Seminarium Zakładu Ultradźwięków

Elektrostatyka skrzyżowanych pasków

E. Danicki

środa, 9 czerwca 2010, godz. 10:15, sala S-5

Przedstawiona zostanie analiza, która w zamyśle może zostać rozszerzona na pewien nowatorski przetwornik kompozytowy (sygnalizowany we wcześniejszej dyskusji), który z kolei mógłby być przedmiotem szerszego wniosku grantowego, obejmującego eksperyment i teorię, jeśli znajdzie uznanie. UWAGA: zgłosiłem na seminarium ZAF, ale może szersze forum...