Seminarium Zakładu UltradĽwięków

"UltradĽwiękowy czujnik chemiczny z warstw± monomolekularn± do wykrywania par węglowodorów alifatycznych i aromatycznych w powietrzu."

dr inż. Andrzej Balcerzak

¶roda, 27 czerwca 2007, godz. 10:15, sala S-5

Uwaga zmiana numeru sali: zamiast 104 sala 100 Pocz±tek 10:15 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH