Seminarium zespołu roboczego biomechaniki

Alternatywne systemy podawania leków.

dr inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

środa, 10 maja 2006, godz. 14:00, sala ...

1. Otrzymywanie cząstek do kontrolowanego podawania leków dożylnie i na drodze inhalacji. 2. Implanty do kontrolowanego uwalniania leków, w tym implanty naczyniowe, stenty koronacyjne, implanty wydzielające hormony, skomputeryzowane implanty dozębowe wydzielające leki, transport leku przez śluzówki. 3. Pokrycia biokompatybilne i antybakteryjne stosowane w implantach i materiałach medycznych.