Seminarium Zakładu UltradĽwięków

Terapeutyczne zastosowania ultradĽwięków.

dr inż. Tamara Kujawska

¶roda, 31 stycznia 2007, godz. 10:15, sala S-5

Omówienie przyszłej tematyki badań w ZU.