Seminarium Zakładu Ultradźwięków

Zastosowanie metod przestrzennej wizji komputerowej w diagnostyce medycznej oraz ochronie zabytków

dr Krzysztof Skabek

środa, 3 marca 2010, godz. 10:15, sala S-5

Na zaproszenie prof. Borkowskiego, wysłuchałem bardzo ciekawego i tematyczne dla IPPT interesującego wystąpienia na konf. INFORMATYKA SPOŁECZEŃSTWU INFO 2010 organizowanego przez Wydz. IV PAN (prof. Włosiński). Zachęcałbym do zaproszenia dr Skabka - w rozmowie ze mną wyraził chęć przyjazdu do nas (z pol. Śląskiej w Gliwicach). Dla dalszych uzgodnień potrzebuję zgody organizatora tego seminarium. E. Danicki, tel. 285