Seminarium Zakładu UltradĽwięków

Analiza odkształceń ¶ciany modelu odcinka tętnicy pod wpływem statycznych zmian ci¶nienia krwi.

dr inż. Zbigniew Trawiński

poniedziałek, 6 marca 2006, godz. 10:15, sala S-5

Próba zastosowania metody elementów skończonych (oprogramowanie MARC v.k7 firmy Analysis Research Corporation) do graficznego przedstawienia wpływu ci¶nienia krwi na zmiany zarówno promienia jak i grubo¶ci ¶ciany modelu tętnicy.