Seminarium Zakładu Ultradźwięków

Wspomaganie i optymalizacja systemu diagnostyczno-pomiarowego do badań osób z zespołem snu z bezdechami w warunkach klinicznych (26.03.2001 r., IPPT PAN, sala 104, godz: 13:15)

Jacek HATLIŃSKI

poniedziałek, 26 marca 2001, godz. 10:15, sala S-5

-Wdrożenie nowych rozwiązań monitorujących: mikrofon z analizą widmową,kamera (multimedialna) wspomagających diagnozę -Nowe czujniki pomiarowe oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne do pomiarów ruchów klatki piersiowej i brzucha, przepływów powietrza przez górne drogi oddechowe, chrapania i położenia ciała. Zwiększenie niezawodności i skuteczności odwzorowań zjawisk fizjologicznych -Automatyczna analiza: różne metody analizy dla poszczególnych sygnałów biologicznych w zależności od ich specyfiki -Automatyzacja procesu diagnostycznego: skrócenie czasu analizy wielogodzinnego monitorowania, określenie typu i stopnia zaawansowania zaburzeń oddychania podczas snu -Badania systemu w warunkach klinicznych