według słowa kluczowego:

Wykaz historyczny seminariów ZTOC

06.10.2000 Jan J. Sławianowski, Układy Bertranda na sferach i pseudosferach
13.10.2000 Józef Ignaczak, Dyspersja fal naprężenia w mikroperiodycznie uwarstwionym osrodku sprężystym
20.10.2000 Jan J. Sławianowski, Układy Bertranda na sferach i pseudosferach cz. II
27.10.2000 Artur Szczepański, Redukcja wektora stanu: wyniki wstępnego doswiadczenia
03.11.2000 D. Liu, Biomechaniczna analiza wpływu położenia kończyny górnej na wartosć siły ręki (streszczenie)
10.11.2000 Jacek Zawistowski, Symetrie równań różniczkowo-całkowych
17.11.2000 Sławomir Piekarski, Zmodyfikowane równanie Ficka i jego niektóre zastosowania
24.11.2000 Ryszard Wojnar, Przypuszczenie Prigogine'a i rozwiązanie Streatera
01.12.2000 Barbara Atamaniuk, Fale w plazmie pyłowej (1)
08.12.2000 Vladislav Danishevskiy, Asymptotic links between transport coefficients and elastic moduli of fibre reinforced composites
15.12.2000 J.J. Telega, Brzegowe sterowanie dokładne w przypadku niejednorodnych osrodków sprężystych: teoria i aproksymacja
12.01.2001 Jan Rychlewski, O jakosciowej analizie tensorów Hooke'a
19.01.2001 Andrzej J. Turski, Rachunek różniczkowy i calkowy rzędu niecałkowitego. Dziwaczna moda czy użyteczne narzędzie? (streszczenie)
26.01.2001 Tomasz Lipniacki, Wymuszone fale w łańcuchu DNA
02.02.2001 Barbara Gambin, Wiesław Larecki, Henryk Zorski, Statystyczna teoria dyslokacji punktowych
23.02.2001 Krzysztof Żuchowski, Fale w plazmie jonowo pyłowej
02.03.2001 Sławomir Piekarski, Alternatywne modele termodyfuzji
09.03.2001 Włodzimierz Domański, Fale magnetosprężyste
16.03.2001 Andrzej J. Turski, Równania Różniczkowe i Całkowe Rzędu Niecałkowitego. Przykłady Zastosowań. (streszczenie)
23.03.2001 Józef Joachim Telega, Zasady ekstremalne dla zagadnień niepotencjalnych i początkowo-brzegowych
30.03.2001 Sławomir Piekarski, Geometryczne aspekty praw zachowania w elektrodynamice osrodków ciągłych
20.04.2001 W. Bielski, J.J. Telega i R. Wojnar, Nieustalony przepływ cieczy dwuskładnikowej przez porowaty osrodek sprężysty
11.05.2001 Małgorzata Seredyńska , Problemy mechaniki sprężystych ciał afinicznie sztywnych
25.05.2001 Marek Muszyński, Zastosowanie metody PIC (Particle in cell) do symulacji dynamiki wiązki jonowej
01.06.2001 Leszek Jarecki, Ferroelektryczne przejscia fazowe w przepływie rozciągającym
08.06.2001 Eugenia Radzikowska & Romuald Kotowski , Kryterium ewolucji w teorii pól połączonych
22.06.2001 Janina Ostrowska-Maciejewska, Jan Rychlewski, Lokalne ekstrema energii i wytężenia ciał anizotropowych
29.06.2001 B. Atamaniuk i A. J. Turski, Wrażenia naukowe z pobytu w S.Petersburgu oraz udziału w Międzynarodowym Seminarium DAYS on DIFFRACTION'2001
05.10.2001 Henryk Zorski, Równania ruchu łańcucha białkowego
12.10.2001 Józef Ignaczak, Model sztywnego przewodnika ciepła z czasami relaksacji
19.10.2001 Ryszard Wojnar, 2 poziomowa dyfuzja i nieliniowe równanie ciepła
26.10.2001 Barbara Atamaniuk, Stabilizacja niestabilnosci prądowych procesami nieliniowymi (streszczenie)
09.11.2001 Krzysztof Żuchowski, Wpływ fluktuacji ładunku pyłu na tłumienie fal akustycznych w plazmie
16.11.2001 Jacek Szelążek, Postępy w ultradźwiękowych badaniach naprężeń
23.11.2001 Wiktor Gambin, Plastycznosć i tekstury
30.11.2001 Vsevolod Vladimirov, Modele ośrodków relaksujących: symetrie, ograniczenia oraz właściwosci rozwiązań niezmienniczych
07.12.2001 Zygmunt Jacek Zawistowski, Symetrie równań z odchylonymi argumentami
14.12.2001 Igor Andrianov , Construction of continuous media models
04.01.2002 Vsevolod Vladimirov, Uogólnione modele osrodków strukturowanych: scenariusze chaotyzacji rozwiązań falowych oraz poszukiwanie rozwiązań solitonowych
11.01.2002 Andrzej J. Turski, Dynamika Układów Frakcjalnych. Przykłady i Zastosowania (streszczenie)
18.01.2002 Jerzy Frankowski, Metody redukcji drgań
25.01.2002 Katarzyna Kowalczyk, Model ewolucji anizotropii plastycznej z powierzchnią plastycznosci zależną od tekstury
15.02.2002 Sławomir Piekarski, Dyfuzyjny model procesów transportu ładunku i ciepła w półprzewodniku
22.02.2002 Artur Szczepański, Kliniczne pomiary rzutu serca nową nieinwazyjną metodą indykatorową (dylucyjną)
01.03.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.I
08.03.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.II
15.03.2002 Nikolay N. Grinchik, Zjawiska elektromagnetyczne w osrodkach warstwowych: elektryczna warstwa podwójna, fale w plazmie, elektroliza impulsowa
22.03.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.III
05.04.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne stopnie swobody i układy hamiltonowskie na grupie liniowej cz.IV
12.04.2002 Claude Vall'ee, Choice of the invariant set. Nonlinear isotropic constitutive laws. Convex potentials.
19.04.2002 Barbara Gołubowska, Afiniczny model wewnętrznych stopni swobody w rozmaitosci nieuklidesowej
26.04.2002 Aleksei Popov, EM pulse propagation over irregular terrain (time-domain parabolic equation)
10.05.2002 Volodymyr Taranov, Nieliniowe dryfowe fale jonowo-akustyczne i ich symetrie
17.05.2002 Vasyl Kovalchuk, Równanie Kleina-Gordona-Diraca i zagadnienia symetrii konforemnej
24.05.2002 Marek Cieplak, Klasy uniwersalnosci w kinetyce zwijania się białek
07.06.2002 Mountajab Al-Hasan, Równania typu Ignaczaka w mikropolarnym modelu E-N
21.06.2002 Ryszard Wojnar, Gaz Lorentza jako przykład dyfuzji w osrodku porowatym
28.06.2002 Agnieszka Martens, Dynamika bryły afinicznie sztywnej z więzami zachowania kształtu
04.10.2002 Alexander L. Yarin (Technion), Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts
11.10.2002 Józef Ignaczak , Zasada Saint-Venanta dla mikroperiodycznie uwarstwionej półprzestrzeni termosprężystej
18.10.2002 Małgorzata Seredyńska, Redukcje i iloczyny półproste w mechanice hamiltonowskiej
25.10.2002 Vasyl Fedorchuk (Inst. Mat. AP, Kraków), O niektórych zastosowaniach struktury podgrupowej grup Liego symetrii punktowych w fizyce
15.11.2002 Vsevolod Vladimirov (Wydz. Mat. Stos. AGH), Skończenie wymiarowa redukcja układu hydrodynamicznego oparta na prawach zachowania
22.11.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne modele wewnętrznych stopni swobody w przestrzeni nie-Euklidesowej cz.I
29.11.2002 Jan Sławianowski, Afiniczne modele wewnętrznych stopni swobody w przestrzeni nie-Euklidesowej cz.II
06.12.2002 Włodzimierz Domański, Słabo-nieliniowe fale w osrodku sprężystym
13.12.2002 Sławomir Mackiewicz, Zastosowanie uogólnionego modelu VRH do obliczania stałych sprężystosci supertwardych materiałów kompozytowych (streszczenie)
10.01.2003 Katarzyna Kowalczyk, Janina Ostrowska-Maciejewska , Warunki wytężenia o intepretacji energetycznej ciał o wybranych typach anizotropii.
17.01.2003 Andrzej Turski, Frakcjalne laplasjany w zastosowaniu do dyfrakcji i wiązek optycznych, cz.I
24.01.2003 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (Zakład Farmakodynamiki Wydz.Farmacji AM), Procesy transportu w organizmie ludzkim
14.02.2003 Wiesław Larecki, Hydrodynamika gazu fononów typu Nielsena-Shklovsky'ego z nieliniowym izotropowym związkiem dyspersyjnym
21.02.2003 Ewa Turska, Niejednoznacznosć rozkładu naprężeń w osrodku zawierającym nieograniczone szczeliny
28.02.2003 Franz Rammertorfer (Vienna Univ. of Technology), Computational modelling of composite materials and structures at different length scales
07.03.2003 Andrzej Turski, Frakcjalne laplasjany w zastosowaniu do dyfrakcji i wiązek optycznych, cz.II
14.03.2003 Leszek Jarecki, Teoria niestacjonarnej orientacji molekularnej polimerów
21.03.2003 Józef Lewandowski, Propagacja fal ultradźwiękowych w materiale polikrystalicznym w stanie naprężeń płaskich, czI
28.03.2003 Józef Lewandowski, Propagacja fal ultradźwiękowych w materiale polikrystalicznym w stanie naprężeń płaskich, czII
04.04.2003 Marek Muszyński, Zastosowania wiązek cząstek naładowanych i ich modele numeryczne
11.04.2003 Sławomir Piekarski , Niezmienniczy zapis mechaniki kontinuum
25.04.2003 Michael P. Wnuk, Local and global instabilities in ductile failure (streszczenie)
09.05.2003 Paweł Sajkiewicz, Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów
16.05.2003 R. Martyniak (Inst. Stos. Probl. Mech. i Mat. NANU), M. Matczyński (IPPT PAN) , Termosprężyste zagadnienia zamkniętych szczelin międzyfazowych
23.05.2003 Stanisław Tokarzewski (IPPT), Wyznaczanie efektywnych współczynników transportu kompozytów metodą wielopunktowych ułamków łańcuchowych
30.05.2003 Artur Szczepański (IPPT), Przekaz informacji kwantowej. Możliwe testy doswiadczalne
06.06.2003 Andrzej Trzęsowski (IPPT), O stałym i kwazistałym stanie nanoklastrów
13.06.2003 R. Wojnar, Badanie numeryczne 2W struktur z defektami
27.06.2003 Kaushik Bhattacharya (Caltech, Pasadena), Thin films of active materials
03.10.2003 Bożena Jaskorzyńska (R. Inst. Techn.- KTH), Fotoniczne kryształy - właściwości i potencjalne zastosowania (streszczenie)
10.10.2003 Bożena Jaskorzyńska (R. Inst. Techn.- KTH), Up-konwersja i migracja wzbudzeń w szkle kwarcowym domieszkowanym erbem
17.10.2003 Klaus Herrmann (Paderborn Universitaet), Small punch test: a new method for the determination of mechanical parameters of solder materials in microelectronic packages
24.10.2003 Andrzej Ziabicki, Depolaryzacja światła jako metoda badania zmiennej struktury materiałów polikrystalicznych
31.10.2003 Jan Sławianowski, Elipsoidalne figury równowagowe
07.11.2003 Eliza Rożko, Dynamika ciała afinicznie sztywnego o zdegenorowanym wymiarze
14.11.2003 Barbara Atamaniuk, Nieliniowe mechanizmy Saturacji niestabilności *Farley-Buneman*
21.11.2003 Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Tekstura krystalograficzna a lokalizacja odkształceń w blachach
28.11.2003 Włodzimierz Domański, Warunek znikania w nieliniowej dynamice ośrodków sprężystych
05.12.2003 Krzysztof Żuchowski, Fluktuacje ładunku elektrycznego i tłumiemie słabych fal akustycznych w plazmie pyłowej
12.12.2003 Christophe Pakleza (Zakład Bioinformatyki IBB PAN, Warszawa), Elasticity of thin rods applied to the prediction of short DNA/RNA loops structure
19.12.2003 Janina Ostrowska-Maciejewska, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Wpływ ograniczeń wewnętrznych na własności sprężyste materiałów anizotropowych
16.01.2004 Marek Danielewski (Wydz. Inżyn. Mater. i Ceram. AGH) , Modelowanie procesów dyfuzji wzajemnej z uwzględnieniem naprężeń oraz ograniczeń kinetycznych
23.01.2004 Wiesław Larecki, Układy równań zachowania zawierające funkcje jednorodne
30.01.2004 Grzegorz Socha, Badania kumulacji zniszczenia zmęczeniowego stali konstrukcyjnych
20.02.2004 Artur Szczepański, Przekaz informacji kwantowej w makroskopowej przestrzeni konfiguracyjnej
27.02.2004 Sławomir Piekarski, Modele termodyfuzji materii naładowanej elektrycznie
05.03.2004 Andrzej Trzęsowski, O kształcie stabilnych nanoklasterów
12.03.2004 Krzysztof Wilmański (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin) , Mikro-makro przejścia w zagadnieniach modelowania ośrodków granulowanych
19.03.2004 Andrzej J. Turski, Elementy Rachunku Frakcjalnego. Przykłady i obliczenia.
26.03.2004 Marek Muszyński, Modelowanie wiązek cząstek naładowanych
02.04.2004 Małgorzata Seredyńska, O pewnych modelach kolektywnych w mechanice
16.04.2004 Sławomir Piekarski , Niezmienniczy zapis mechaniki kontinuum. Kontynuacja.
23.04.2004 Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN), Mechaniczne rozciąganie białek
07.05.2004 Paolo Maria Mariano (Univ.di Roma "La Sapienza", Univ.del Molise), Complex bodies: constitutive issues and interfaces
14.05.2004 Jacek Zawistowski, Symetrie radialnych równań Własowa-Maxwella
21.05.2004 Sławomir Mackiewicz, Badania degradacji stali w wyniku pełzania metodą ultradźwiękową
28.05.2004 Jan J. Sławianowski, Kwantowe modele bąka deformowalnego. Zastosowania molekularne i mikrostrukturalne.
04.06.2004 Jan J. Sławianowski, Kwantowe modele bąka deformowalnego. Zastosowania molekularne i mikrostrukturalne. Część II.
18.06.2004 Anna Blim, Wpływ temperatury na strukturę i dynamikę formowania włókien poliestrowych
25.06.2004 Keith J. Miller, FREng (University of Sheffield), "Fretting fatigue; a review and future perspectives" Uwaga: Z powodu choroby prof. K.J. Miller nie może przyjechać do Polski i wykład w podanym terminie się nie odbędzie. (streszczenie)
08.10.2004 Galina K. Elyashevich (Inst. Macromolecular Compounds, RAS, St.Petersburg), New composite systems based on microporous polyethylene films with electroconducting polymer layers
15.10.2004 Sławomir Piekarski (IPPT), Niezmiennicze sformułowanie mechaniki płynów - kontynuacja
22.10.2004 Aleksandr S. Volokitin (IZMIRAN) and Barbara Atamaniuk (IPPT), The dynamical stabilization of wave instability by nonlinear processes in few-mode regime.
29.10.2004 Jan J. Sławianowski & Co, Nieholonomiczne układy odniesienia i opis wewnętrznych stopni swobody
19.11.2004 Artur Szczepański , Teleportacja kwantowa - pytanie dotyczące podstaw
26.11.2004 Ryszard Wojnar, Wzrost i napięcia tkanek
03.12.2004 Jan J. Sławianowski , Ich bin ein Berliner
10.12.2004 Jan J. Sławianowski , Osobliwa mechanika Diraca z więzami. Wspomnień z Berlina ciąg dalszy
17.12.2004 Jacek Zawistowski, Selektywny i szeroko przestrajalny sprzęgacz optyczny
07.01.2005 Sławomir Piekarski , O Galileuszowsko-niezmienniczym sformułowaniu mechaniki cieczy
21.01.2005 Andrzej J. Turski, Stabilne niemaxwellowskie rozkłady w plazmie bezzderzeniowej
18.02.2005 Sławomir Piekarski, Galileuszowsko-niezmiennicze sformułowanie mechaniki płynów - kontynuacja
22.04.2005 Beata Misztal-Faraj , Zastosowanie techniki światła spolaryzowanego do badania krystalizacji
13.05.2005 Jan J. Sławianowski, Born-Infeld: stare i nowe problemy
03.06.2005 Jan J. Sławianowski , Born-Infeld: stare i nowe problemy II
10.06.2005 Jacek Zawistowski (IPPT), Niezmienniczość równań różniczkowo-całkowych z ruchomymi granicami całkowania
04.11.2005 Andrzej Ziabicki, Termodynamika i kinetyka wielofazowej krystalizacji
09.12.2005 Jan J. Sławianowski , Geometria sprzężenia dużych deformacji i obrotów w ruchu afinicznym
16.12.2005 Jan J. Sławianowski, Geometria sprzężenia dużych deformacji i obrotów w ruchu afinicznym, cz.II
06.01.2006 Jan J. Sławianowski, Geometria sprzężenia dużych deformacji i obrotów w ruchu afinicznym, cz.III
17.02.2006 Barbara Gołubowska, Ciało afinicznie sztywne w przestrzeniach o stałej krzywiźnie
24.02.2006 Ewa Turska, Niejednoznaczność naprężeń wynikająca ze współoddziaływania różnych typów osobliwości geometrycznych dla ciał ze szczeliną
10.03.2006 Vasyl Kovalchuk, Problemy symetrii w nieliniowych modelach kolektywnych i wewnętrznych stopni swobody w mechanice i teorii pola
17.03.2006 Ewa Eliza Rożko, Injekcje afiniczne jako model stopni swobody układów mechanicznych
24.03.2006 Sławomir Piekarski, O Galileuszowsko-niezmienniczym sformułowaniu mechaniki płynów.Kontynuacja.
07.04.2006 Jan J.Sławianowski, Geometria różniczkowa zasad wariacyjnych i praw zachowania
21.04.2006 Janusz Walasek, Pojemność cieplna deformowanych układów polimerowo-ciekło-krystalicznych
05.05.2006 Sławomir Piekarski (IPPT), O Galileuszowsko-niezmienniczym sformułowaniu mechaniki płynów.Kontynuacja II.
12.05.2006 Jan J. Sławianowski , Geometria różniczkowa zasad wariacyjnych i praw zachowania. Kontynuacja.
19.05.2006 Zbigniew Bartczak, Rola fazy krystalicznej i amorficznej w odkształceniu plastycznym polimerów częściowo krystalicznych
02.06.2006 Agnieszka Martens, Hamiltonowskie i kwantowe układy z symetriami i więzami.Modele nieliniowe i ich zastosowania fizyczne
09.06.2006 dr inż. Józef Dygas, Wpływ krystalizacji na przewodnictwo jonowe elektrolitów polimerowych
23.06.2006 R. Wojnar, Dyfuzja w gospodarce
08.12.2006 Jan J.Sławianowski, Mechanizmy istotnej nieliniowości: ogólna niezmienniczość, Born-Infeld, symetrie wewnętrzne
15.12.2006 Jan J.Sławianowski, Mechanizmy istotnej nieliniowości: ogólna niezmienniczość, Born-Infeld, symetrie wewnętrzne. Część II
22.12.2006 ZTOC&CO, Przygotowania Opłatkowe
05.01.2007 Jan J. Sławianowski, Mechanizmy istotnej nieliniowości: ogólna niezmienniczość, Born-Infeld, symetrie wewnętrzne (część III)
19.01.2007 Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN), Mechanizmy rozciągania białek
26.01.2007 Andrzej Ziabicki, KINETYKA PRZEJŚĆ WIELOFAZOWYCH W POLIMERACH, METALACH I INNYCH MATERIAŁACH (streszczenie)
02.02.2007 Andrzej Ziabicki, KINETYKA PRZEJŚĆ WIELOFAZOWYCH W POLIMERACH, METALACH I INNYCH MATERIAŁACH. CZĘŚĆ II (streszczenie)
16.02.2007 Vsevolod Vladimirov, Kompaktony w modelach nielokalnych typu hydrodynamicznego
23.02.2007 Ewa Eliza Rożko, Przestrzenie jednorodne grupy afinicznej w mechanice osrodkow strukturalnych
02.03.2007 Jan J. Sławianowski, Problemy z więzami nieholonomicznymi jako ciekawostka historyczna i źródło nowych idei
09.03.2007 Jan J.Sławianowski, Problemy z więzami nieholonomicznymi jako ciekawostka historyczna i źródło nowych idei.Część II.
16.03.2007 Beata Kowalska, Przetwórcze aspekty termodynamicznych właściwości polimerów termoplastycznych
23.03.2007 Sławomir Piekarski, Niezmienniczy opis materii nierelatywistycznej
30.03.2007 Jacek Zawistowski, O paradoksach mechaniki kwantowej
20.04.2007 Emil Łężak, Mikromechanizmy deformacji plastycznej odmian krystalograficznych beta i gamma izotaktycznego polipropylenu
11.05.2007 Zygmunt Jacek Zawistowski, Jan Jerzy Sławianowski, Kilka uwag o sformułowaniu mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej (streszczenie)
18.05.2007 Zygmunt Jacek Zawistowski, Jan Jerzy Sławianowski, Kilka uwag o sformułowaniu mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej, część II
25.05.2007 Zygmunt Jacek Zawistowski, Jan Jerzy Sławianowski, Kilka uwag o sformułowaniu mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej. Część III
08.06.2007 Ekaterina Kutafina (AGH), Rozwiązania dokładne dla hiperbolicznego uogólnienia równania Burgersa (streszczenie)
15.06.2007 Jolanta Szymczyk, Modelowanie matematyczne ośrodków materialnych z funkcjonalna gradacja własności efektywnych (FGM). Część I;Podstawy teoretyczne
22.06.2007 Sławomir Piekarski, Niezmiennicze sformułowanie mechaniki cieczy
29.06.2007 Jowita Rychlewska, Modelowanie matematyczne ośrodków materialnych z funkcjonalną gradacją własności efektywnych (FGM). Część II. Przykładowe zastosowania.
19.10.2007 Jan Jerzy Sławianowski, MIĘDZY DWIEMA SKRAJNOŚCIAMI EULERA. CZĘŚĆ I. WSTĘP OGÓLNY
26.10.2007 Jan Jerzy Sławianowski, Między dwiema skrajnościami Eulera. Część II. Afiniczne równania Eulera
09.11.2007 Piotr Kulpiński, Nowe generacje włókien celulozowych
23.11.2007 Leszek Jarecki, Modelowanie kształtowania się struktury w polimerach
30.11.2007 Vladimir Mityushev (współaut. P.M. Adler & A.E. Malevich) Inst. Matematyki Akad. Pedag. w Krakowie & Equipe Milieux Poreux et Fractur'es, Universit'e Paris VI , Stacjonarne równania Naviera-Stokesa w kanale krzywoliniowym (!!! Wyjątkowo o godz. 13.00) (streszczenie)
14.03.2008 Vasyl Kovalchuk, Jan J. Sławianowski, Układy Hamiltonowskie Zainspirowane Równaniem Schroedingera
28.03.2008 Vasyl Kovalchuk, Jan J. Sławianowski, Układy Hamiltonowskie zainspirowane równaniem Schroedingera. Część II
04.04.2008 Doc.dr hab. Paweł Sajkiewicz (Pracownia Fizyki Polimerów), Efekty zależne od czasu w kinetyce izotermicznej krystalizacji biodegradowalnego polihydroksymaślanu (streszczenie)
18.04.2008 DOC. DR HAB. WOJCIECH NASALSKI, WIĄZKI, WIRY I PUŁAPKI OPTYCZNE
25.04.2008 dr Ute Schmidt, Applications Manager, WITec GmbH, Ulm, Germany, Material Sensitive Microscopy on the Nanometer Scale
30.05.2008 SŁAWOMIR PIEKARSKI, NIEZMIENNICZY ZAPIS MECHANIKI CIECZY
23.01.2009 VLADIMIR MITYUSHEV (Akademia Pedagogiczna, Kraków), Representative cell in mechanics of composites and generalized Eisenstein-Rayleigh sums
30.01.2009 Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Compacton-like solutions of the hydrodynamic system describing relaxing media (streszczenie)
24.04.2009 JANUSZ WALASEK, MODYFIKACJA STATYSTYKI KUHNA-GRUNA ŁAŃCUCHA POLIMERU ZE WZGLĘDU NA ODDZIAŁYWANIA
05.06.2009 ALEXANDER S. VOLOKITIN, PLASMA WAVES IN IONOSPHERE
19.06.2009 RYSZARD WOJNAR, KONFOREMNY OPIS WZROSTU TKANEK
26.06.2009 IVAILO MLADENOV, CARBON NANOTUBE JUNCTIONS AND NEW EXPLICIT PARAMETERIZATIONS OF THE EULER ELASTICA
02.10.2009 Wiesław Larecki i Zbigniew Banach (IPPT), Fenomenologiczny model sztywnego przewodnika ciepła zgodny z kinetyczną teorią gazu fononów
09.10.2009 Ivan A. Molotkov (Inst. of Terr. Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAN) , Nonlinear variational principle and its applications : 1. Trajectory variational principles for nonlinear media 2. Wave beams in nonlinear inhomogeneous medium of waveguide type 3. Oblique propagation of the powerful wave beams in ionosphere
16.10.2009 Arkadiusz Gradys (IPPT), Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerów
23.10.2009 Paweł Sajkiewicz (IPPT), Synchrotronowe badania przemian polimorficznych w izotaktycznym polipropylenie
06.11.2009 Vasyl Kovalchuk, Ewa Eliza Rożko (IPPT), On classical dynamics of flat affinely-rigid bodies with "thickness"
20.11.2009 Barbara Gołubowska (IPPT), Zmienne kąt-działanie w afinicznym modelu wewnętrznych stopni swobody
27.11.2009 Ewa Eliza Rożko (IPPT), Quantization of affinely-rigid bodies with degenerate dimension
04.12.2009 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (Z. Farmakodyn. i Farmakokin.WUM), O pewnym modelu transportu przez błony biologiczne
11.12.2009 Agnieszka Martens (IPPT), Problemy całkowalności i degeneracji w nieliniowej dynamice ciał jednorodnie odkształcalnych
18.12.2009 Vsevolod Vladimirov (AGH) , Struktury falowe w hiperbolicznym uogólnieniu modelu typu reakcji-dyfuzji-konwekcji (streszczenie)
22.01.2010 Zbigniew Banach i Wiesław Larecki (IPPT), Zmodyfikowana metoda Chapmana-Enskoga dla gazu fononów
29.01.2010 Anatolij K. Prykarpatski (AGH), Część 1: Całkowalność uogólnionego równania typu Riemanna Część 2: O podstawach elektrodynamiki Makswella, warunku i sile Lorentza etc." (streszczenie)
05.02.2010 Wojciech Nasalski (IPPT), Własności i realizacje stanów splątanych fotonów
26.02.2010 Małgorzata Seredyńska (IPPT), Andrzej Hanyga , Hamiltonowska teoria lepkosprężystości (streszczenie)
05.03.2010 Leszek Jarecki (IPPT), Statystyka konformacyjna makrocząsteczek polimerów
12.03.2010 R. Wojnar (IPPT), Równanie dyfuzji i rozkłady Wignera (streszczenie)
23.04.2010 Piotr Wojnar (IF PAN), Wytwarzanie i własności kropek kwantowych CdTe/ZnTe
07.05.2010 Jan J. Sławianowski (IPPT), Dziwactwa grupy Galileusza
14.05.2010 Jan J. Sławianowski (IPPT), Dziwactwa grupy Galileusza (kontynuacja)
21.05.2010 Ryszard Wojnar (IPPT), Kolagen (streszczenie)
28.05.2010 Vsevolod Vladimirov (AGH, Kraków), O pewnej rodzinie dokładnych rozwiązań uogólnionego równania konwekcji-reakcji-dyfuzji: badania stabilności oraz symulacje numeryczne (streszczenie)
04.06.2010 Peggy Cebe (Tufts University, USA) , Rigid Amorphous Phase of PET and Implications for Lamellar Structure (streszczenie)
11.06.2010 Dorota Kołbuk (IPPT PAN), Struktura wewnętrzna nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej
18.06.2010 Andrzej Zachara (IPPT PAN) , Matematyczne modelowanie dynamiki płynów w procesach formowania włókien
25.06.2010 Jan J. Sławianowski, Zbigniew Banach, Sławomir Piekarski (IPPT PAN), O cechowaniu rachunku zaburzeń w ogólnej teorii względności
08.10.2010 Jan J. Sławianowski, Sławomir Piekarski (IPPT PAN), O cechowaniu rachunku zaburzeń w ogólnej teorii względności
15.10.2010 J. J. Sławianowski, B. Gołubowska, E. Gobcewicz (IPPT), Ciało sztywne w nierelatywistycznym świecie Einsteina a układ dwóch żyroskopów w przestrzeni Euklidesowej
22.10.2010 Agata Roszkiewicz and Wojciech Nasalski (IPPT PAN), Unidirectional SPP excitation at asymmetrical two-layered metal gratings
29.10.2010 Witold Szabelak and Wojciech Nasalski (IPPT PAN), Enhancement of cross-polarized beam components at a metamaterial surface
05.11.2010 Piotr Kowalczyk (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki PW), Metody redukcji naprężeń powstających podczas procesu fotoutwardzania wypełnień dentystycznych ODWOŁANE
19.11.2010 Anna Blim, Symulacja właściwości stopu polimeru z zastosowaniem algorytmu ruchów kooperatywnych
26.11.2010 Clementina M. Mladenova (Inst. Mech.) and Ivailo M. Mladenov (Inst. Biophys.) Bulgarian Acad. of Sciences, Vector-decomposition of a finite rotation (streszczenie)
03.12.2010 Anna Boczkowska (PW), Rola mikrostruktury w kształtowaniu właściwości magnetoreologicznych elastomerów (streszczenie)
10.12.2010 Zbigniew Banach, Wiesław Larecki (IPPT), Entropijne wyprowadzenie czynnika Eddingtona
17.12.2010 Janusz Walasek (Politechnika Radomska), Rola energii deformacji w teorii nematycznych sieci polimerowych
28.01.2011 Jan J. Sławianowski (IPPT), Geometryczne nieliniowości w teorii pola, materii skondensowanej i mechanice analitycznej
11.02.2011 Włodzimierz Bielski (IGF PAN) i Barbara Gambin (IPPT PAN), Minimalizacja energii mikromagnetyków
11.03.2011 Leszek Jarecki (IPPT), Kinetyczne teorie nukleacji
25.03.2011 Witold Szabelak, Wojciech Nasalski (ZB Nanofotoniki IPPT PAN), Nano-meta-rezonator - nowa architektura optycznej wnęki rezonansowej
08.04.2011 Mirosław Rewekant, Białka efluksowe w farmakoterapii (streszczenie)
15.04.2011 Marek Cieplak (IF PAN), Nanoindentacja otoczek wirusów
22.04.2011 Maria Laura Di Lorenzo (Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, CNR Pozzuoli, Włochy), Crystal polymorphism of poly(L-lactic acid) and its influence on thermal, mechanical and barrier properties (streszczenie)
06.05.2011 Alexander Yarin (University of Illinois, Chicago), Nonwovens: Melt- and Solution Blowing - UWAGA: wykład przesunięty na 10 maja, sala S-3 godz 12:00. (streszczenie)
13.05.2011 Konrad Bojar (Wydz. MIM UW), Wpływ defektu w analizie pewnego rozwiązania podstawowego dla piezoelektryka (streszczenie)
20.05.2011 Sławomir Piekarski (IPPT), Matematyczny model dożylnego podania leku
03.06.2011 Zbigniew Banach i Wiesław Larecki (IPPT), Entropijne domknięcie równań radiacji dla parcjalnych spektralnych momentów
17.06.2011 Piotr Kiełczyński (IPPT), Ultradźwiękowe metody badawcze właściwości fizycznych cieczy w zakresie wysokich ciśnień (streszczenie)
14.10.2011 Alexei Popov and Vasyl Kovalchuk (IZMIRAN and IPPT PAN, respect.) , Parametric representation of traveling waves in periodic media
28.10.2011 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (WUM), O losach leku w organizmie człowieka zdrowego
18.11.2011 Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), Kwantowanie geometryczne - 40 lat później
09.12.2011 Ivan Kozhevnikov (Computing Center of Russian Academy of Sciences), The steady-state cornering of a wheel with a reinforced tyre with slipping (Report in Russian) (streszczenie)
03.02.2012 Anatoliy K. Prykarpatsky (AGH, Kraków), The Maxwell electrodynamics and the Lorentz type force derivation - the Feynman approach legacy (streszczenie)
24.02.2012 B. Gołubowska, we współpracy z J. J. Sławianowskim i E. E. Rożko (IPPT), SO(4,R), grupy pokrewne i trójwymiarowe zagadnienia dwu-żyroskopowe
09.03.2012 Sławomir Piekarski (IPPT), O pewnym modelu elektro-termodyfuzji
27.04.2012 Sławomir Piekarski (IPPT), O pewnym modelu elektro-termodyfuzji. Kontynuacja (streszczenie)
01.06.2012 V. Kovalchuk (IPPT PAN) and A. Popov (Pushkov Instit. of Terr. Magn. Ionosphere and Radio Wave Propagation, R A S), Parametric representation of wave propagation in nonuniform media (streszczenie)

Łączna liczba pozycji: 246      

według słowa kluczowego: