Seminarium Zakładu Ultradźwięków

Quasi-periodyczny układ elektrod w technice powierzchniowych fal akustycznych (SAW)

dr Jurij Tasinkiewicz

środa, 7 listopada 2007, godz. 10:15, sala S-5

Początek: godz. 10:15 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych