Seminarium zespo³u roboczego biomechaniki

Parametryczne modele konstytutywne kosci g±bczastej

Piotr Kowalczyk

¶roda, 13 lutego 2002, godz. 14:00, sala ...

godz. 14, sala 133