 prof. K. Wilmański, Duże deformacje materiałów porosprężystych - modelowanie termodynamiczne i zastosowania
08.03.2004 dr Yves Pagani, Laboratoire d'Optique P. M. Duffieux UMR--CNRS 6603 16, route de Gray 25000 Besancon, France, Rigorous theory of diffraction for studying magneto-optical devices: near-field and far-field applications; Monday, 8 March, 13:15, room 104, IPPT PAN (streszczenie)
10.03.2004 dr Thomas Svensson, Fraunhofer-Chalmers Research Center, Göteborg, Szwecja, Complexity vs. scatter in fatigue modelling
10.03.2004 prof. Krzysztof Wilmanski, Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin , Fluidyzacja osrodkow granulowanych: eksperyment i model
12.03.2004 Robert Konowrocki, Badanie modelu koło-droga (streszczenie)
12.03.2004 Krzysztof Wilmański (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin) , Mikro-makro przejścia w zagadnieniach modelowania ośrodków granulowanych
15.03.2004 doc. W. Oliferuk, dr W. Świątnicki, Wpływ wzajemnej orientacji faz na bilans energii podczas deformacji plastycznej stali austenityczno-ferrytycznej
15.03.2004 mgr inż. Wojciech Secomski, Nieinwazjny pomiar hematokrytu krwi. Badania in-vitro.
16.03.2004 prof. J. Sladek, Boundary Element Method (streszczenie)
17.03.2004 Aneta Zwierko, MINX - system mikropłatności
17.03.2004 dr Stanislaw Tokarzewski (IPPT PAN) , "Zastosowanie ulamkow lancuchowych do wyznaczania ograniczen na efektywne wspolczynniki transportu materialow niejednorodnych" (streszczenie)
18.03.2004 prof. J. Sladek, Boundary Element Method (streszczenie)
19.03.2004 Andrzej J. Turski, Elementy Rachunku Frakcjalnego. Przykłady i obliczenia.
19.03.2004 dr inż. Krzysztof Banaś, Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali
22.03.2004 mgr Michał Pakuła, Identyfikacja struktury kości gąbczastej metodą ultradźwiękową
22.03.2004 prof. S. J. Kowalski, Termomechanika materiałów suszonych
23.03.2004 prof. J. Sladek, Boundary Element Method (streszczenie)
24.03.2004 dr Elżbieta Tyrkiel, Siodła chaotyczne - generatory chaotycznej dynamiki w nieliniowych oscylatorach
24.03.2004 mgr Agnieszka Slowicka (IPPT PAN) , "Molekularne oddzialywania miedzy cieczami w procesie emulsyfikacji" (streszczenie)
25.03.2004 prof. J. Sladek, Boundary Element Method (streszczenie)
26.03.2004 Marek Muszyński, Modelowanie wiązek cząstek naładowanych
29.03.2004 dr hab. inż. Janusz Wójcik, Nowy, wydajny algorytm dla 3D i 4D rozwiązań równań nieliniowej akustyki.
29.03.2004 prof. P. Steinmann, Theoretical and numerical aspects of thermomechanical interfaces in solids
30.03.2004 prof. P. Steinmann, Configurational Continuum Mechanics: An Advanced Approach to the Modeling of Material Defects (streszczenie)
31.03.2004 prof. J. Sladek, Boundary Element Method (streszczenie)
31.03.2004 dr Maria Ekiel-Jezewska (IPPT PAN) , "Oddzialywania hydrodynamiczne czastek na powierzchni swobodnej" (streszczenie)
01.04.2004 dr Leszek Chmielewski, Metody akumulacji danych w analizie obrazów z silnym szumem - zastosowanie do analizy obrazów mammograficznych
01.04.2004 prof. M. Ichchou, Vibroacoustics, Measurements, Data Acquisition and Structural Identification (streszczenie)
01.04.2004 prof. P. Steinmann, Configurational Continuum Mechanics: An Advanced Approach to the Modeling of Material Defects (streszczenie)
02.04.2004 prof. M. Ichchou, Vibroacoustics, Measurements, Data Acquisition and Structural Identification
02.04.2004 Małgorzata Seredyńska, O pewnych modelach kolektywnych w mechanice
05.04.2004 doc. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, Wibrometria laserowa: aparatura i przykłady zastosowań
05.04.2004 prof. D. Bigoni, A perturbative approach to material instabilities in anisotropic elastic and plastic solids
06.04.2004 prof. P. Steinmann, Configurational Continuum Mechanics: An Advanced Approach to the Modeling of Material Defects (streszczenie)
07.04.2004 prof. J. Sladek, Boundary Element Method (streszczenie)
14.04.2004 doc. dr hab. Kazimierz Piechor (IPPT PAN) , "Rownanie Lagerstroma jako imitacja stacjonarnego oplywu kuli dla malej liczby Reynoldsa", wyklad 1 (streszczenie)
15.04.2004 prof. M. Ichchou, Vibroacoustics, Measurements, Data Acquisition and Structural Identification
16.04.2004 Sławomir Piekarski , Niezmienniczy zapis mechaniki kontinuum. Kontynuacja.
16.04.2004 prof. M. Ichchou, Vibroacoustics, Measurements, Data Acquisition and Structural Identification
16.04.2004 dr L. Kwaśniewski, mgr A. Morka, 1. Zderzenia autobusów; 2. Symulacja wybuchów
19.04.2004 dr hab. D. Łydźba, Zastosowania metody homogenizacji do weryfikacji koncepcji fenomenologicznych
20.04.2004 mgr Marta Krasowska, nstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Wplyw substancji powierzchniowo aktywnej na ruch banki, przebieg zderzen z równymi powierzchniami miedzyfazowymi oraz powstanie kontaktu trójfazowego (streszczenie)
20.04.2004 prof. P. Steinmann, Configurational Continuum Mechanics: An Advanced Approach to the Modeling of Material Defects (streszczenie)
21.04.2004 doc. dr hab. Kazimierz Piechor (IPPT PAN) , "Rownanie Lagerstroma jako imitacja stacjonarnego oplywu kuli dla malej liczby Reynoldsa", wyklad 2 (streszczenie)
21.04.2004 prof. Paulo Maria Mariano, Univerita di Roma "La Sapienza", Universita del Molise, Włochy, Morphological representation of complex bodies in continuum mechanics: an introduction
21.04.2004 prof. P. Steinmann, Configurational Continuum Mechanics: An Advanced Approach to the Modeling of Material Defects (streszczenie)
22.04.2004 mgr inż. Ryszard Mes, Wyznaczanie sił krytycznych w płytach warstwowych
22.04.2004 prof. M. Ichchou, Vibroacoustics, Measurements, Data Acquisition and Structural Identification
22.04.2004 prof. P. Steinmann, Configurational Continuum Mechanics: An Advanced Approach to the Modeling of Material Defects (streszczenie)
23.04.2004 prof. dr hab. Wacław Szcześniak, Belka Timoshenki obciążona układem ruchomych oscylatorów
23.04.2004 Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN), Mechaniczne rozciąganie białek
23.04.2004 prof. M. Ichchou, Vibroacoustics, Measurements, Data Acquisition and Structural Identification
26.04.2004 doc. dr hab. Wojciech Nasalski, Optyczne wiązki Bessel'a
26.04.2004 dr B. Augustyniak, Zjawiska magnetosprężyste i ich wykorzystanie w nieniszczących badaniach materiałów (rozprawa habilitacyjna)
05.05.2004 mgr inz. Anna Blim, IPPT PAN, Pracownia Fizyki Polimerow, "Wplyw temperatury na strukture i dynamike formowania wlokien poliestrowych" (streszczenie)
05.05.2004 dr Sławomir Piekarski, Modele dyfuzji i termodyfuzji materii naładowanej elektrycznie
07.05.2004 Paolo Maria Mariano (Univ.di Roma "La Sapienza", Univ.del Molise), Complex bodies: constitutive issues and interfaces
07.05.2004 Tomasz Szolc, Wybrane zagadnienia dynamicznej diagnostyki uszkodzen maszyn wirnikowych
10.05.2004 doc J. Wójcik, Nieliniowe równania akustyki, praktyczne zastosowania w technologiach ultradźwięwiekowych
10.05.2004 prof. dr hab. inż. Tadeusz Powałowski, Ultradźwiękowe badanie elastyczności ściany tętnicy szyjnej wspólnej u osób z różnym stopniem miażdżycy tętnicy szyjnej wewnętrznej
12.05.2004 J. Kurzyna, Metoda rozkładu na mody empiryczne (EMD) i jej zastosowanie do analizy oscylacji plazmy w reaktywnym silniku jonowym. (streszczenie)
14.05.2004 prof. Roman Bogacz, Uszkodzenia toru
14.05.2004 Jacek Zawistowski, Symetrie radialnych równań Własowa-Maxwella
17.05.2004 dr Przemysław Ranachowski, Mechaniczno - akustyczne badania procesów degradacji porcelany izolatorowej
17.05.2004 dr M. Gei, Asymptotic Crack-Tip Fields in Couple-Stress Strain-Gradient Plasticity: Steady-State Propagation
19.05.2004 Kazimierz Sobczyk, Jerzy Trębicki, Trwałość zmęczeniowa w obecności losowych naprężeń resztkowych
21.05.2004 Sławomir Mackiewicz, Badania degradacji stali w wyniku pełzania metodą ultradźwiękową
24.05.2004 dr S. Walley, The Shock Initiation and High Strain Rate Mechanical Characterization of Explosive Powders and Compositions (streszczenie)
26.05.2004 dr hab. Eligiusz Wajnryb, IPPT PAN, Zaklad Mechaniki i Fizyki Plynow , "Wlasnosci efektywne emulsji kolidalnych"
26.05.2004 dr Hiroshi Onaga, Dept. of Architecture, Kiniki University, Speech intelligibility of the youth and the age as a function of speech rate, seminar room:100,hour:14:00 (streszczenie)
27.05.2004 Patrizio Neff (Technical University of Darmstadt), A geometrically exact micromorphic (Cosserat) bulk model. Modelling and existence of minimizers. (streszczenie)
28.05.2004 Jan J. Sławianowski, Kwantowe modele bąka deformowalnego. Zastosowania molekularne i mikrostrukturalne.
28.05.2004 prof. Piotr Przybyłowicz, PW, SIMR, Aktywne metody stabilizacji drgań w wybranych układach wirujących
31.05.2004 doc. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, Pomiar własności reologicznych ciekłych kryształów (nematycznych) metodami ultradźwiękowymi.
31.05.2004 dr T. Lekszycki, Modelowanie funkcjonalnej adaptacji kosci
02.06.2004 doc. dr hab. Leszek Jarecki, IPPT PAN, Pracownia Fizyki Polimerow , "Efekty lepkosci i krystalizacji w modelowaniu procesu formowania wlokien polimerowych"
02.06.2004 Janusz Wójcik, Nieliniowe równania akustyki- Praktyczne zastosowania w technologiach ultradźwiękowych
03.06.2004 W. Sosnowski, T. Bednarek, Wprowadzenie do analizy zmęczeniowej cylindrów hydraulicznych w projekcie PROHIPP (streszczenie)
04.06.2004 Jan J. Sławianowski, Kwantowe modele bąka deformowalnego. Zastosowania molekularne i mikrostrukturalne. Część II.
07.06.2004 dr inż. Piotr Gutkiewicz, Zakład Akustyki Fizycznej, Komputery w badaniach nieniszczących
07.06.2004 prof. K. Sobczyk, Dynamika stochastyczna układów fizycznych/technicznych - w 100 lat od pierwszych idei: W. Gibbs (1903), A.Einstein - M.Smoluchowski (1905/06), P.Langevin (1908)
14.06.2004 kurs ACTR'04, Wystąpienie prof. S. Cowina
17.06.2004 Piotr Sadłowski, Wybrane algorytmy dynamiki dla skończonych rotacji bryły sztywnej
18.06.2004 Anna Blim, Wpływ temperatury na strukturę i dynamikę formowania włókien poliestrowych
21.06.2004 prof. P. Niederer - gość ABioMed, Motion analysis in biomechanics (streszczenie)
23.06.2004 prof. Mario di Paola, Dipartamento di Igegneria Structuralle a Geotecnica, Universita di Palermo, Italy, Nonlinear dynamics under impulsive processes (deterministic versus stochastic analysis)
24.06.2004 Grzegorz Dzierżanowski, Optymalizacja rozmieszczenia materiałów w sprężystych dźwigarach powierzchniowych
25.06.2004 Keith J. Miller, FREng (University of Sheffield), "Fretting fatigue; a review and future perspectives" Uwaga: Z powodu choroby prof. K.J. Miller nie może przyjechać do Polski i wykład w podanym terminie się nie odbędzie. (streszczenie)
28.06.2004 doc. I. Pawłow-Niezgódka, O modelowaniu matematycznym materiałów z pamięcią kształtu z uwzględnieniem efektów termicznych
08.07.2004 Tomasz Liszka, Stabilność układów dynamicznych o parametrach przedziałowych
15.07.2004 W. Sosnowski, T. Bednarek, Wprowadzenie do analizy zmęczeniowej cylindrów hydraulicznych w projekcie PROHIPP (streszczenie)
03.09.2004 prof. Elisabeth Guazzelli, IUSTI Marseille, France , Spreading fronts, stratification and fluctuations in sedimentation (!!! 10:00, Friday!!!)
08.09.2004 prof. Elisabeth Guazzelli, IUSTI Marseille, France , Suspensions in pipe flow
04.10.2004 prof. dr Masahiro Toyosada, Fatigue life assessment for sound welded structures.
08.10.2004 Galina K. Elyashevich (Inst. Macromolecular Compounds, RAS, St.Petersburg), New composite systems based on microporous polyethylene films with electroconducting polymer layers
11.10.2004 prof. dr hab. Bogdan Raniecki, Algorytm wyznaczania makroskopowych modułów stycznych w mikromechanice materiałów sprężysto-plastycznych przy dużych deformacjach.
13.10.2004 mgr inz. Michal Rychlik, Politechnika Poznanska , Rekonstrukcja geometrii obiektow przestrzennych na podstawie bazy ksztaltow 3D i obrazu RTG (streszczenie)
13.10.2004 Józef Ignaczak, Płaskie fale harmoniczne w mikroperiodycznie uwarstwionym ośrodku termosprężystym -- Czesc 2-ga
15.10.2004 doc. dr hab. Czesław Bajer, O rozseparowaniu równań w analizie modalnej
15.10.2004 Sławomir Piekarski (IPPT), Niezmiennicze sformułowanie mechaniki płynów - kontynuacja
19.10.2004 Thomas Varga, Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Analysis of Reinforced Concrete Constructions Considering Degradation Effects
20.10.2004 prof. Stanislaw Massel, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Science, Sopot , Wybrane zagadnienia geofizycznej mechaniki plynow
20.10.2004 mgr Małgorzata Figurska, Biologiczna reakcja na produktów zużycia ciernego w endoprotezoplastyce.
20.10.2004 Eugeniusz Danicki, Dyfrakcja piezoelektrycznych fal powierzchniowych na dysku przewodzącym
21.10.2004 dr Zenon Kulpa, Diagramowa reprezentacja wiedzy matematycznej
22.10.2004 Aleksandr S. Volokitin (IZMIRAN) and Barbara Atamaniuk (IPPT), The dynamical stabilization of wave instability by nonlinear processes in few-mode regime.
22.10.2004 dr Włodzimierz Abramowicz, Między wektorem a tensorem (obiekty geometryczne użyteczne w formułowaniu i implementacji MES).
25.10.2004 dr inż. Tamara Kujawska, Nieliniowa propagacja wiązki ultrasonograficznej w zależności od warunków brzegowych.
25.10.2004 dr Maria Marks, Optymalizacja kompozytów uzbrojonych dwiema rodzinami włókien.
26.10.2004 Małgorzata Zaremba, Prediction of vibrational power transmission through connected beams
27.10.2004 dr inż. Maciej Stańczyk, Zniszczenie zmęczeniowe połączenia kość-cement kostny w sztucznych stawach.
27.10.2004 doc. dr hab. Kazimierz Piechor, IPPT PAN, Fale biegnace w modelu opisujacym powstawanie wzorcow na skorze (streszczenie)
29.10.2004 dr inż. Zofia Kowalska, Przejściowe wibro-uderzenia wywołane przez nierówności szyny lub koła pojazdu szynowego - badania symulacyjne z wykorzystaniem programu Adams/Rail.
29.10.2004 Jan J. Sławianowski & Co, Nieholonomiczne układy odniesienia i opis wewnętrznych stopni swobody
02.11.2004 dr Przemysław Kołakowski, Damage identification in civil engineering practice (experience of the Structural Mechanics Group at the Katholieke Universiteit Leuven)
03.11.2004 dr inż.Marcin Maździarz, Parametry materiałowe tradycyjnego i wysoce usieciowanego polietylenu (UHMWPE) - na podstawie literatury.
03.11.2004 Jerzy Trębicki, Trajektorie pęknięcia w materiale sprężystym z losowym rozkładem inkluzji
03.11.2004 doc. dr hab. Kazimierz Piechor, IPPT PAN, Fale biegnace w modelu opisujacym powstawanie wzorcow na skorze, cz. II (streszczenie)
08.11.2004 dr Barbara Gambin, Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów piezoelektrycznych.
10.11.2004 dr Anna Maciolek, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, "Termodynamiczny efekt Casimira w warstwie zwilzajacej dla mieszaniny 3He-4He w poblizu punktu trojkrytycznego" (streszczenie)
10.11.2004 dr inż. Wojciech Święszkowski, Endoprotezoplastyka stawów kończyny górnej na przykładzie protez stawu barkowego.
10.11.2004 Adam Ciarkowski, Dyfrakcja elektromagnetycznej fali płaskiej na ruchomej półpłaszczyźnie
15.11.2004 dr inż. Maciej Stańczyk, Wybrane zagadnienia termiczne w biomechanice ortopedycznej.
16.11.2004 dr B. Erdmann (Berlin), Simulation of the human mandible. (streszczenie)
17.11.2004 prof. Zbigniew Peradzynski, IMSM UW i IPPT PAN , Modelowanie satelitarnych silnikow jonowych, cz. I (streszczenie)
17.11.2004 dr B. Erdmann (Berlin), 3D planning and simulation environment for cranio-maxillofacial surgery. (streszczenie)
19.11.2004 mgr inż. Tomasz Tomaszewski, Symulacja dynamiki pojazdu szynowego
19.11.2004 Artur Szczepański , Teleportacja kwantowa - pytanie dotyczące podstaw
22.11.2004 dr inż. Andrzej Ziółkowski, O przydatności testu prostego ścinania do identyfikacji własności materiałowych materiałów poddanych dużym deformacjom.
23.11.2004 Bartłomiej Błachowski, Optimal Vibration Control of Guyed Masts
24.11.2004 Włodzimierz Domański, Stabilność fal uderzeniowych w magnetosprężystości
24.11.2004 dr Piotr Szymczak, Instytut Fizyki Teoretycznej UW, "Woda drąży kamień czyli o modelowaniu procesów rozpuszczania skał" (streszczenie)
26.11.2004 Ryszard Wojnar, Wzrost i napięcia tkanek
26.11.2004 Andrzej Ossowski, "Krytyka czystego rozumu" wczoraj i dziś. (streszczenie)
29.11.2004 dr Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, dr Janina Ostrowska-Maciejewska, Niezmienniki tensora sprężystości dla materiałów ortotropowych.
29.11.2004 dr inż. Sławomir Piekarski, O równaniach pola dla wody - wstępne wyniki
01.12.2004 prof. Zbigniew Peradzynski, IMSM UW i IPPT PAN , Modelowanie satelitarnych silnikow jonowych, cz. II
01.12.2004 dr Wojciech Glinkowski, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu AM, Metody biofizyczne stymulacji zrostu kostnego
03.12.2004 B. Błachowski, W. Gutkowski, Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami (streszczenie)
03.12.2004 Jan J. Sławianowski , Ich bin ein Berliner
06.12.2004 dr inż. Marcin Białas, Numeryczna symulacja pękania warstwy izolacji termicznej podczas próby trójpunktowego zginania.
07.12.2004 dr Łukasz Jankowski, Modelling and simulation of light propagation in non-aged and aged step-index polymer optical fibres
08.12.2004 lekarz medycyny Krzysztof Kawalec, Ogólna charakterystyka złamań i zwichnięć
10.12.2004 P. Hołobut, W. Gutkowski, Optymalne sterowanie w pozycjonowaniu wieloczłonowych urządzeń z napędem hydraulicznym (streszczenie)
10.12.2004 Jan J. Sławianowski , Osobliwa mechanika Diraca z więzami. Wspomnień z Berlina ciąg dalszy
13.12.2004 prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, Minimalizacja energii przyrostowej w zagadnieniach lokalizacji odkształceń plastycznych.
14.12.2004 dr Paulius Griskevicius, Kaunas University of Technology, Dept. of Solid Mechanics, Axial crushing of thin-walled elements of vehicles (streszczenie)
14.12.2004 prof. Marc Rosen, University of Ontario, Canada, The New University of Ontario Institute of Technology and its Engineering Programs (sala 110, godz. 11:00)
15.12.2004 prof. Zbigniew Peradzynski, Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW & IPPT PAN , Dynamika nadcieklego helu - ostatnie 10 lat pracy prof. Fiszdona (streszczenie)
15.12.2004 Ryszard Wojnar, Częstości liczb pierwszych.
17.12.2004 Jacek Zawistowski, Selektywny i szeroko przestrajalny sprzęgacz optyczny
20.12.2004 mgr inż. Artur Marczewski, Optymalizacja procesów tłoczenia blach oparta na symulacji numerycznej i ścisłych metodach analizy wrażliwości.
21.12.2004 dr Marek Skłodowski, Fiber optics sensors for structural health monitoring (in Polish) (streszczenie)
07.01.2005 Sławomir Piekarski , O Galileuszowsko-niezmienniczym sformułowaniu mechaniki cieczy
10.01.2005 prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser, Badania kalorymetryczne faz międzymetalicznych układów Al-Ni i Al-Ti.
12.01.2005 dr Irena Sielamowicz, Politechnika Bialostocka, Optyczna technika cyfrowa DPIV w modelowaniu przeplywow materialow ziarnistych (streszczenie)
14.01.2005 Tomasz Szolc, O detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach maszyn i konstrukcji metodą elementów spektralnych i lepko-sprężystych makroelementów ciągłych
17.01.2005 doc. dr hab. Leszek Jarecki, Kinetyka nukleacji w warunkach relaksacji deformacji makroczasteczek polimeru
18.01.2005 dr Julien Berthout, Adaptative control of porous material as acoustic absorbents
19.01.2005 prof. Roman Bobryk, Instytut Matematyki, Akademia Swietokrzyska, Kielce, Nieliniowa dynamika stochastyczna: Wymuszenia gaussowskie versus ograniczone
19.01.2005 dr J.Kurzyna i dr K.Makowski, IPPT PAN, ZASTOSOWANIE METODY ROZKLADU NA MODY EMPIRYCZNE (EMD) DO ANALIZY WIDMOWEJ OSCYLACJI PLAZMY W SILNIKU HALLA (streszczenie)
21.01.2005 Tomasz Szolc, O detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach maszyn i konstrukcji metodą elementów spektralnych i lepko-sprężystych makroelementów ciągłych (c.d.)
21.01.2005 Andrzej J. Turski, Stabilne niemaxwellowskie rozkłady w plazmie bezzderzeniowej
24.01.2005 dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, Wpływ wodoru na właściwości mechaniczne stali austenityczno-ferrytycznej.
25.01.2005 Marek Kokot, Electric circuit analysis by Virtual Distortion Method (streszczenie)
26.01.2005 V. Kovalchuk, I. Trots i T.A. Kowalewski, IPPT PAN, Klaster obliczeniowy w ZMiFP (streszczenie)
31.01.2005 Y. Pagani Ph.D., W Nasalski Ph.D., DrSc., Diagonal relations between elegant Hermite-Gaussian and Laguerre-Gaussian beam fields. (streszczenie)
02.02.2005 dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN, Stochastyczna regulacja ekspresji genow (streszczenie)
14.02.2005 dr inż. Zbigniew Trawiński, Możliwośi zastosowania filtracji odwrotnej do poprawy rozdzielczości wzdłużnej w elastografii ścian tętnic.
14.02.2005 prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki, dr inż. Waldemar Świdziński, Modelowanie upłynnienia gruntów podczas trzęsienia ziemi w Turcji, 1999.
16.02.2005 dr inz. Witold Suchecki, Politechnika Warszawska, Wydzial Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Plocku , Badanie pol predkosci cieczy w modelowym segmencie krystalizatora chlodzonego, przeprowadzonych w ramach projektu KBN
18.02.2005 Sławomir Piekarski, Galileuszowsko-niezmiennicze sformułowanie mechaniki płynów - kontynuacja
21.02.2005 dr Mikołaj Aleksiejuk, Akustyczne mody zlokalizowane w nanowarstwowych strukturach Au-V.
21.02.2005 dr S. P. Gadaj, prof. dr hab. inż. W. K. Nowacki, dr inż. E. A. Pieczyska, Pomiary temperatury podczas odkształcania stopów z pamięcią kształtu jako metoda badania przemian fazowych.
23.02.2005 mgr inz. Jacek Polewski, Klueber Lubrication Polska / Politechnika Gdanska, Badania procesu wrzenia pecherzykowego na powierzchni z pojedynczym centrum nukleacji
23.02.2005 mgr Łukasz Łata, Mikroskop sil atomowych i jego zastosowanie w biomechanice (na podstawie literatury).
28.02.2005 dr Mikołaj Aleksiejuk, Akustyczne mody zlokalizowane w nanowarstwowych strukturach Au-V. Cz. 2.
28.02.2005 doc. dr hab. inż. Paweł Dłużewski, Dufuzja wywołana polem naprężeń w warstwach Si/Ge. Nieliniowa teoria pola i MES.
02.03.2005 dr inz. Tomasz Wisniewski i dr inz. Grzegoz Sobieraj, ITC Zaklad Aerodynamiki, Politechnika Warszawska , Mozliwosci wykorzystania termografii w mechanice plynow
02.03.2005 dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Akademia Medyczna w Warszawie, Inżynieria tkankowa - czy sukces jest osiągalny?
07.03.2005 dr inż. Z. Nowak, Sposoby porównywania i wyboru modeli z różną liczbą parametrów w metodach identyfikacji (na przykładzie analizy modelu płynięcia plastycznego z mikrouszkodzeniami)
08.03.2005 Marian Ostrowski, Paulius Griskevicius, Feasibility study of an adaptive energy absorbing system for passenger vehicles (streszczenie)
09.03.2005 mgr Agnieszka Slowicka, IPPT PAN, "Powstawanie nanostruktur w emulsjach - modelowanie metoda dynamiki molekularnej." (streszczenie)
09.03.2005 prof. dr Roman Nowak, Helsinki University of Technology, Finland, Selected problems and examples of nano-indentation research
14.03.2005 prof. Z. Mróz, dr B. Wilczyński, Optymalne projektowanie z uwzględnieniem uszkodzeń
15.03.2005 Grzegorz Mikulowski, Adaptive aircraft shock absorbers
16.03.2005 dr J.Kurzyna i dr K.Makowski, IPPT PAN, ZASTOSOWANIE METODY ROZKLADU NA MODY EMPIRYCZNE (EMD) DO ANALIZY WIDMOWEJ OSCYLACJI PLAZMY W SILNIKU HALLA, cz. II
18.03.2005 Szymon Imiełowski, Warunki stateczności w optymalizacji kolumn obciążonych siłą śledzącą
21.03.2005 dr G. Starzyński, doc. dr hab. inż. S. Kucharski, Problemy modelowania i kontaktu rzeczywistych powierzchni chropowatych
04.04.2005 dr J. Radziejewska, Wpływ stopowania laserowego na stan warstwy wierzchniej
04.04.2005 mgr inż. Marek Szalewski, Zastosowanie transformatora piezoelektrycznego do pomiaru strat elektrycznych i mechanicznych w ceramice piezoelektrycznej
11.04.2005 prof. dr hab. inż. A. Korbel, Doświadczenia z nową technologią kształtowania plastycznego metali - inspiracja do rozważań teoretycznych
15.04.2005 doc. dr hab. Zbigniew Ranachowski, Aparatura i badania akustyczne układów wtryskowych silników z zapłonem samoczynnym
18.04.2005 dr hab. M. Kaczmarek, Ultradzwiękowa identyfikacja parametrów nasyconych materiałów porowatych
20.04.2005 mgr Marta Krasowska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Wplyw substancji powierzchniowo aktywnej na ruch banki, przebieg zderzen z równymi powierzchniami miedzyfazowymi oraz powstanie kontaktu trójfazowego (streszczenie)
21.04.2005 dr inż. Jerzy Montusiewicz, Ewolucyjna analiza wielokryterialna w zagadnieniach technicznych (streszczenie)
22.04.2005 mgr inż. Robert Mróz, Sterowanie autonomicznym sześcionożnym robotem kroczącym za pomocą algorytmów adaptacyjnych opartych na metodach sztucznej inteligencji
22.04.2005 Beata Misztal-Faraj , Zastosowanie techniki światła spolaryzowanego do badania krystalizacji
25.04.2005 prof. dr hab. H. Morawiec, Magnetyczny efekt pamięci kształtu w stopach na osnowie faz Heuslera
26.04.2005 Andrzej Świercz, Single Damage Identification and Non-uniquess of the Inverse Problem
27.04.2005 mgr inz. Mariusz Niklas, Politechnika Czestochowska oraz prof. Michel Favre-Marinet, LEGI - INPG Grenoble , Czy istnieje efekt skali w przeplywach w mikrokanalach? (streszczenie)
04.05.2005 dr Maria Ekiel-Jezewska, IPPT PAN, Oddzialywania hydrodynamiczne a wspolczynniki transportu zawiesin (streszczenie)
09.05.2005 prof. D. Stoyan, Statistical characterization of the geometrical structure of porous materials
11.05.2005 dr Konrad Bajer, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski, Adwekcja-dyfuzja pol skalarnych i pola magnetycznego
12.05.2005 dr inż. Krzysztof Banaś, Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali
13.05.2005 Jan J. Sławianowski, Born-Infeld: stare i nowe problemy
16.05.2005 doc. W. Dornowski, dr hab. A. Glema, prof. T. Łodygowski, prof. P. Perzyna

dr A. Rusinek, prof. J. R. Klepaczko,dr P. Gadaj, prof. W. K. Nowacki, Badanie propagacji adiabatycznych pasm ścinania i zlokalizowanego zniszczenia w ciałach niesprężystych

Plasticity of New Steels Used in Automotive Industries
18.05.2005 mgr Beata Hat, ZMiFP, IPPT PAN, Pozytywna i negatywna autoregulacja pojedynczego genu z jedna lub dwiema kopiami. (streszczenie)
18.05.2005 Kamil Kulesza, "Nowe kierunki badawcze w inżynierii bezpieczeństwa" Sprawozdanie z udziału w XIII Cambridge International Workshop on Security Protocols. (streszczenie)
18.05.2005 dr inż. Maciej Stańczyk, Naczyniowy model wymiany ciepła w tkankach biologicznych - wstępna analiza i rozważania geometryczne (streszczenie)
22.05.2005 Blood Flow - Modelling and Diagnostics (BF2005), Blood Flow - Modelling and Diagnostics (BF2005) (streszczenie)
23.05.2005 prof. dr hab. inż. R. Parkitny, mgr inż. E. Skrzypczak, mgr inż. T. Skrzypczak, Modelowanie numeryczne krzepnięcia stopów metali z uwzględnieniem ruchów cieczy
25.05.2005 dr inż. Jarosław Piekarski, Model adaptacji kości z uwzgldnieniem anizotropii. Sformułowanie, problemy implementacyjne. (streszczenie)
30.05.2005 prof. dr hab. M. P. Wnuk, Mathematical modelling of time dependent fracture in viscoelastic, ductile and damaging materials
01.06.2005 dr inz. Stephan Kallweit, Intelligent Laser Applications GmbH, Juelich, Germany, Overview of current PIV techniques and their importance in fluid mechanics (streszczenie)
01.06.2005 dr inż. Krystyna Gielo-Perczak, Liberty Mutual Research Institute for Safety Hopkinton, Massachusetts, USA, Wytrzymałość stawu barkowego w zależności od jego geometrii. (streszczenie)
03.06.2005 Jan J. Sławianowski , Born-Infeld: stare i nowe problemy II
03.06.2005 dr inż. Zofia Kowalska, Wpływ defektów kolejowych zestawów kołowych na siły kontaktowe i drgania toru
06.06.2005 mgr inż. M. Maj, doc. dr hab. W. Oliferuk , Umocnienie materiału a proces magazynowania energii podczas deformacji plastycznej
08.06.2005 prof. J.M. Floryan Department of Mechanical and Materials Engineering, The University of Western Ontario, Canada, Induced Polarization Effects in Water Droplets (streszczenie)
09.06.2005 dr Jan Kucwaj, Metody generowania i adaptacji siatek oraz ich zastosowanie do zagadnień brzegowych mechaniki
10.06.2005 doc. dr hab. Czesław Bajer, prof. dr hab. Roman Bogacz, Dynamika układu płyt stosowanych w transporcie
10.06.2005 Jacek Zawistowski (IPPT), Niezmienniczość równań różniczkowo-całkowych z ruchomymi granicami całkowania
13.06.2005 mgr inż. M. Marek, prof. dr hab. inż. R. Parkitny, Modelowanie krzepnięcia dendrytycznego
17.06.2005 Andrzej Ossowski, Zagadnienia stabilności i sterowania układów mechatronicznych
20.06.2005 prof. dr hab. R. Schaefer, Dynamika prostych i hierarchicznych układów ewoluujących
21.06.2005 dr Qingming Li, Extremely-Sensitive Response of Elastic-Plastic Beams
22.06.2005 Blood Flow - Modelling and Diagnostics (BF2005), Blood Flow - Modelling and Diagnostics (BF2005) (streszczenie)
24.06.2005 prof. Jerzy Blawzdziewicz, Yale University, Dynamika kropli w przeplywach Stokesa (streszczenie)
24.06.2005 Andrzej Ossowski, Zastosowanie inkluzji różniczkowych w teorii układów mechatronicznych
27.06.2005 mgr G. Jurczak, Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania nieliniowej sprężystości krzyształów
28.06.2005 dr Qingming Li, Protection Against Projectile Penetration
01.07.2005 dr Jun KONDOH, Department of Systems Engineering, Shizouka University, SH (shear horizontal) acoustic surface wave sensors, godz: 10:00, sala 104
03.10.2005 prof. Aleksander Jewtuszenko, Procesy termiczne przy lokalnym tarciowym lub laserowym nagrzewaniu: analogie modelowania
04.10.2005 mgr inż. Julia Smirnowa, Obiektywna ocena i optymalizacja klimatu akustycznego w klasach szkolnych, godz.11:00, sala 104, IPPT PAN
05.10.2005 prof. Kazimierz Rzazewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, "Slabo oddzialujace bozony w niezerowej temperaturze" (streszczenie)
07.10.2005 Stefan Kotowski, Zbieżność algorytmów genetycznych
10.10.2005 dr Andrzej Ziółkowski, 3-wymiarowy model termodynamiczny stopów z pamięcią kształtu: zakres pseudo-sprężysty przy skończonych odkształceniach
12.10.2005 prof. Alina Ciach, Instytut Chemii Fizycznej PAN, "Mesoscopic theory of phase transitions in colloidal systems" (streszczenie)
14.10.2005 Stefan Kotowski, Zbieżność algorytmów genetycznych II
17.10.2005 dr Giulio Sciarra, Second-gradient poromechanics
19.10.2005 prof. Francois Feuillebois, Laboratoire PMMH, CNRS UMR 7636 ESPCI, Paris, France, "Hydrodynamic slip and suspensions" (streszczenie)
19.10.2005 dr Giulio Sciarra, Uniwersytet Rzymski "La Sapienza", Dilatancy phenomena of fluid saturated porous media (streszczenie)
20.10.2005 Tadeusz Paszkiewicz, Mechanika elementu prętowego problemy i metody rozwiązania
24.10.2005 doc.dr hab.inż. Piotr Kiełczyński, Analiza parametrów sprężystych cienkich warstw gradientowych metodami ultradźwiękowymi
26.10.2005 mgr Andrzej Mizera, Modelowanie optymalnej sieci regulacji ekspresji genów - część pierwsza (streszczenie)
26.10.2005 dr Remigiusz Kowalczyk, Instytut Matematyki Stosowanej, Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, Modelowanie agregacji komorkowej w Vasculogenezie (streszczenie)
27.10.2005 mgr inż. Paweł Buczyński (PW), Optymalna reprezentacja kolorów w analizie i przetwarzaniu obrazów komputerowych (praca dr)
02.11.2005 mgr Andrzej Mizera, Modelowanie optymalnej sieci regulacji ekspresji genów - część druga (streszczenie)
02.11.2005 mgr Tomasz Michalek, IPPT PAN, Metoda oceny wiarygodnosci symulacji numerycznych przeplywow lepkich i termicznych (streszczenie)
04.11.2005 Andrzej Ziabicki, Termodynamika i kinetyka wielofazowej krystalizacji
04.11.2005 doc. dr hab. Czesław Bajer, Dynamika układu płyt pod obciążeniem ruchomym (streszczenie)
07.11.2005 dr Maria Ekiel-Jeżewska, Efektywne współczynniki transportu zawiesin
14.11.2005 doc.dr hab. Paweł Dłużewski, Podstawy matematyczne MES dla anizotropowego materiału hipersprężystego
16.11.2005 dr Konrad Bajer, Instytut Geofizyki UW, Adwekcja-dyfuzja pol skalarnych i pola magnetycznego, cz. II
18.11.2005 Tomasz Szolc, O oddziaływaniu dynamicznym płyty lotniskowej z ukladem jezdnym samolotu przy wykorzystaniu metody analitycznej
21.11.2005 prof. Marek Rybaczuk, Prawa skalowania i fraktalne modele ewolucji defektów materiałów
23.11.2005 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany (ABIOMED visiting professor), "Brownian motion of a particle immersed in a viscous compressible fluid between two parallel plane walls" (streszczenie)
25.11.2005 mgr inż. Marek Kowalski, Politechnika Krakowska, Optymalizacja wymiarowa wybranych mechanizmów wielowahachowych zawieszeń samochodów
25.11.2005 prof. B.U. Felderhof, RWTH Aachen, Germany (ABIOMED visiting professor), "The swimming of animalcules" (streszczenie)
28.11.2005 prof. Kazimierz Sobczyk, Problemy prognozowania zjawisk losowych i optymalna predykcja w dynamice stochastycznej
30.11.2005 prof. Bogdan Cichocki, Instytut Fizyki Teoretycznej UW, "Einstein 1905: hydrodynamiczna metoda wyznaczania liczby Avogadro" (streszczenie)
02.12.2005 Bertrand Viaud & Eric Serre, Laboratoire de Modelisation et Simulation Numerique MGP, CNRS, Marseille, France, "Spatio-temporal properties of boundary layers instabilities in rotating cavities" (streszczenie)
05.12.2005 Uroczyste seminarium, Problemy elastodynamiki i termosprężystości - badania Prof. J. Ignaczaka w IPPT PAN w ostatnim półwieczu
07.12.2005 prof. Bogdan Cichocki, Instytut Fizyki Teoretycznej UW, "Einstein 1905: praca o ruchach Browna" (streszczenie)
08.12.2005 dr Anna Marciniak-Czochra, University of Heidelberg, Germany (ABIOMED visiting professor), Modeling of the effects of interferon on spatial spread of viral infection (streszczenie)
09.12.2005 Jan J. Sławianowski , Geometria sprzężenia dużych deformacji i obrotów w ruchu afinicznym
09.12.2005 prof. Vitaly Volpert, CNRS - UMR5585, Universite Claude Bernard, Lyon 1, France, ABIOMED visiting professor , "Modeling leukemia"
12.12.2005 1. prof. Alexander V. Manzhirov / 2. prof. Vladimir N. Kukudzhanov, 1. Mechanics of growing solids: theory and applications / 2. Micromechanical model of elasto-plastic damaged medium and applications to strain localization and fracture problems
16.12.2005 Andrzej Ossowski, Elementy filozofii modelowania układów dynamicznych (streszczenie)
16.12.2005 Jan J. Sławianowski, Geometria sprzężenia dużych deformacji i obrotów w ruchu afinicznym, cz.II
23.12.2005 Andrzej Ossowski, Dyskusja świąteczna - Rola bytów transcendentnych w nauce (streszczenie)
04.01.2006 mgr Marcin Jedynski, IPPT PAN, "Ekspansja plazmy i wplyw atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu" (streszczenie)
06.01.2006 Jan J. Sławianowski, Geometria sprzężenia dużych deformacji i obrotów w ruchu afinicznym, cz.III
06.01.2006 Stefan Kotowski, Algorytmy genetyczne, entropia i kompresja. (streszczenie)
11.01.2006 dr Jarosław Piekarski, Modelowanie procesu zrostu kostnego. (streszczenie)
13.01.2006 dr inż. Andrzej Kawalec, Politechnika Rzeszowska, Komputerowo wspomagane synteza i modelowanie modyfikowanych przekładni walcowych z zastosowaniem metody elementów skończonych (streszczenie)
16.01.2006 doc.dr hab.inż. Piotr Kiełczyński, Piezoelektryczne rezonatory cylindryczne jako sensory parametrów reologicznych cieczy lepkosprężystych
18.01.2006 mgr Gustavo Abade, Instytut Fizyki Teoretycznej UW, "A multiple time-stepping scheme for dynamic simulations of dilute sedimenting suspensions" (streszczenie)
23.01.2006 prof. Elżbieta Kossecka, Podstawy teoretyczne metodologii badania elementów budowlanych w komorach klimatycznych
30.01.2006 prof. Tomasz Sadowski, dr Eligiusz Postek, Modelowanie polikrystalicznych kompozytów ceramicznych zawierających międzyziarnowe warstwy metaliczne w stanach jednoosiowego rozciągania
01.02.2006 dr nauk med. Wojciech Glinkowski, Akademia Medyczna w Warszawie, Procesy gojenia kości (streszczenie)
06.02.2006 prof. Jacek Leszczyński, dr Mariusz Ciesielski, Wybrane aspekty modelowania ruchu ziaren w przepływach materiałów granulowanych
08.02.2006 mgr Andrzej Mizera, Mathematical Modeling of Capillary Formation and Development in Tumor Angiogenesis: Penetration into the Stroma - opracowane na podstawie literatury, część pierwsza. (streszczenie)
13.02.2006 prof. Gerassimos A. Athanassoulis, New partial differential equations for joint probability distributions of nonlinear systems under general stochastic excitation
17.02.2006 Barbara Gołubowska, Ciało afinicznie sztywne w przestrzeniach o stałej krzywiźnie
20.02.2006 dr hab. inż. Andrzej Stefański, Wykładniki Lapunowa dynamicznych układów chaotycznych: synchronizacyjna metoda ich estymacji
22.02.2006 dr Justyna Czerwinska, Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk, Voronoi Particle Dynamics for meso-scale fluidics (streszczenie)
22.02.2006 mgr Andrzej Mizera, "Mathematical Modeling of Capillary Formation and Development in Tumor Angiogenesis: Penetration into the Stroma" - opracowane na podstawie literatury, cześć druga. (streszczenie)
24.02.2006 Dr. Michele Chiumenti (CIMNE, Barcelona), On the constitutive modeling of coupled thermo-mechanical phase-change problems (godz. 14.30, w sala 100) (streszczenie)
24.02.2006 Ewa Turska, Niejednoznaczność naprężeń wynikająca ze współoddziaływania różnych typów osobliwości geometrycznych dla ciał ze szczeliną
01.03.2006 dr Maciej Stanczyk, IPPT PAN , "Porownanie wybranych modeli wymiany ciepla w unaczynnionych tkankach biologicznych" (streszczenie)
01.03.2006 mgr Małgorzata Figurska, Angiogeneza - proces silnie kontrolowany (streszczenie)
03.03.2006 mgr inż Bartłomiej Dyniewicz, Dynamika struny pod inercyjnym obciążeniem ruchomym (streszczenie)
06.03.2006 dr inż. Zbigniew Trawiński, Analiza odkształceń ściany modelu odcinka tętnicy pod wpływem statycznych zmian ciśnienia krwi. (streszczenie)
08.03.2006 mgr Beata Hat, IPPT PAN, ,,Jak liczba alleli wplywa na autoregulacje genu'' (streszczenie)
10.03.2006 Vasyl Kovalchuk, Problemy symetrii w nieliniowych modelach kolektywnych i wewnętrznych stopni swobody w mechanice i teorii pola
10.03.2006 dr inż. Zofia Kowalska, IPPT., Dynamika zestawu kołowego przy wymuszeniu przez nieregularności powierzchni tocznych koła lub szyny - symulacje z wykorzystaniem programu Adams/Rail.
15.03.2006 mgr Slawomir Blonski, IPPT PAN, "Turbulencja w mikrokanale i jej wplyw na proces emulsyfikacji" (streszczenie)
17.03.2006 Ewa Eliza Rożko, Injekcje afiniczne jako model stopni swobody układów mechanicznych
17.03.2006 mgr inż. Robert Konowrocki, Oddziaływanie koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych
20.03.2006 dr Tomasz Lipniacki, Stochastyczny model wczesnej odpowiedzi immunologicznej
22.03.2006 mgr Piotr Korczyk, IPPT PAN, "Analiza struktur pol predkosci przeplywu w mikrokanale" (streszczenie)
24.03.2006 prof. Roman Bogacz, Europejskie tunele kolejowe w budowie
24.03.2006 Sławomir Piekarski, O Galileuszowsko-niezmienniczym sformułowaniu mechaniki płynów.Kontynuacja.
27.03.2006 dr Włodzimierz Domański, Propagacja i oddziaływanie hiperbolicznych fal płaskich w nieliniowym ośrodku sprężystym
29.03.2006 dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN, "Stochastyczna regulacja we wczesnej odpowiedzi immunologicznej" (streszczenie)
29.03.2006 dr Barbara Gambin, dr Andrzej Gałka, Modelowanie tarcia i dyfuzji produktow zużycia w sztucznym stawie biodrowym (streszczenie)
05.04.2006 dr Stanislaw Tokarzewski, IPPT PAN, ,,Granice na efektywne wspolczynniki transportu osrodkow dwuskladnikowych metoda przedluzen analitycznych'' (streszczenie)
07.04.2006 Jan J.Sławianowski, Geometria różniczkowa zasad wariacyjnych i praw zachowania
12.04.2006 dr Serge Barral, IPPT PAN, "Numerical modelling of electrospinning" (streszczenie)
19.04.2006 godz. 14:00, sala 110 (!!), mgr Slawomir Alabrudzinski, Zaklad Aparatury Przemyslowej, Politechnika Warszawska i IPPT PAN, ,,Badania eksperymentalne i analiza teoretyczna bliskich oddzialywan hydrodynamicznych w ukladach wielocialowych'' (streszczenie)
19.04.2006 mgr Małgorzata Figurska, Metodyka badań produktów zużycia protez ortopedycznych (streszczenie)
21.04.2006 Janusz Walasek, Pojemność cieplna deformowanych układów polimerowo-ciekło-krystalicznych
24.04.2006 dr Barbara Gambin, Wpływ mikrostruktury na własności makroskopowe kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych
26.04.2006 dr inż. Jarosław Piekarski, Stabilizacja zewnętrzna złamań kości piszczelowej - rozkład naprężeń i odkształceń w obszarze kostniny.
26.04.2006 prof. dr hab. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN , ,,Dynamika molekularna przeplywow w profilowanych nanokanalach''
28.04.2006 doc. Z. Świderski, Obciążenia i uszkodzenia kół monoblokowych
05.05.2006 Sławomir Piekarski (IPPT), O Galileuszowsko-niezmienniczym sformułowaniu mechaniki płynów.Kontynuacja II.
08.05.2006 doc.dr hab. Zbigniew Kotulski, Analogia między agentami i agentami programowymi. Jak ten problem jest rozwiązywany w informatyce?
10.05.2006 dr inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, Alternatywne systemy podawania leków. (streszczenie)
12.05.2006 Jan J. Sławianowski , Geometria różniczkowa zasad wariacyjnych i praw zachowania. Kontynuacja.
15.05.2006 dr Piotr Kowalczyk, Analiza wrażliwości parametrycznej w obliczeniach numerycznych zagadnień sprężysto-plastycznych
17.05.2006 dr Jacek Mierczyński, IBW PAN, Gdansk, Proces upłynnienia nawodnionego gruntu (streszczenie)
19.05.2006 dr Stelian Ion, Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics AR, Bucharest, Romania, Non-Fickean diffusion processes (streszczenie)
19.05.2006 Zbigniew Bartczak, Rola fazy krystalicznej i amorficznej w odkształceniu plastycznym polimerów częściowo krystalicznych
19.05.2006 mgr B. Dyniewicz, doc. Cz. Bajer, Metoda bezsiatkowa w zadaniach z ruchomym obciążeniem (streszczenie)
22.05.2006 prof. Zbigniew W. Sorbjan, Symulacje konwekcji atmosferycznej w warstwie granicznej Ziemi i Marsa
24.05.2006 prof. dr hab. Robert Holyst, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Parowanie w mikro i nanoskali (Evaporation/condensation in nano and microscale) (streszczenie)
29.05.2006 dr Stanisław Stupkiewicz, Mikromechanika warstw kontaktowych
31.05.2006 dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska, ZMiFP, IPPT PAN, Opadanie grawitacyjne grup czastek w lepkim plynie z periodycznymi warunkami brzegowymi (streszczenie)
02.06.2006 Agnieszka Martens, Hamiltonowskie i kwantowe układy z symetriami i więzami.Modele nieliniowe i ich zastosowania fizyczne
02.06.2006 Tomasz Szolc, Tomasz Bednarek, Izabela Marczewska, Artur Marczewski, Włodzimierz Sosnowski, Analiza zmęczeniowa pękniętego wału wirnikowego przy wykorzystaniu dynamicznego modelu jedno- i trójwymiarowego
05.06.2006 prof. Piotr Perzyna, Termodynamiczna teoria sprężysto-lepkoplastyczności uwzględniająca efekty mikropasm ścinania i wywołanej anizotropii
07.06.2006 mgr Agnieszka Slowicka, ZMiFP, IPPT PAN, Powstawanie nanostruktur w emulsjach (streszczenie)
09.06.2006 dr inż. Józef Dygas, Wpływ krystalizacji na przewodnictwo jonowe elektrolitów polimerowych
12.06.2006 dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Modelowanie materiałów i analiza procesów zachodzących w temperaturach bliskich absolutnego zera
14.06.2006 prof. William G. Gray, Environmental Sciences and Engineering, University of North Carolina, USA, On the Inclusion of the Interfacial Area Between Fluids in Models of Multiphase Porous Media Flows (streszczenie)
19.06.2006 mgr inż. Witold Węglewski, Modelowanie zniszczenia betonu w warunkach ataku siarczanowego (streszczenie)
21.06.2006 mgr Tomasz Moscicki, Modelowanie obloku plazmowego powstajacego podczas spawania zelaza (streszczenie)
23.06.2006 12:00!!! prof. Eduardo Ramos Mora, Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico DF, Mexico , ,,Experiments in heat and mass transfer in the Center for Energy Research of the National University of Mexico'' (streszczenie)
23.06.2006 R. Wojnar, Dyfuzja w gospodarce
26.06.2006 prof. Andrzej Nowicki, Obrazowanie wnętrza ciała: stan obecny i wyzwania
28.06.2006 doc. dr hab. Piotr Kielczynski, Zaklad Akustyki Fizycznej, Nowe Ultradzwiekowe Metody Wyznaczania Parametrow Reologicznych Cieczy Lepkosprezystych, IPPT, sala 104, godz. 10:15
12.07.2006 Steffen Jebauer, Technische Universitaet Dresden, Institut fur Stroemungsmechanik, Germany, Numerical simulation of cavitating flows
19.07.2006 prof. Jerzy Blawzdziewicz , Yale, USA, Dynamika cienkich plynnych warstw stabilizowanych czastkami koloidalnymi (streszczenie)
29.08.2006 dr Tilmann Glimm, Western Washington University, Continuous limit of a chemotaxis model
27.09.2006 prof. Zdenek Bazant (Northwestern University, USA), Statistical Mechanics of Safety Factors: From Atomistic to Structural Scale (s. 110, g. 14:00) (streszczenie)
04.10.2006 doc. dr hab. Kazimierz Piechor, IPPT PAN, Równania Kortewega a teoria kinetyczna (streszczenie)
09.10.2006 dr Romuald Kotowski, Zjawisko magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych (streszczenie)
11.10.2006 dr Daniel K. Wojcik, Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ,,Chaos czasoprzestrzenny z perspektywy mikroskopowej'' (streszczenie)
13.10.2006 mgr inż. B. Dyniewicz, Porównanie analitycznych i numerycznych rozwiązań drgań układów pod inercyjnym obciążeniem ruchomym
16.10.2006 prof. Christian Oddou, Theoretical challenges in tissue engineering (streszczenie)
18.10.2006 dr Stanislaw Tokarzewski , IPPT PAN, Najlepsze oszacowania funkcji Stieltjesa i ich zastosowania w mechanice osrodkow dyspersyjnych
20.10.2006 Robert Konowrocki, Model matematyczny tarcia z poślizgiem bocznym
23.10.2006 dr hab. Stanisław Kucharski, Ocena zmian strukturalnych i naprężeń własnych w warstwach hartowanych laserowo (streszczenie)
25.10.2006 dr inz. Jacek Szumbarski, MEL, PW , Liniowa statecznosc laminarnego przeplywu przez poprzecznie pofalowany kanal (streszczenie)
27.10.2006 Stefan Kotowski, Zbieżność algorytmów genetycznych (streszczenie)
30.10.2006 mgr Michał Maj, Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii w polikryształach (streszczenie)
03.11.2006 mgr inż. Jakub Młyńczak, Politechnika Śląska, Analiza metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych (streszczenie)
06.11.2006 dr inż. Leszek Chmielewski, Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych (streszczenie)
08.11.2006 Daniel Chehata, IUSTI Marseille, France , Sedimentation fronts in viscous suspensions (streszczenie)
08.11.2006 dr Wojciech Dzwolak, Instytut Wysokich Ciśnienień PAN, Unipress, Zjawisko agregacji białek: od fizykochemicznych mechanizmów po bionanotechnologiczne zastosowania (streszczenie)
13.11.2006 dr Andrzej Ziółkowski, Doświadczalna weryfikacja podstawowych założeń teoretycznych makroskopowej teorii pseudosprężystości (streszczenie)
15.11.2006 mgr Marcin Lewandowski, Uniwersalny cyfrowy system transmisji kodowanej (streszczenie)
15.11.2006 dr Jacek Bendek, Odynator Oddzialu Chirurgii Urazowej Szpitala Bielanskiego, Problemy związane z leczeniem złamań kości łącznikami metalowymi
17.11.2006 Marian Ostrowski, Wlodek Abramowicz, Projektowanie i analiza konstrukcji na zderzenia na przykladzie kabiny elektrycznego zespolu trakcyjnego (streszczenie)
20.11.2006 dr Marcin Białas, prof. Zenon Mróz, Energetyczny model pękania segmentacyjnego cienkich warstw (streszczenie)
22.11.2006 dr inż. Tamara Kujawska, Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych (streszczenie)
22.11.2006 dr hab. inż. Alicja Balin, Metody kształtowania i oceny właściwości użytkowych cementów chirurgicznych (streszczenie)
23.11.2006 Marcin Rodak, Dwukryterialna optymalizacja belek cienkościennych kształtowanych na zimno o wybranych przekrojach poprzecznych
24.11.2006 Łukasz Jankowski, Load reconstruction
27.11.2006 mgr Olga Wysocka - Fotek , Zastosowanie termografii impulsowej do wykrywania wad w warstwie powierzchniowej metali i ich stopów
29.11.2006 prof. Levin Vadim Moiseevich, Impulse acoustic microscope and its applications
29.11.2006 mgr inz. Andrzej Mizera, Analiza morfologii powierzchni czastki produktu zuzycia ciernego implantu sztucznego stawu
04.12.2006 dr Barbara Juroszek, Ocena warunków pomiaru parametrów spirometrycznych (streszczenie)
06.12.2006 dr inz. Jacek Szumbarski, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej , Laminar flow destabilization in the transversally wavy channel. Part 2
06.12.2006 doc. dr hab. inż. Piotr Kielczynski, Zastosowanie złożonych rezonatorów cylindrycznych do pomiaru własności reologicznych cieczy lepkosprężystych (streszczenie)
07.12.2006 prof Patrizio Neff, A numerical solution method for an infinitesimal elasto-plastic Cosserat model. (streszczenie)
08.12.2006 Jan J.Sławianowski, Mechanizmy istotnej nieliniowości: ogólna niezmienniczość, Born-Infeld, symetrie wewnętrzne
08.12.2006 Grzegorz Mikulowski, MR fluids in flow mode, modeling and identification (streszczenie)
11.12.2006 dr Maciej Stańczyk, Porównanie wybranych naczyniowych modeli transportu ciepła w tkance ukrwionej
13.12.2006 prof. Alina Ciach, Instytut Chemii Fizycznej PAN , Wplyw rozmiarow i ksztaltu naczynia na stabilnosc fazy niejednorodnej i nieizotropowej (streszczenie)
15.12.2006 dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, Prawa sterowania obiektów w ruchu przestrzennym jako kinematyczne związki uchybów
15.12.2006 Jan J.Sławianowski, Mechanizmy istotnej nieliniowości: ogólna niezmienniczość, Born-Infeld, symetrie wewnętrzne. Część II
18.12.2006 dr hab. Marek Szczerba (AGH), Transformacje dominującego systemu poślizgu w kryształach RSC (streszczenie)
20.12.2006 Dr-Ing. Albert Baars, University of Erlangen-Nürnberg, Institute of Fluid Mechanics , High Pressure Rheology of Liquid Bio-Materials (streszczenie)
21.12.2006 mgr Konrad Bojar, Modelowanie spektrum transformaty Fouriera tekstury w solarnych obrazach EIT
22.12.2006 ZTOC&CO, Przygotowania Opłatkowe
03.01.2007 dr Hanna Makaruk, Los Alamos, USA , Proton Radiography of the Process of Shock Melting Metals (streszczenie)
05.01.2007 Jan J. Sławianowski, Mechanizmy istotnej nieliniowości: ogólna niezmienniczość, Born-Infeld, symetrie wewnętrzne (część III)
05.01.2007 Anita Orłowska, Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych - modelowanie i identyfikacja (streszczenie)
08.01.2007 dr Łukasz Łaciński (Pol. Czestochowska), Modelowanie przewodnictwa Cciepła w laminatach z gradacją własności efektywnych
10.01.2007 doc Tomasz Kowalewski, dr Justyna Czerwinska, IPPT PAN, Micro- and nano-flows - challenges of fluid mechanics (streszczenie)
12.01.2007 T. Szolc, P. Tauzowski, R. Stocki, J. Knabel , Identyfikacja uszkodzeń wałów wirnikowych przy wykorzystaniu analizy stochastycznej
15.01.2007 Profesor Ralf-Peter Franke, Central Institute for Biomedical Engineering Department for Biomaterials, Uniwersytet w Ulm, Biological Structures: Nanosize engineers macro effects. I. Nanostuctured surfaces II. Nano particles (streszczenie)
15.01.2007 dr Justyna Czerwińska, Mezoskalowe modelowanie mikro i nano przepływów (streszczenie)
17.01.2007 dr hab. inz. Tomasz R. Sosnowski, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej, Politechniki Warszawskiej, Techniczne aspekty aerozoloterapii (streszczenie)
19.01.2007 Tomasz G. Zieliński, Modelowanie aktywnych paneli sprężysto-poroelastycznych
19.01.2007 Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN), Mechanizmy rozciągania białek
22.01.2007 dr Piotr Grabiec, dr hab. Jan M. Łysko, Michał Zaborowski (ITE), Technologia mikrosystemów heterogenicznych dla zastosowań mikrofluidycznych (streszczenie)
24.01.2007 dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN, Mathematical Model of T-cell signaling (streszczenie)
26.01.2007 Andrzej Ziabicki, KINETYKA PRZEJŚĆ WIELOFAZOWYCH W POLIMERACH, METALACH I INNYCH MATERIAŁACH (streszczenie)
26.01.2007 Stefan Kotowski, Zbieżność algorytmów genetycznych (streszczenie)
31.01.2007 dr inż. Tamara Kujawska, Terapeutyczne zastosowania ultradźwięków. (streszczenie)
02.02.2007 Andrzej Ziabicki, KINETYKA PRZEJŚĆ WIELOFAZOWYCH W POLIMERACH, METALACH I INNYCH MATERIAŁACH. CZĘŚĆ II (streszczenie)
12.02.2007 dr Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Modelowanie mikromechaniczne zachowania się materiałow polikrystalicznych dla nieproporcjalnych ścieżek deformacji plastycznej
16.02.2007 Vsevolod Vladimirov, Kompaktony w modelach nielokalnych typu hydrodynamicznego
19.02.2007 mgr Przemysław Sadowski, Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych
23.02.2007 Ewa Eliza Rożko, Przestrzenie jednorodne grupy afinicznej w mechanice osrodkow strukturalnych
23.02.2007 mgr Bartłomiej Dyniewicz, Ruchome obciążenia inercyjne
26.02.2007 Michał Jabłoński (MTS Polska), Nowoczesne metody badań materiałowych w przemysle samochodowym
02.03.2007 Andrzej Świercz, Identyfikacja uszkodzeń w konstrukcjach prętowych na podstawie Metody Dystorsji Wirtualnych w domenie częstości
02.03.2007 Jan J. Sławianowski, Problemy z więzami nieholonomicznymi jako ciekawostka historyczna i źródło nowych idei
05.03.2007 dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak (ITME Warszawa), Kompozyty ceramiczno metalowe: wytwarzanie, właściwości i zastosowanie
09.03.2007 Grzegorz Mikułowski, Sterowanie adaptacyjnymi absorberami energii uderzeń
09.03.2007 Jan J.Sławianowski, Problemy z więzami nieholonomicznymi jako ciekawostka historyczna i źródło nowych idei.Część II.
12.03.2007 dr Romuald Kotowski, Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice (praca habilitacyjna)
16.03.2007 Beata Kowalska, Przetwórcze aspekty termodynamicznych właściwości polimerów termoplastycznych
19.03.2007 prof. Christian LEXCELLENT Université de Franche-Comté, BESANCON, Modeling the shape memory alloys thermomechanical behavior for its use as actuators or dampers in structures
23.03.2007 Sławomir Piekarski, Niezmienniczy opis materii nierelatywistycznej
26.03.2007 dr Elżbieta Pieczyska, Własności termomechaniczne stopu TiNi z pamięcią kształtu (streszczenie)
28.03.2007 dr Jerzy Litniewski, Wykorzystanie fal ultrad& (streszczenie)
30.03.2007 Stefan Kotowski, Algorytmy genetyczne a układy dynamiczne (streszczenie)
30.03.2007 Jacek Zawistowski, O paradoksach mechaniki kwantowej
13.04.2007 Krzysztof Sekuła, Wyznaczanie parametrów obciążeń udarowych w czasie rzeczywistym (streszczenie)
16.04.2007 dr Jerzy Rojek, Modelowanie i symulacja zagadnień mechaniki skał metodą elementów dyskretnych oraz zintegrowaną metodą elementów dyskretnych i skończonych
20.04.2007 Emil Łężak, Mikromechanizmy deformacji plastycznej odmian krystalograficznych beta i gamma izotaktycznego polipropylenu
23.04.2007 dr Grzegorz Świt (Politechnika Świętokrzyska), Ocena procesów destrukcyjnych w konstrukcjach betonowych.
27.04.2007 mgr inż. Bartłomiej Dyniewicz, Rozwiązania analityczne i numeryczne problemu drgań konstrukcji pod ruchomym obciążeniem inercyjnym
07.05.2007 dr Jerzy Rojek, Modelowanie i symulacja zagadnień mechaniki skał metodą elementów dyskretnych oraz zintegrowaną metodą elementów dyskretnych i skończonych (część 2)
11.05.2007 Zygmunt Jacek Zawistowski, Jan Jerzy Sławianowski, Kilka uwag o sformułowaniu mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej (streszczenie)
14.05.2007 dr Włodzimierz Domański, Propagacja i oddziaływanie hiperbolicznych fal płaskich w nieliniowych ośrodkach sprężystych (praca habilitacyjna)
18.05.2007 Zygmunt Jacek Zawistowski, Jan Jerzy Sławianowski, Kilka uwag o sformułowaniu mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej, część II
21.05.2007 dr Dorota Chwieduk, Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku (praca habilitacyjna)
25.05.2007 dr Piotr Wojdyłło (IM PAN), Wavelets, their main properties and potential applications in Structural Health Monitoring
25.05.2007 Zygmunt Jacek Zawistowski, Jan Jerzy Sławianowski, Kilka uwag o sformułowaniu mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej. Część III
28.05.2007 Stefan Kotowski, Zagadnienie zbieżności algorytmów genetycznych (streszczenie)
30.05.2007 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, Przyczynek do teorii przetworników grzebieniowych. (streszczenie)
31.05.2007 Joanna Nikodem, Środowisko graficzne modelowania trójwymiarowego jako interfejs relacyjnej bazy danych
04.06.2007 dr Tomasz Lipniacki, Anizotropowa Turbulencja w Nadciekłym Helu i Dynamika Wirów Dyskretnych. (praca habilitacyjna) (streszczenie)
08.06.2007 Ekaterina Kutafina (AGH), Rozwiązania dokładne dla hiperbolicznego uogólnienia równania Burgersa (streszczenie)
11.06.2007 prof. Zbigniew Peradzyński, Chaos deterministyczny dla układu równań cząstkowych
13.06.2007 dr n. med. Wojciech Glinkowski, Perspektywy diagnostyki gojenia się złamań kości. Część I.
15.06.2007 Jolanta Szymczyk, Modelowanie matematyczne ośrodków materialnych z funkcjonalna gradacja własności efektywnych (FGM). Część I;Podstawy teoretyczne
18.06.2007 Piotr Kiełczyński, Metody ultradźwiękowe identyfikacji własności sprężystych ośrodków gradientowych (streszczenie)
20.06.2007 dr n. med. Wojciech Glinkowski, Perspektywy diagnostyki gojenia się złamań kości. Część II.
22.06.2007 Sławomir Piekarski, Niezmiennicze sformułowanie mechaniki cieczy
25.06.2007 prof. Zbigniew Gronostajski (Pol.Wrocławska), Wpływ zmiennej drogi odkształcania na zachowanie się wybranych materiałów metalicznych (streszczenie)
27.06.2007 dr inż. Andrzej Balcerzak, "Ultradźwiękowy czujnik chemiczny z warstwą monomolekularną do wykrywania par węglowodorów alifatycznych i aromatycznych w powietrzu." (streszczenie)
29.06.2007 Jowita Rychlewska, Modelowanie matematyczne ośrodków materialnych z funkcjonalną gradacją własności efektywnych (FGM). Część II. Przykładowe zastosowania.
29.06.2007 Tomasz Szolc, O zastosowaniu rozwiązania Fouriera wybranych równań różniczkowych cząstkowych do badania problemów falowych
08.10.2007 prof. Bogdan Raniecki, Termodynamika jednokierunkowego efektu pamięci kształtu. Cz. 1. Metastabilna równowaga faz w materiałach z pamięcią kształtu
10.10.2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Elastografia w medycynie
11.10.2007 Przemysław Panasz, Efektywne 9-węzłowe elementy powłokowe z zastosowaniem techniki dwustopniowej interpolacji odkształceń/gradientu przemieszczenia oraz selektywnego całkowania.
15.10.2007 dr inż. Tomasz Zielinski, IPPT, Modelowanie aktywnych paneli sprężysto-poroelastycznych
17.10.2007 dr Barbara Gambin, Elementy akustyki ciał stałych, cz.1. (streszczenie)
18.10.2007 Artur Zarzycki, Wiktor Gambin (Politechnika Warszawska), Termicznie aktywowane mikrozwierciadło skanujące
19.10.2007 Jan Jerzy Sławianowski, MIĘDZY DWIEMA SKRAJNOŚCIAMI EULERA. CZĘŚĆ I. WSTĘP OGÓLNY
22.10.2007 dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, prof. AGH, Mechaniczne i strukturalne aspekty plastycznego kształtowania metodą KOBO
24.10.2007 doc. dr Adam Ciarkowski, Rozpraszanie impulsu elektromagnetycznego na poruszającym się klinie (streszczenie)
26.10.2007 prof. W.Jarzyna i M.Charlak, Politechnika Lubelska (cz.1), doc. J.Grzedzinski i A.Mroz, IPPT (cz. 2), Siłownie wiatrowe (wyjątkowo o godz. 11)
26.10.2007 Jan Jerzy Sławianowski, Między dwiema skrajnościami Eulera. Część II. Afiniczne równania Eulera
29.10.2007 doc. dr hab. inż. Henryk Paul, Instytut Metalurgii i Materialoznawstwa PAN w Krakowie, Krystalograficzne aspekty formowania się pasm ścinania w metalach o sieci regularnej
31.10.2007 dr Barbara Gambin, Elementy akustyki ciał stałych, cz. II. (streszczenie)
05.11.2007 doc. dr hab. inż. Roman Kuziak, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Wieloskalowe modelowanie zjawisk zachodzących w metalach i stopach w procesach obróbki cieplno-plastycznej z wykorzystaniem metod symulacji fizycznej
07.11.2007 dr Jurij Tasinkiewicz, Quasi-periodyczny układ elektrod w technice powierzchniowych fal akustycznych (SAW) (streszczenie)
07.11.2007 dr n. med. Konrad Słynarski (Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie), Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń narządów ruchu
08.11.2007 Anna Mandera, Własności magnetooptyczne parabolicznych kropek kwantowych porównanie konfiguracji Voigta i Faradaya
09.11.2007 Piotr Kulpiński, Nowe generacje włókien celulozowych
09.11.2007 Roman BOGACZ, Przegląd badań dotyczących oddziaływania ruchomego obciążenia na układy ciągłe z uwzględnieniem struktury okresowej. (streszczenie)
12.11.2007 doc. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT, Mikrostruktura a energia powierzchniowa granic rozdziału faz w SMA
14.11.2007 dr Barbara Gambin, Elementy akustyki ciał stałych, część 2 (streszczenie)
14.11.2007 prof. dr hab. Janusz Piekarczyk i dr Michał Szałwiński (Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii AM w Warszawie), Perspektywy współpracy chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy i czaszki z inżynierami
15.11.2007 Witold Szabelak, Wojciech Nasalski, Generacja wektorowych wiązek Hermita-Gaussa na warstwowych strukturach dielektrycznych i metamateriałowych - część pierwsza (streszczenie)
16.11.2007 Czesław Bajer, Numeryczne modelowanie drgań konstrukcji pod inercyjnym obciążeniem ruchomym (streszczenie)
19.11.2007 mgr inż. Marcin Wikło (doktorant IPPT, opiekun nauk. prof. J. Holnicki-Szulc), Zastosowanie Metody Dystorsji Wirtualnych w projektowaniu ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowym
21.11.2007 dr Stanisława Szarska (Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej), Bioaktywne materiały kompozytowe ze szklaną matrycą
23.11.2007 Jerzy Wojewoda, Efekty histerezy w procesie tarcia suchego: modelowanie i eksperyment
23.11.2007 Leszek Jarecki, Modelowanie kształtowania się struktury w polimerach
26.11.2007 dr Marcin Wierszycki, prof. Tomasz Łodygowski, Politechnika Poznańska, Złożoność obliczeniowa wybranych problemów biomechaniki
28.11.2007 dr inż. Tamara Kujawska, Alternatywna metoda wyznaczania parametru nieliniowości B/A biologicznych cieczy i tkanek (streszczenie)
29.11.2007 Piotr Kowalczyk (Politechnika Warszawska) , Modelowanie fotoutwardzalnych wypełnień polimerowych stosowanych w dentystyce
30.11.2007 dr inż. Zofia Kowalska, IPPT, Drgania kontaktowe w układzie koła i szyny kolejowej -fizyczne i numeryczne aspekty modelowania oraz symulacji (streszczenie)
30.11.2007 Vladimir Mityushev (współaut. P.M. Adler & A.E. Malevich) Inst. Matematyki Akad. Pedag. w Krakowie & Equipe Milieux Poreux et Fractur'es, Universit'e Paris VI , Stacjonarne równania Naviera-Stokesa w kanale krzywoliniowym (!!! Wyjątkowo o godz. 13.00) (streszczenie)
03.12.2007 1. professor V.N. Kukudzhanov, (10.00-10.45), 2. dr E.V. Torskaya, (10:45 - 11:30), 1. Modelling of damage fracture of thermal elastoviscoplastic materials with softening. Cutting process of metals 2. The friction contact of coated bodies in rolling/sliding contact
06.12.2007 Witold Szabelak, Wojciech Nasalski, Generacja wektorowych wiązek Hermita-Gaussa na warstwowych strukturach dielektrycznych i metamateriałowych - część druga (streszczenie)
07.12.2007 Robert Konowrocki, Pomiary i wstępna analiza drgań w tunelu metra (streszczenie)
10.12.2007 prof. Henryk Petryk, doc. Stanisław Stupkiewicz, Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali i wzmocnienia przy dużych deformacjach plastycznych
12.12.2007 Piotr Krakowian (IPPT PAN), Analiza wpływu wybranych czynników biochemicznych pod kątem modelowania procesów przebudowy tkanki kostnej.
13.12.2007 Marcin Wikło, Zastosowanie Metody Dystorsji Wirtualnych w optymalnym projektowaniu konstrukcji adaptacyjnych.
17.12.2007 prof. Alexis Rusinek, LPMM Metz University, Recent advances in constitutive relation, application to perpendicular impact of hemispherical projectiles
19.12.2007 doc. dr n. med. Paweł Małdyk (Instytut Reumatologii w Warszawie), Zasady postępowania w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów.
14.01.2008 mgr Marcin Jedyński (doktorant IPPT PAN, opiekun naukowy: doc. dr hab Zygmunt Szymański), Osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu impulsem laserowym
21.01.2008 prof. Zenon Mróz, Modele zużycia powierzchni kontaktowych: analiza stanów ustalonych
23.01.2008 Konrad Pirek (IPPT PAN), Czynniki wpływające na adhezję osteoblastów do materiałów kościozastępczych
25.01.2008 Marek Skłodowski, Metoda badania zabytkowych materiałów budowlanych z użyciem mikrordzeni. (streszczenie)
28.01.2008 dr Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Modelowanie mikromechaniczne intermetali TiAl w zakresie dużych deformacji
04.02.2008 dr Elżbieta Pieczyska, Wyniki badań termomechanicznych polimerów z pamięcią kształtu na przykładzie poliuretanu
06.02.2008 prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski (Wydz. Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska), Endoprotezoplastyka stawów człowieka
11.02.2008 prof. M. Pietrzyk, dr inż. Ł. Rauch, dr inż. W. Wajda, Wieloskalowe modelowanie jako element budowy wirtualnego materiału (streszczenie)
20.02.2008 dr Mikołaj Aleksiejuk, Fale akustyczne o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych (streszczenie)
25.02.2008 prof. J.A. Rodríguez-Martínez, prof. A. Rusinek, prof. J. R. Klepaczko, prof. A. Arias, Experimental and numerical analysis of perforation process of metallic plates: Effect of constitutive relation
29.02.2008 Krzysztof Sekuła, Pomiar masy w ruchu (WIM) - badania dynamicznej wagi drogowej (streszczenie)
03.03.2008 dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, Kształtowanie nanostruktury w metalach i stopach metodą wyciskania hydrostatycznego
05.03.2008  ,  
10.03.2008 mgr inż. Bartłomiej Dyniewicz (doktorant IPPT PAN, promotor: doc. dr hab. inż. Czesław Bajer), Dynamiczne efekty oddziaływania ruchomych zaburzeń na właściwości układu hybrydowego
12.03.2008 doc. dr hab. Barbara Gambin, Zagadnienia rozpraszania fal w zawiesinach. (streszczenie)
14.03.2008 Vasyl Kovalchuk, Jan J. Sławianowski, Układy Hamiltonowskie Zainspirowane Równaniem Schroedingera
17.03.2008 mgr inż. Andrzej Świercz, Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie Metody Dystorsji Wirtualnych w domenie częstości
19.03.2008 prof. dr hab. Andrzej Nowicki, Rozchodzenie się impulsu ultradźwiękowego w tkankach - rozproszenie i tłumienie (streszczenie)
20.03.2008 Wojciech Nasalski, Pułapki optyczne i nanofotoniczne sterowanie (streszczenie)
28.03.2008 Vasyl Kovalchuk, Jan J. Sławianowski, Układy Hamiltonowskie zainspirowane równaniem Schroedingera. Część II
31.03.2008 dr inż. Marcin Białas, Modelowanie stanu naprężenia i rozwoju uszkodzeń w warstwach izolacji termicznej
02.04.2008 Andrzej Nowicki, "Sterownie wiązkami ultradźwiękowymi-szyki liniowe" (streszczenie)
03.04.2008 Agata Roszkiewicz, Plazmony powierzchniowe; podstawowe właściwości (streszczenie)
04.04.2008 Doc.dr hab. Paweł Sajkiewicz (Pracownia Fizyki Polimerów), Efekty zależne od czasu w kinetyce izotermicznej krystalizacji biodegradowalnego polihydroksymaślanu (streszczenie)
07.04.2008 prof. dr hab. Marek Danielewski, AGH, Mechano-chemia; od naprężeń do kryształu Plancka-Kleinerta
09.04.2008 dr med. Jacek Bendek (Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki), Konflikt metal-kość Wybrane rodzaje zespoleń kości Rodzaje kości.
14.04.2008 dr Boguslaw Rajchel, Instytut Fizyki Jadrowej PAN w Krakowie, Mikrospektroskopia ramanowska cienkich powłok węglowych formowanych metodami jonowymi i plazmowymi
17.04.2008 Witold Szabelak, Zróżnicowanie generacji wirów optycznych na warstwowej strukturze fotonicznej (streszczenie)
18.04.2008 Michał Makowski, Modelowanie pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań (streszczenie)
18.04.2008 DOC. DR HAB. WOJCIECH NASALSKI, WIĄZKI, WIRY I PUŁAPKI OPTYCZNE
21.04.2008 dr inż. Halina Garbacz, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Nowe metody poprawy właściwości mechanicznych tytanu i jego stopów
25.04.2008 dr Ute Schmidt, Applications Manager, WITec GmbH, Ulm, Germany, Material Sensitive Microscopy on the Nanometer Scale
28.04.2008 prof. dr hab. Rafał Kozubski, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagiellonski, Termodynamika defektów punktowych w związkach międzymetalicznych
05.05.2008 dr hab. Jacek A. Majewski, prof. UW, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki UW, Zjawiska nieliniowej elastyczności i piezoelektryczności w półprzewodnikach
08.05.2008 Witold Szabelak, Zróżnicowanie generacji wirów optycznych na warstwowej strukturze fotonicznej (część druga) (streszczenie)
09.05.2008 dr inż. Artur Zbiciak, Politechnika Warszawska, IL, Wykorzystanie struktur reologicznych do modelowania właściwości materiałów konstrukcyjnych
12.05.2008 dr Natalia Rylko i mgr inż. Marcin Rozmus, IOS - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Projektowanie gradientowego rozmieszczenia faz w kompozycie diament-węglik tytanowo krzemowy
14.05.2008 dr Igor Bissenik (SGGW, Warszawa), Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej - modele zwierzęce
15.05.2008 Witold Szabelak, Zróżnicowanie generacji wirów optycznych na warstwowej strukturze fotonicznej (cd)
16.05.2008 mgr Dominik Pisarski, Matematyczne aspekty półaktywnego sterowania przęsłem pod obciążeniem ruchomym
19.05.2008 dr inż. Łukasz Jankowski, Zaklad Technologii Inteligentnych, IPPT PAN, Rekonstrukcja obciążenia dynamicznego
21.05.2008 Andrzej Nowicki, "Wprowadzenie do syntezy apertur" (streszczenie)
26.05.2008 dr hab. inz. Jerzy Pamin, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Symulacje komputerowe deformacji zlokalizowanych w betonie i gruntach
28.05.2008 Piotr Rózga, Molekularne drogi przekazywania sygnału mechanicznego w komórkach kości
30.05.2008 dr Jacek Szklarski, Koordynacja w systemach wieloagentowych (streszczenie)
30.05.2008 SŁAWOMIR PIEKARSKI, NIEZMIENNICZY ZAPIS MECHANIKI CIECZY
02.06.2008 1. prof. George Z. Voyiadjis, (10:00-11:30) 2. dr hab. inż. T. Knych, prof. AGH, (11:30-13:00), 1. Regularizing Shear Bands Using Dynamic length scale (10:00-11:30) 2. Materiałowo konstrukcyjne problemy wysoko obciążalnych prądowo napowietrznych linii elektroenergetycznych i sieci trakcyjnych kolei dużych prędkości (11:30-13:00) (streszczenie)
05.06.2008 Agata Roszkiewicz, Plazmony powierzchniowe - podstawowe właściwości (część druga) (streszczenie)
06.06.2008 Qingxia Zhang, Identification of coexistent load and damage
09.06.2008 1. dr Mikołaj Aleksiejuk (10:00-11:30), 2. mgr inż. Krzysztof P. Mróz (11:30-13:00), 1. Laserowa akustyka pikosekundowa w zastosowaniu do badań nanowarstw (10:00-11:30). 2. Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczne (11:30-13:00)
11.06.2008 prof. George S. Mityurich - F.Scotyna Gomel State University, Belarus, Thermooptical generation of a sound by bessel light beams in gyrotropic media (streszczenie)
11.06.2008 Piotr Krakowian, Piotr Rózga, Konrad Pirek, Metody obciążania komórek i badania ich reakcji.
16.06.2008 dr hab. inż. Janusz Grzędziński, IPPT PAN, Zakład Technologii Inteligentnych, Łagodzenie skutków podmuchu w turbinach wiatrowych
19.06.2008 Agata Roszkiewicz, Plazmony powierzchniowe - podstawowe właściwości (cd)
20.06.2008 Grzegorz Suwała, A model-less method for impact mass identification (streszczenie)
23.06.2008 mgr inż. Marcin Bojdo, doktorant IPPT PAN, opiekun naukowy: prof. Ryszard Pęcherski, Badania doświadczalne i modelowanie zachowania się polikrystalicznej miedzi M1E w procesie cyklicznego skręcania ze ściskaniem
27.06.2008 Tomasz Szolc, Łukasz Jankowski, O aktywnym sterowaniu drgan skrętnych w układach napędowych za pomocą sprzęgieł z cieczą magneto-reologiczną
30.06.2008 dr inż. Irena Sielamowicz, Politechnika Białostocka, Analiza przepływu materiałów sypkich w zbiornikach
09.07.2008 dr Eleonora Krogulenko i i doc. dr hab. Barbara Gambin, Pola ultradźwiękowe a efekty termiczne w tkankach.
18.09.2008 mgr Adam Rabcewicz, Estymacja przepływu optycznego metoda CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchu
25.09.2008 mgr Piotr Macioł, Zastosowanie metody konwekcji zmiennej wewnętrznej do modelowania zjawiska tiksotropii
26.09.2008 Stefan Lämmer, Self-control of traffic lights and vehicle flows in urban road networks (streszczenie)
06.10.2008 prof. Ugur Tuzun, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, Guildford, UK, Connecting Length Scales in Granular Mechanics
08.10.2008 mgr Andrzej Mizera, Modelowanie reakcji komórek biologicznych na szok termiczny.
13.10.2008 mgr Jakub Lengiewicz, Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem
15.10.2008 mgr Piotr Krakowian, mgr Konrad Pirek i mgr Piotr Rózga, Interakcje biomateriałów z żywą tkanką.
20.10.2008 dr inż. Tomasz Lekszycki, IPPT PAN, Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości
27.10.2008 Andrzej Ossowski, Warszawa, Analiza jakościowa w zgadnieniach stabilności i sterowania układów mechatronicznych (streszczenie)
29.10.2008 mgr Marcin Lewandowski, Mateusz Walczak, Cyfrowy Transcranial Doppler.
03.11.2008 dr inż. Jan Maciejewski, IPPT, Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe. (streszczenie)
05.11.2008 dr inż. Wojciech Secomski, Polimersomy - kontrolowane uwalnianie leków falą ultradźwiękową.
12.11.2008 mgr Ziemowit Klimonda, Tworzenie obrazów USG na podstawie badania tłumienia fali ultradźwiękowej w ośrodku biologicznym.
17.11.2008 prof. O. Naimark, dr O. Plekhov, Institute of Continuous Media, Russian Academy of Sciences, Perm, (1) Thermodynamics and nonlinear dynamics of transformation induced plasticity in Ti-Ni alloys - experimental and theoretical study. (2) In-situ infrared thermography of Ti-Ni alloy deformed in quasi-static and dynamic tests. (streszczenie)
19.11.2008 dr inż. Ihor Trots, Implementacja syntetycznej apertury w USG.
24.11.2008 prof. A.M. Brandt, doc. M.A. Glinicki, dr hab. M. Marks, Pracownia Pól Odksztalceń, IPPT, Profesor Janusz Kasperkiewicz - prace badawcze w ostatnich latach
26.11.2008 dr hab. inż. Tamara Kujawska, Przewidywanie przyrostów temperatury tkanek miękkich w hipertermii.
01.12.2008 dr inż. Elżbieta Pieczyska, ZMM IPPT PAN, Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu (praca habilitacyjna)
04.12.2008 Tomasz Bednarek, Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiału
05.12.2008 Jilin Hou, Combination of Isolated Substructure and VDM on Damage Identification (streszczenie)
08.12.2008 prof. Zenon Mróz, ZMM IPPT PAN, Problemy mechaniki deformacji niesprężystej materiałów (wykład poświęcony działalności naukowej profesora Bogdana Ranieckiego)
12.12.2008 Grzegorz Suwała, Model-free mass identification
15.12.2008 dr Sławomir Piekarski, IPPT PAN, Galileuszowsko niezmiennicze sformułowanie mechaniki cieczy. Perspektywy zastosowań. (prezentacja wynikow habilitacji)
18.12.2008 Philomela Komninou; Paweł Dłużewski i Jan Cholewiński; Toby David Young , Interfaces and defect structures in III-Nitride semiconductors; Visual Editor of Crystal Defects -- a new programistic enterprice; This is how the cat adapts
22.12.2008 dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski, ZMM IPPT PAN, On kinetics of thermoelastic martensitic transformation
12.01.2009 dr Wiesław Larecki, IPPT PAN, Hiperboliczne równania fonowego transportu ciepła (streszczenie)
23.01.2009 VLADIMIR MITYUSHEV (Akademia Pedagogiczna, Kraków), Representative cell in mechanics of composites and generalized Eisenstein-Rayleigh sums
26.01.2009 mgr inż. Marek Kokot, ZTI IPPT, Zastosowanie analogii mechaniczno-elektrycznych do wykrywania defektów w konstrukcjach (streszczenie)
30.01.2009 Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Compacton-like solutions of the hydrodynamic system describing relaxing media (streszczenie)
02.02.2009 doc. dr hab. Kazimierz Piechór, ZMiFP IPPT PAN, Mechanochemiczne modele waskulogenezy i angiogenezy
05.02.2009 Bartosz Zieliński, Zastosowanie języków opisu kształtów i zbiorów rozmytych do diagnostyki wybranych chorób reumatycznych na podstawie zdjęć RTG rąk (streszczenie)
11.02.2009 dr Eleonora Kruglenko, doc. dr hab. Barbara Gambin, Wstępne obliczenia MES przestrzennego rozkładu temperatury w tkance nagrzanej wiązką ultradźwiękową.
19.02.2009 Artur Sierszeń, Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcjach odległości (streszczenie)
20.02.2009 dr inż. Elżbieta Jarzębowska, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Modelowanie i sterowanie ruchem mechanicznych układów nieholonomicznych. (streszczenie)
23.02.2009 prof. Kazimierz Sobczyk, IPPT PAN, Morfologiczna losowość mikrostruktur materiałowych; modele stochastyczne, mikronaprężenia, estymacja pękania.
25.02.2009 doc. dr hab. Jacek Szelażek, Pomiar prędkości fal ultradźwiękowych w podwyższonych temperaturach (streszczenie)
27.02.2009 Krzysztof Sekuła, Identyfikacja obciążeń dynamicznych w transporcie kolejowym (streszczenie)
02.03.2009 dr Łukasz Jankowski, mgr Grzegorz Suwała, ZTI IPPT PAN, Bezmodelowa identyfikacja masy dodanej
05.03.2009 dr Michal Bernardelli, MIMUW, METODY DIRICHLETA-NEUMANNA RÓWNOLEGŁEGO ROZWIĄZYWANIA DYSKRETYZACJI ZAGADNIEŃ ELIPTYCZNYCH (streszczenie)
09.03.2009 Paweł Dłużewski, Jan Cholewiński, ZMK IPPT, Atomistyczno-kontynualne modelowanie dyslokacji w kryształach
16.03.2009 prof. D. Uciński, Uniwersytet Zielonogórski, Optymalne strategie obserwacji w identyfikacji układów z czasoprzestrzenną dynamiką
18.03.2009 doc. dr hab. inż. Janusz Wójcik, MULTIPLE SCATTERING CONTRIBUTION TO TRABECULAR BONE BACKSCATTER.
23.03.2009 prof. Witold Kosiński, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, O modelowaniu rozmytym w mechanice
30.03.2009 dr Jacek Jackiewicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Komputerowe modelowanie rozwoju mikrouszkodzeń i zniszczenia w stalowych elementach zbiorników kriogenicznych
06.04.2009 Zbigniew L. Kowalewski, Jacek Szelążek, Sławomir Mackiewicz, Ocena stopnia uszkodzenia stali energetycznych wskutek pełzania i plastycznego płynięcia technikami niszczącymi i nieniszczącymi
13.04.2009 Święta, Święta
20.04.2009 mgr inż. Wojciech Sumelka, Politechnika Poznańska, Anizotropowa ewolucja mikrouszkodzeń metali
24.04.2009 JANUSZ WALASEK, MODYFIKACJA STATYSTYKI KUHNA-GRUNA ŁAŃCUCHA POLIMERU ZE WZGLĘDU NA ODDZIAŁYWANIA
28.05.2009 Marek Goździk, Politechnika Łódzka, Wykorzystanie nieliniowych transformacji morfologicznych dla celów rozpoznawania obiektów zniekształconych w obrazach cyfrowych (streszczenie)
05.06.2009 ALEXANDER S. VOLOKITIN, PLASMA WAVES IN IONOSPHERE
08.06.2009 Tomasz G. Zieliński, Modelowanie multifizyczne i eksperyment demonstracyjny zagadnień aktywnej wibroakustyki (streszczenie)
19.06.2009 RYSZARD WOJNAR, KONFOREMNY OPIS WZROSTU TKANEK
22.06.2009 prof. Marek Janas, prof. Zenon Mróz, IPPT PAN, 1. Wspomnienie profesora Antoniego Sawczuka w 25 rocznicę śmierci. 2. Analiza materiałowych warstw kontaktowych.
26.06.2009 IVAILO MLADENOV, CARBON NANOTUBE JUNCTIONS AND NEW EXPLICIT PARAMETERIZATIONS OF THE EULER ELASTICA
01.07.2009 1) dr inż. Ihor Trots, 2) dr inż. Zbigniew Trawiński., 1) Metoda apertury syntetycznej w ultrasonografii. 2) Pomiar lokalnej PWV za pomocą sygnałów ultrasonograficznych RF.
26.08.2009 dr inż. Wojciech Secomski, Controlled ultrasonic destruction of the polycaprolactone shell microcapsules based on resonance scattering theory.
01.10.2009 Jakub Chłapiński, Politechnika Łódzka, Metodologia automatycznego projektowania filtrów morfologicznych do przetwarzania obrazów (streszczenie)
02.10.2009 Wiesław Larecki i Zbigniew Banach (IPPT), Fenomenologiczny model sztywnego przewodnika ciepła zgodny z kinetyczną teorią gazu fononów
05.10.2009 prof. Ryszard Pęcherski, dr Elżbieta Pieczyska, Wspomnienie o Profesorze Wojciechu K. Nowackim. Badania naukowe z ostatnich lat
08.10.2009 Krzysztof Wiśniewski, Ulepszone sformułowania elementów powłokowych bazujących na funkcjonale Hu-Washizu
09.10.2009 dr Elżbieta Jarzębowska, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Sterowanie ruchem mechanicznych układów nieholonomicznych.
12.10.2009 prof. Piotr Perzyna, Zastosowanie termodynamicznej teorii sprężysto-lepkoplastyczności do opisu nanokrystalicznych metali. I. Motywacja eksperymentalna i podstawy fizykalne
16.10.2009 Arkadiusz Gradys (IPPT), Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerów
19.10.2009 prof. Piotr Perzyna, Zastosowanie termodynamicznej teorii sprężysto-lepkoplastyczności do opisu nanokrystalicznych metali. II. Sformułowanie teorii
23.10.2009 Paweł Sajkiewicz (IPPT), Synchrotronowe badania przemian polimorficznych w izotaktycznym polipropylenie
26.10.2009 prof. Hassan Aref, Virginia Tech, Blacksburg, USA, Stability of relative equilibria of three vortices (streszczenie)
04.11.2009 Sławomir Piekarski , Mirosław Rewekant, O pewnym modelu transportu przez błony biologiczne (streszczenie)
06.11.2009 Dominik Pisarski, Półaktywny układ podwójnego zawieszenia pod obciążeniem ruchomym. Strategia sterowania i optymalizacja.
06.11.2009 Vasyl Kovalchuk, Ewa Eliza Rożko (IPPT), On classical dynamics of flat affinely-rigid bodies with "thickness"
09.11.2009 dr Przemysław Kołakowski, Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i systemów inżynierskich modelowanych za pomocą grafów (rozprawa habilitacyjna)
16.11.2009 prof. Henryk Petryk, Minimalizacja energii w zagadnieniach ewolucji mikrostruktur
19.11.2009 mgr inż. Mariusz Bolek oraz mgr inż. Paweł Pałacha, Optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych z uwzględnieniem skalowalności tego procesu oraz Zarządzanie zaufaniem w nowoczesnych systemach informatycznych
20.11.2009 Sz.Imiełowski, A.Ziółkowski, Experimental investigation of prismatic columns lateral deflection and post-buckling configuration stability
20.11.2009 Barbara Gołubowska (IPPT), Zmienne kąt-działanie w afinicznym modelu wewnętrznych stopni swobody
23.11.2009 doc. Stanisław Stupkiewicz, Energia powierzchniowa i efekty skali w mikrostrukturach martenzytycznych
27.11.2009 Ewa Eliza Rożko (IPPT), Quantization of affinely-rigid bodies with degenerate dimension
27.11.2009 Tomasz Szuster (Politechnika Warszawska), Turbiny wiatrowe o pionowej osi
30.11.2009 dr Tomasz G. Zieliński, Modelowanie i eksperyment demonstracyjny zagadnień aktywnej wibroakustyki (streszczenie)
03.12.2009 Norbert Tuśnio, Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru (streszczenie)
04.12.2009 Tomasz Szuster (Politechnika Warszawska), Turbiny wiatrowe o pionowej osi (cz. 2)
04.12.2009 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (Z. Farmakodyn. i Farmakokin.WUM), O pewnym modelu transportu przez błony biologiczne
07.12.2009 prof. Zbigniew Kotulski, Metody stochastyczne w mechanice - seminarium poświęcone działalności naukowej Profesora Kazimierza Sobczyka
11.12.2009 Agnieszka Martens (IPPT), Problemy całkowalności i degeneracji w nieliniowej dynamice ciał jednorodnie odkształcalnych
14.12.2009 doc. Katarzyna Pietrzak, Kompozyty i materiały gradientowe typu ceramika-metal: zagadnienia technologiczne i kierunki badań
18.12.2009 Vsevolod Vladimirov (AGH) , Struktury falowe w hiperbolicznym uogólnieniu modelu typu reakcji-dyfuzji-konwekcji (streszczenie)
11.01.2010 dr Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Oszacowania właściwości efektywnych polikryształów o silnej anizotropii lokalnej
15.01.2010 dr Piotr Kozioł, Politechnika Koszalińska, Wavelet analysis of beam-soil structures dynamic response for moving loads
18.01.2010 mgr Neonila Levintant-Zayonts, Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamięcią kształtu typu NiTi
21.01.2010 Łukasz Apiecionek, Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIP (streszczenie)
22.01.2010 Zbigniew Banach i Wiesław Larecki (IPPT), Zmodyfikowana metoda Chapmana-Enskoga dla gazu fononów
25.01.2010 doc. Jerzy Rojek, Symulacja spiekania metodą elementów dyskretnych
29.01.2010 Anatolij K. Prykarpatski (AGH), Część 1: Całkowalność uogólnionego równania typu Riemanna Część 2: O podstawach elektrodynamiki Makswella, warunku i sile Lorentza etc." (streszczenie)
05.02.2010 Wojciech Nasalski (IPPT), Własności i realizacje stanów splątanych fotonów
15.02.2010 dr Krzysztof Mróz, Modelowanie wzrostu spękań w materiałach
22.02.2010 prof. Klaus Hackl, Ruhr-Universitaet, Bochum, Germany, Time-continuous evolution of microstructures in finite crystal plasticity (streszczenie)
26.02.2010 Małgorzata Seredyńska (IPPT), Andrzej Hanyga , Hamiltonowska teoria lepkosprężystości (streszczenie)
03.03.2010 dr Krzysztof Skabek, Zastosowanie metod przestrzennej wizji komputerowej w diagnostyce medycznej oraz ochronie zabytków (streszczenie)
05.03.2010 Leszek Jarecki (IPPT), Statystyka konformacyjna makrocząsteczek polimerów
08.03.2010 prof. Błażej Skoczeń, Politechnika Krakowska, Mechanizmy płynięcia plastycznego w temperaturach bliskich absolutnego zera (godz. 11:00)
12.03.2010 R. Wojnar (IPPT), Równanie dyfuzji i rozkłady Wignera (streszczenie)
15.03.2010 prof. Jan Dutkiewicz, IMIM PAN, Kraków, Nanokrystaliczne kompozyty na osnowie stopów aluminium lub fazy amorficznej (godz. 11:00)
22.03.2010 prof. Yasuaki Ichikawa, Okayama University, Japan, Nano-micro-macro-analysis for clays (streszczenie)
29.03.2010 prof. Paweł Dłużewski, O równaniach zgodności, MES i modelowaniu naprężeń resztkowych w kryształach
12.04.2010 dr hab. Jan Maciejewski, Modelowanie procesów plastycznej deformacji metali dla złożonych ścieżek obciążenia
19.04.2010 doc. Piotr Kowalczyk, Modelowanie i komputerowa symulacja adaptacyjnej przebudowy kości
22.04.2010 Dorota Latek, PhD, Laboratory of Biomodelling, IIMCB, ul. Ks. Trojdena 4, the lecture hall, Structure modeling of proteins and molecular docking using coarse grain and atomistic approaches
23.04.2010 Piotr Wojnar (IF PAN), Wytwarzanie i własności kropek kwantowych CdTe/ZnTe
26.04.2010 doc. Stanisław Stupkiewicz, Model polikryształu stopu z pamięcią kształtu jako agregatu bikryształów
29.04.2010 Kasia Dębowska, MSc, Laboratory of Neurodegeneration, IIMCB, Calmyrin 2 - neuronal mission (g. 9:15, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, ul. Ks. Trojdena 4, s. 0-12)
07.05.2010 Jan J. Sławianowski (IPPT), Dziwactwa grupy Galileusza
10.05.2010 dr Jacek Kuciński (Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM), dr Herbert Wirth (Prezes Zarządu KGHM), Strategia rozwoju i prace badawcze KGHM Polska Miedź S.A. (godz. 9:00)
14.05.2010 Jan J. Sławianowski (IPPT), Dziwactwa grupy Galileusza (kontynuacja)
17.05.2010 dr Bartłomiej Błachowski, prof. Witold Gutkowski, Optymalizacja dyskretna dużych układów konstrukcyjnych
20.05.2010 Karol Przystalski, Uniwersytet Jagielloński, Computer aided skin lesions classification based on analysis of multilayer images and fractal methods. Komputerowa klasyfikacja znamion skóry na bazie zdjęć wielowarstwowych oraz metod fraktalnych (streszczenie)
21.05.2010 Ryszard Wojnar (IPPT), Kolagen (streszczenie)
24.05.2010 mgr Michał Kursa, Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energii
28.05.2010 Vsevolod Vladimirov (AGH, Kraków), O pewnej rodzinie dokładnych rozwiązań uogólnionego równania konwekcji-reakcji-dyfuzji: badania stabilności oraz symulacje numeryczne (streszczenie)
31.05.2010 dr hab. Andrzej Myśliński, IBS PAN, Warszawa, Optymalizacja kształtu i topologii dla zagadnień kontaktowych
04.06.2010 Peggy Cebe (Tufts University, USA) , Rigid Amorphous Phase of PET and Implications for Lamellar Structure (streszczenie)
07.06.2010 dr Bartłomiej Błachowski, Zastosowanie analizy modalnej do oceny degradacji sztywności połączeń w konstrukcjach prętowych
09.06.2010 E. Danicki, Elektrostatyka skrzyżowanych pasków (streszczenie)
11.06.2010 Dorota Kołbuk (IPPT PAN), Struktura wewnętrzna nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej
14.06.2010 dr Dariusz Oleszak, Wydział Inżynierii Materiałowej PW, Mechaniczna synteza jako metoda wytwarzania stopów o zróżnicowanej strukturze
16.06.2010 doc. dr hab. Barbara Gambin, dr eleonora Kruglenko, Krótkie wprowadzenie w podstawy Metody Elementów Skończonych. Wyniki obliczenia rozkładu temperatury w tkance żywej podczas procesu nagrzewania skoncentrowaną wiązką ultradźwiękową o małej mocy
18.06.2010 Andrzej Zachara (IPPT PAN) , Matematyczne modelowanie dynamiki płynów w procesach formowania włókien
21.06.2010 doc. Piotr Kiełczyński, Metoda odwrotna wyznaczania grubości i właściwości sprężystych cienkich warstw za pomocą fal Love'a (Audytorium na I. piętrze)
23.06.2010 doc. dr hab. inż. Janusz Wójcik, Modelowanie i badania eksperymentalne ARRAY.
25.06.2010 Jan J. Sławianowski, Zbigniew Banach, Sławomir Piekarski (IPPT PAN), O cechowaniu rachunku zaburzeń w ogólnej teorii względności
28.06.2010 mgr Zuzanna Poniżnik, Modelowanie właściwości efektywnych oraz zniszczenia kompozytów ceramiczno-metalowych typu interpenetrating networks
04.10.2010 prof. Jan Holnicki-Szulc, Technologie inteligentne dla inżynierii bezpieczeństwa
08.10.2010 Jan J. Sławianowski, Sławomir Piekarski (IPPT PAN), O cechowaniu rachunku zaburzeń w ogólnej teorii względności
11.10.2010 dr inż. Eligiusz Postek, Model mechaniczny tkanki naskórka i jego wrażliwość parametryczna
15.10.2010 J. J. Sławianowski, B. Gołubowska, E. Gobcewicz (IPPT), Ciało sztywne w nierelatywistycznym świecie Einsteina a układ dwóch żyroskopów w przestrzeni Euklidesowej
18.10.2010 prof. Wiktor Gambin, Wydzial Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Zastosowanie modelu fotoutwardzania kompozytów polimerowych w stomatologii zachowawczej
22.10.2010 Agata Roszkiewicz and Wojciech Nasalski (IPPT PAN), Unidirectional SPP excitation at asymmetrical two-layered metal gratings
22.10.2010 mgr inż. Zygmunt Raunmiagi, starszy oficer mechanik okrętowy Akademia Morska w Szczecinie Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn, Ocena stanu stożkowej powierzchni iglicy i gniazda rozpylaczy paliwa silników okrętowych z wykorzystaniem emisji akustycznej
25.10.2010 dr inż. Rafał Stocki, Optymalizacja odpornościowa konstrukcji o parametrach losowych. Wybrane zagadnienia z pracy habilitacyjnej.
29.10.2010 Witold Szabelak and Wojciech Nasalski (IPPT PAN), Enhancement of cross-polarized beam components at a metamaterial surface
05.11.2010 Piotr Kowalczyk (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki PW), Metody redukcji naprężeń powstających podczas procesu fotoutwardzania wypełnień dentystycznych ODWOŁANE
08.11.2010 dr Łukasz Jankowski, Izolacja i lokalne monitorowanie stanu technicznego fragmentów konstrukcji (Substructure isolation and local structural health monitoring)
15.11.2010 dr hab. Jerzy Litniewski, profesor w IPPT, Ultradźwiękowa charakterystyka tkanek. Wybrane zagadnienia z prac prowadzonych w Zakładzie Ultradźwięków
18.11.2010 mgr Konrad Bojar (PIAP), Analiza tekstur naturalnych niestacjonarnych w przestrzeni i zmiennych w czasie na przykładzie obrazów mammograficznych i solarnych.
19.11.2010 Anna Blim, Symulacja właściwości stopu polimeru z zastosowaniem algorytmu ruchów kooperatywnych
22.11.2010 dr inż. Halina Egner, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Modelowanie konstytutywne materiałów dysypatywnych
26.11.2010 Clementina M. Mladenova (Inst. Mech.) and Ivailo M. Mladenov (Inst. Biophys.) Bulgarian Acad. of Sciences, Vector-decomposition of a finite rotation (streszczenie)
29.11.2010 prof. Leszek Jarecki, Modelowanie pneumatycznych procesów formowania supercienkich włókien.
03.12.2010 Anna Boczkowska (PW), Rola mikrostruktury w kształtowaniu właściwości magnetoreologicznych elastomerów (streszczenie)
06.12.2010 dr Łukasz Jankowski, Izolacja i lokalne monitorowanie stanu technicznego fragmentów konstrukcji (Substructure isolation and local structural health monitoring)
10.12.2010 Zbigniew Banach, Wiesław Larecki (IPPT), Entropijne wyprowadzenie czynnika Eddingtona
13.12.2010 dr hab. Tomasz Lekszycki, Modelowanie interakcji bio-resorbowalnego materiału kościozastępczego z tkanką kostną
17.12.2010 Janusz Walasek (Politechnika Radomska), Rola energii deformacji w teorii nematycznych sieci polimerowych
20.12.2010 dr Jakub Lengiewicz, Modelowanie skończonych zmian konfiguracji wskutek zużycia kontaktowego
03.01.2011 seminarium odwołane, seminarium odwołane
10.01.2011 dr Małgorzata Seredyńska, Pojęcie i właściwości energii w dyskretnych i lepkosprężystych układach dynamicznych z pamięcią. Praca habilitacyjna.
17.01.2011 dr Marcin Białas, Określanie lepkosprężystych wlasności tkanki naskórka za pomocą czujników piezoelektrycznych
19.01.2011 Olga Doubrovina M.Sc. Belarusian State University, Minsk., Cardiotocographical study of the fetal condition: from the wavelet analysis to a new diagnostics model.
24.01.2011 mgr inż. Cezary Graczykowski, Adaptacyjne konstrukcje pneumatyczne do kontrolowanego rozpraszania energii uderzeń
28.01.2011 Jan J. Sławianowski (IPPT), Geometryczne nieliniowości w teorii pola, materii skondensowanej i mechanice analitycznej
31.01.2011 dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN, O dynamice i reologii wodnego mikroświata cząstek miękkich (streszczenie)
07.02.2011 dr hab. Tomasz Lipniacki, prof. IPPT PAN, Modelowanie niespecyficznej obrony immunologicznej na poziomie komórki
11.02.2011 Włodzimierz Bielski (IGF PAN) i Barbara Gambin (IPPT PAN), Minimalizacja energii mikromagnetyków
21.02.2011 dr Irena Sielamowicz, Analiza procesów płynięcia materiałów granulowanych w modelach silosów - przedstawienie pracy habilitacyjnej
28.02.2011 prof. Andrzej Milenin, AGH, Wieloskalowe fizyczne i matematyczne modelowanie zjawiska utraty spójności stopu MgCa08 (streszczenie)
07.03.2011 dr Jan Kozicki, dr Michał Nitka i prof. Jacek Tejchman, Politechnika Gdańska, Modelowanie dyskretne materiałów granulowanych
09.03.2011 dr Eleonora Kruglenko, Wyznaczenie zmian pola temperatury w tkance podczas ogrzewania ultradźwiękami w zależności od właściwości tkanki zmieniającymi się ze wzrostem temperatury.
11.03.2011 Leszek Jarecki (IPPT), Kinetyczne teorie nukleacji
14.03.2011 dr Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Mikromechaniczne modelowanie metali i stopów o wysokiej wytrzymałości właściwej (przedstawienie pracy habilitacyjnej)
16.03.2011 mgr inż. Hanna Piotrzkowska, Ocena stanu tkanek skóry za pomocą analizy statystycznej obwiedni sygnału.
21.03.2011 Krzysztof Kochanowski, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej; Wiera Oliferuk, IPPT, Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej metodą aktywnej termografii podczerwieni
25.03.2011 Witold Szabelak, Wojciech Nasalski (ZB Nanofotoniki IPPT PAN), Nano-meta-rezonator - nowa architektura optycznej wnęki rezonansowej
28.03.2011 dr inż. Kinga Nalepka, prof. Ryszard Pęcherski, Ocena wytrzymałości wiązania warstwy przejściowej w kompozytach Al2O3-Ni
30.03.2011 dr inż. Wojciech Scomski., Statystyka rozproszenia fali ultradźwiękowej we krwi. Godz. 9:30!!!
04.04.2011 dr inż. Łukasz Rauch, AGH, Obliczenia wieloskalowe w heterogenicznych środowiskach sprzętowych (streszczenie)
07.04.2011 Michalina Błażkiewicz, Momenty sił mięśniowych w stawach kończyny dolnej w chodzie swobodnym u osób zdrowych i z niedowładem kończyny dolnej (streszczenie)
08.04.2011 Mirosław Rewekant, Białka efluksowe w farmakoterapii (streszczenie)
11.04.2011 dr Leopold Kruszka, WAT, Analiza eksperymentalna wpływu prędkości odkształcenia i temperatury na zachowanie się stali budowlanych dla potrzeb konstrukcji ochronnych i obronnych
15.04.2011 Marek Cieplak (IF PAN), Nanoindentacja otoczek wirusów
15.04.2011 Tomasz Szmidt, Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Zastosowanie siłowników magnetycznych do tłumienia drgań oraz stabilizacji układów z obciążeniem śledzącym
18.04.2011 prof. Ole Thybo Thomsen, prof. Janice Dulieu-Barton, Nonlinear Thermomechanical Behaviour of Polymer Foam Cored Sandwich Structures (streszczenie)
20.04.2011 prof. dr hab. inż. Lech Dietrich , Niestandardowe metody badań zmian właściwości mechanicznych materiałów
22.04.2011 Maria Laura Di Lorenzo (Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, CNR Pozzuoli, Włochy), Crystal polymorphism of poly(L-lactic acid) and its influence on thermal, mechanical and barrier properties (streszczenie)
06.05.2011 Alexander Yarin (University of Illinois, Chicago), Nonwovens: Melt- and Solution Blowing - UWAGA: wykład przesunięty na 10 maja, sala S-3 godz 12:00. (streszczenie)
09.05.2011 prof. Maria Ekiel-Jeżewska, O hydrodynamice i reologii układów wielu mikrocząstek przepuszczających wodę
11.05.2011 dr inż. Agnieszka Rutecka , Lekkie stopy aluminium oraz kompozyty o osnowie metalowej w warunkach zmęczenia i pełzania
13.05.2011 Konrad Bojar (Wydz. MIM UW), Wpływ defektu w analizie pewnego rozwiązania podstawowego dla piezoelektryka (streszczenie)
16.05.2011 mgr Dominik Pisarski, Półaktywny układ sterowania w optymalizacji trajektorii ruchomego obciążenia (doktorat)
18.05.2011 mgr inż. Paweł Grzywna , Elektroniczna interferometria plamkowa (ESPI) w zastosowaniach mechaniki eksperymentalnej
20.05.2011 Piotr Pawłowski, Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych. Seminarium odbędzie się o godz. 11.00
20.05.2011 Sławomir Piekarski (IPPT), Matematyczny model dożylnego podania leku
23.05.2011 mgr inż. Krzysztof Sekuła, Identyfikacja obciążeń dynamicznych w czasie rzeczywistym (doktorat)
25.05.2011 dr inż. Dominik Kukla, Ocena zniszczenia eksploatacyjnego materiałów dla energetyki na podstawie zmian właściwości wytrzymałościowych i mikrostruktury
26.05.2011 dr Liudas Tumonis, SIMULATION OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF THE ELECTROMAGNETIC RAILGUN BY FINITE ELEMENT METHOD
30.05.2011 dr Grzegorz Mikułowski, Adaptacyjne podwozia lotnicze - koncepcje i badania
01.06.2011 mgr inż. Katarzyna Makowska, Skutki obciążeń mechanicznych oceniane metodami nieniszczącymi i niszczącymi.
02.06.2011 Marcin Nowak oraz Zdzisław Nowak, Analiza numeryczna procesu formowania blach z uwzględnieniem ortotropii materiału i asymetrią zakresu sprężystego
03.06.2011 mgr inż. Jerzy Podhajecki, Politechnik Opolska, Drgania pochodzenia elektromagnetycznego w bezszczotkowych silnikach prądu stałego z magnesami trwałymi (godz. 10:15) (streszczenie)
03.06.2011 Zbigniew Banach i Wiesław Larecki (IPPT), Entropijne domknięcie równań radiacji dla parcjalnych spektralnych momentów
06.06.2011 prof. H. Woźniakowski, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Członek Koresp. PAN, O złożoności obliczeniowej problemów matematyki ciągłej
08.06.2011 dr hab. inż. Jacek Szelążek, Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych
13.06.2011 Elżbieta Pieczyska, Zbigniew Ranachowski, Jerzy Luckner i Robert Maciak, Analiza efektów sprzężeń termomechanicznych i emisji akustycznej w badaniach aktywności przemiany martenzytycznej stopu z pamięcią kształtu
15.06.2011 dr inż. Tomasz Mościcki, Modelowanie ablacji nanosekundowym impulsem laserowym
17.06.2011 dr inż. Stefan Szyniszewski, Johns Hopkins University, Porowata stal - własności, technologia produkcji, modelowanie mechaniczne oraz praktyczne zastosowania
17.06.2011 Piotr Kiełczyński (IPPT), Ultradźwiękowe metody badawcze właściwości fizycznych cieczy w zakresie wysokich ciśnień (streszczenie)
20.06.2011 prof. Ludmiła Skubiszak, Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN, Biomechanika molekularna (streszczenie)
22.06.2011 E. Danicki, Teoria ultradźwiękowych przetworników grzebieniowych (www.ippt.gov.pl/~edanicki/tpg.pdf) (streszczenie)
22.06.2011 dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, Emisja akustyczna w kompozytach ze stopów lekkich układu MgLi
27.06.2011 dr inż. Tadeusz Szymczak (Instytut Transportu Samochodowego), prof. Z. Kowalewski (IPPT), Efekty materiałowe generowane obciążeniem monotoniczno-cyklicznym
29.06.2011 dr inż. Wojciech Moćko, Zastosowanie metody pręta Hopkinsona do badania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach dynamicznych obciążeń ściskających
06.07.2011 prof. nzw dr hab. inż. Janusz Wójcik, Tworzenie i opis syntetycznej apertury cz. 1.
13.07.2011 prof. nzw dr hab. inż. Janusz Wójcik, Tworzenie i opis apertury syntetycznej cz.2.
03.08.2011 prof. Jae Ung Cho, Study on experiment and simulation about the dynamic behaviour of composite material
03.10.2011 P. Perzyna, Mikromechanika zjawisk zlokalizowanego zniszczenia w ciałach niesprężystych, wywołanych adiabatycznymi procesami dynamicznymi
06.10.2011 Andrzej Salamończyk, Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnej (streszczenie)
10.10.2011 A. Zubelewicz, Anomalous behavior of materials at small scale in a thermodynamically active environment (streszczenie)
14.10.2011 Alexei Popov and Vasyl Kovalchuk (IZMIRAN and IPPT PAN, respect.) , Parametric representation of traveling waves in periodic media
17.10.2011 M. Białas, Progresywna delaminacja cienkiej warstwy obciążonej siłą skupioną
19.10.2011 dr inż. Tadeusz Szymczak, prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski, Efekty materiałowe w warunkach obciążeń złożonych
24.10.2011 S. Piekarski, M. Rewekant, O losach leku w organizmie ludzkim
26.10.2011 mgr inż. Olga Wysocka-Fotek, Szacowanie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni
28.10.2011 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (WUM), O losach leku w organizmie człowieka zdrowego
02.11.2011 mgr inż. Paweł Safinowski, Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonu (streszczenie)
07.11.2011 B. Błachowski, Optymalne projektowanie słupów wsporczych energetycznych linii napowietrznych poddanych dynamicznemu działaniu wiatru
09.11.2011 prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Wprowadzenie do elastografii ultradźwiękowej.
09.11.2011 dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, Badanie mikrostruktury betonów przy zastosowaniu metody indentacji wielokrotnej
14.11.2011 A. Borkowski, Współczesne trendy w robotyce mobilnej
16.11.2011 dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska, dr inż. Paweł Gadaj, dr inż. Henryk Luckner, Leszek Urbański, Doświadczalne badania wybranych materiałów w warunkach prostego ścinania
18.11.2011 Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), Kwantowanie geometryczne - 40 lat później
21.11.2011 T. Lewiński, Minimalizacja podatności tarcz przy dwuparametrowym obciążeniu. Projektowanie rozkładu modułów sprężystych
23.11.2011 dr inż. Joanna Radziejewska, Modyfikacja warstwy wierzchniej w procesie mikroobróbki mechanicznej połączonej z laserowym przetapianiem
23.11.2011 dr inż. Wojciech Secomski, Sonoluminescencja. (streszczenie)
28.11.2011 Ch. Misbah, Towards a bottom-up approach of blood flow (streszczenie)
30.11.2011 dr hab. inż. Michał Glinicki, Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 1: Projektowanie materiałowe i mikrostruktura
05.12.2011 Cz. Woźniak, M. Wągrowska, Uśrednianie tolerancyjne i efekty skali w elastodynamice laminatów
07.12.2011 mgr Grzegorz Knor, Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 2: Modelowanie przewodnictwa cieplnego podczas twardnienia
09.12.2011 Ivan Kozhevnikov (Computing Center of Russian Academy of Sciences), The steady-state cornering of a wheel with a reinforced tyre with slipping (Report in Russian) (streszczenie)
12.12.2011 O. Wysocka-Fotek, Szacowanie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni
14.12.2011 mgr inż. Mariusz Dąbrowski, Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 3
15.12.2011 Andrzej Daniluk, Projektowanie oprogramowania do celów naukowych
19.12.2011 W. Kosiński, P. Perzyna, Konsekwencje zasady stacjonarności działania dla ciał dyssypatywnych
21.12.2011 dr inż. Dominik Kukla, Wykorzystanie metody prądów wirowych do oceny stopnia uszkodzenia zmęczeniowego oraz grubości warstw hartowanych indukcyjnie
22.12.2011 Grzegorz Oryńczak, System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistego
09.01.2012 M. Glinicki, Projektowanie i mikrostruktura kompozytów cementowych o zredukowanej emisyjności CO2
12.01.2012 Stanisław Brodowski, Hierarchiczny neuronalno-rozmyty uczący się system wykrywania relacji predefiniowalnych (streszczenie)
16.01.2012 K. Piechór, Równania reakcji-dyfuzji modelujące fale wapniowe z szybkim buforowaniem w środowisku lepkosprężystym
18.01.2012 mgr inż. Katarzyna Makowska (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Degradacja struktury i zmiany charakterystyk mechanicznych stali P91 określane przy użyciu technik nieniszczących
23.01.2012 T. Burczyński, Zagadnienia odwrotne w modelowaniu wieloskalowym
25.01.2012 mgr inż. Paweł Grzywna, Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej
30.01.2012 R. Wiszowaty, G. Mikułowski, Studium rozwojowe adaptacyjnego absorbera energii uderzenia, wyposażonego w gazowy zawór piezoelektryczny
01.02.2012 prof. Lech Dietrich, Miary zmęczenia materiałów
03.02.2012 Anatoliy K. Prykarpatsky (AGH, Kraków), The Maxwell electrodynamics and the Lorentz type force derivation - the Feynman approach legacy (streszczenie)
08.02.2012 prof. Zygmunt Szymański - ODWOŁANE, Mechanizm przyspieszania jonów w procesie ablacji laserowej
13.02.2012 J. Kucwaj, Generatory siatek i ich zastosowanie do adaptacyjnego rozwiązywania zagadnień brzegowych
15.02.2012 prof. Jacek Szelążek, mgr inż.Paweł Grzywna, dr inż. Piotr Gutkiewicz, dr Sławomir Mackiewicz, Ultradźwiękowe wykrywanie pęknięć zmęczeniowych osi kolejowych. Wpływ obecności koła na wykrywalność wad.
20.02.2012 Cz. Woźniak, M. Wągrowska, Wpływ interlaminarnych defektów na przewodnictwo ciepła w ośrodkach wielowarstwowych
22.02.2012 dr inż. Wojciech Moćko, Właściwości mechaniczne stali austenitycznych w szerokim zakresie prędkości deformacji
24.02.2012 B. Gołubowska, we współpracy z J. J. Sławianowskim i E. E. Rożko (IPPT), SO(4,R), grupy pokrewne i trójwymiarowe zagadnienia dwu-żyroskopowe
27.02.2012 D. Kołbuk, Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno- i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej
29.02.2012 dr inż. Przemysław Ranachowski, Mechanoakustyczne badania procesów degradacji w wysokoglinowej porcelanie elektrotechnicznej rodzaju C 120
05.03.2012 J. Wójcik, J. Litniewski, A. Nowicki, Modelowanie numeryczne i analiza strukturalna wielokrotnego rozpraszania fal akustycznych w strukturach złożonych: Przykład modelowania struktury i analizy rozpraszania ultradźwięków dla kości beleczkowej
07.03.2012 dr inż. Grzegorz Socha (Instytut Lotnictwa, Warszawa), System do badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych
09.03.2012 Sławomir Piekarski (IPPT), O pewnym modelu elektro-termodyfuzji
12.03.2012 M. Ekiel-Jeżewska, O hydrodynamice grup mikrocząstek opadających grawitacyjnie (streszczenie)
14.03.2012 E.Danicki, Przetwornik międzypalczasty (IIDT) i system pomiarowy do powierzchniowo-falowej powierzchniowej elastometrii ośrodków o dużej stałej Poissona (biologicznych) (streszczenie)
14.03.2012 dr inż. Walery Wysoczański (Instytut Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska), Nowoczesne metody nieniszczące badania naprężeń własnych
19.03.2012 N. Kizilova, Mathematical modelling of biological growth (streszczenie)
21.03.2012 dr inż. Jacek Widłaszewski, Laserowe kształtowanie powłok rozwijalnych. Potrzeby wiodących koncernów przemysłowych. Rozwiązania. Część I
26.03.2012 Y. Ichikawa, The great East-Japan earthquake: tsunami and accident of Fukushima nuclear power plants
28.03.2012 dr inż. Jacek Widłaszewski, Laserowe kształtowanie powłok rozwijalnych. Potrzeby wiodących koncernów przemysłowych. Rozwiązania. Część II
02.04.2012 G. Świt, Analiza aktywnych procesów destrukcyjnych jako narzędzie diagnostyki konstrukcji inżynierskich - metoda emisji akustycznej
04.04.2012 prof. dr hab. Zygmunt Szymański, Mechanizm przyspieszania jonów w procesie ablacji laserowej
16.04.2012 J. Sokołowski, Pochodna topologiczna wrażliwości względem zlokalizowanych zmian niejednorodności materiałów
18.04.2012 dr inż. Sławomir Mackiewicz, Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych
19.04.2012 Grzegorz Maciejewski, Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali (streszczenie)
23.04.2012 W. Oliferuk, M. Maj, Rozkład zdolności magazynowania energii w obszarze niejednorodnej deformacji plastycznej
25.04.2012 dr hab. inż. Krystyna Pietrzak (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Wybrane charakterystyki lutowi bezołowiowych i ich połączeń
27.04.2012 Sławomir Piekarski (IPPT), O pewnym modelu elektro-termodyfuzji. Kontynuacja (streszczenie)
07.05.2012 P. Ranachowski, Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej
09.05.2012 mgr inż. Karol Kulasiński, Chaos wielomianowy. Szacowanie niepewności w modelu przepływu obiegu pierwotnego elektrowni jądrowej.
10.05.2012 Tomasz Zawistowski, Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności
14.05.2012 M. Kharrat, Defect detection and sizing in pipes by torsional guided waves: numerical and experimental analysis
16.05.2012 dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, Wybrane właściwości termomechaniczne stopów z pamięcią kształtu
21.05.2012 J. Cholewiński, P. Dłużewski, Rekonstrukcja atomistycznych modeli dyslokacji z wykorzystaniem teorii skończonych deformacji
23.05.2012 dr inż. Sławomir Mackiewicz, Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych. Przykłady badań.
28.05.2012 M. Ostoja-Starzewski, Randomness and Fractals in Mechanics of Materials (streszczenie)
01.06.2012 V. Kovalchuk (IPPT PAN) and A. Popov (Pushkov Instit. of Terr. Magn. Ionosphere and Radio Wave Propagation, R A S), Parametric representation of wave propagation in nonuniform media (streszczenie)
04.06.2012 G. Knor, Identyfikacja i modelowanie procesów dojrzewania w betonach
06.06.2012 dr inż. Tadeusz Szymczak i prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski, Wpływ parametrów cyklicznego obciążenia skręcającego na przebieg odkształcania się stali 13HMF wskutek monotonicznego rozciągania
11.06.2012 J. Rokicki, Strategia badawcza przemysłu lotniczego (streszczenie)
13.06.2012 dr inż. Agnieszka Rutecka, Ocena rozwoju uszkodzenia kompozytu AlMg/SiC w warunkach zmęczenia i pełzania
14.06.2012 Aneta Wróblewska, Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografii (streszczenie)
15.06.2012 mgr inż. Agnieszka Pręgowska, Półaktywne sterowanie drganiami skrętnymi układu napędu maszyn roboczych
18.06.2012 A. Myłyk, Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie (streszczenie)
20.06.2012 mgr inż. Arkadiusz Mróz, Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych
25.06.2012 P. Kiełczyński, M. Szalewski, A. Balcerzak, Rozchodzenie się powierzchniowych fal Love'a w falowodach sprężystych obciążonych na powierzchni cieczą lepką (Newtonowską)
27.06.2012 mgr inż. Paweł Mazuruk (General Electric Polska), Diagnostyka uszkodzeń wtryskiwaczy układu Common Rail silnika z zapłonem samoczynnym
10.10.2012 prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, Wyznaczanie charakterystyki materiałowej przy cyklicznym rozciąganiu - ściskaniu cienkich blach
24.10.2012 dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Model mikromechaniczny deformacji plastycznych polikryształów o niskiej symetrii sieci - zastosowanie do stopu magnezu AZ31B
31.10.2012 dr inż. Grzegorz Socha, Koncepcja Krzywej Szybkości Kumulacji Uszkodzeń (KSKU) jako charakterystyki umożliwiającej określenie trwałości materiałów konstrukcyjnych
07.11.2012 mgr Grzegorz Knor, Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych
14.11.2012 prof. dr hab. inż. Roman Bogacz, Wybrane badania zużycia kół i szyn kolejowych
21.11.2012 dr inż. Jacek Janiszewski (Instytut Techniki Uzbrojenia WAT), Badania dynamicznych właściwości materiałów w warunkach uderzeniowego testu Taylora i testu pierścieniowego na przykładzie wyników prac prowadzonych w Instytucie Techniki Uzbrojenia WAT
28.11.2012 dr inż. Tadeusz Szymczak (Instytut Transportu Samochodowego), prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski, Cykliczne obciążenie skręcające i jego wpływ na zachowanie stali stosowanej w polskim przemyśle energetycznym
05.12.2012 dr Grzegorz Starzyński, Ocena kontaktu ciał chropowatych przy pomocy profilometrii i ultradźwięków
12.12.2012 dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT PAN, Pomiary mikrotwardości betonów
19.12.2012 Łukasz Anaszewicz, Analiza eksperymentalna drgań sprężysto-plastycznych modeli belek duraluminiowych pod obciążeniem uderzeniowym z wykorzystaniem technik pręta Hopkinsona
09.01.2013 E. Danicki, Kryształy akustyczne - `woodpile superlattice' (streszczenie)
16.01.2013 dr hab. inż. Jacek Szelążek, prof. IPPT PAN, Ultradźwiękowe badania naprężeń własnych w kolejowych kołach odlewanych i kutych - różnice
23.01.2013 prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Strukturalne i mechaniczne skutki deformacji plastycznej w warunkach cyklicznie zmiennego schematu odształcenia
30.01.2013 Maria Staszczak, Badanie właściwości elektrofizycznych i struktury wielofazowych systemów na bazie żelaza
06.02.2013 dr inż. Marek Skłodowski, Badania wytrzymałościowe historycznych materiałów murowych
13.02.2013 dr inż. Joanna Radziejewska, Wybrane właściwości warstwy wierzchniej stali po laserowej modyfikacji wspomaganej nagniataniem
20.02.2013 mgr inż. Mariusz Dąbrowski, Kształtowanie mikrostruktury kompozytów o matrycach cementowych z popiołem lotnym wapiennym narażonych na sprzężone oddziaływania środowiskowe
15.03.2013 B.Dyniewicz, R.Konowrocki, Stanowisko badawcze do badania tłumienia drgań pod obciążeniem ruchomym
12.04.2013 prof. Nahorski (INS PAN), prof. Parol (PW), Smart grids
19.04.2013 Łukasz Nowak , Działania przeciwminowe, poszukiwania zatopionych skarbów i biologiczne sonary ssaków morskich - wybrane zagadnienia podwodnej teledetekcji w teorii i praktyce (streszczenie)
26.04.2013 Maciej Michajłow, Suboptymalna strategia sterowania półaktywnego w zastosowaniu do układów drgających okresowo (streszczenie)

Łączna liczba pozycji: 1405      

według słowa kluczowego: