Seminarium Zakładu Ultradźwięków

Elementy akustyki ciał stałych, cz. II.

dr Barbara Gambin

środa, 31 października 2007, godz. 10:15, sala S-5

Warunki brzegowe, równania falowe akustyki w ciałach stałych.