Seminarium zespołu roboczego biomechaniki

Naczyniowy model wymiany ciepła w tkankach biologicznych - wstępna analiza i rozważania geometryczne

dr inż. Maciej Stańczyk

środa, 18 maja 2005, godz. 14:00, sala ...

Przedstawiona zostanie skrótowo problematyka dotycząca zagadnień wymiany ciepła w ukrwionych tkankach biologicznych. Zaprezentowane zostaną istniejące modele a czynione w nich założenia zostaną porównane z faktami doświadczalnymi. Idea dyskretno-ciągłego modelu naczyniowego zostanie następnie przedstawiona jako jedna z atrakcyjnych możliwości rozwiązania problemów stwarzanych przez istniejące w literaturze modele ciągłe i sposób na ominięcie ich ograniczeń.

W nastepnej części wystąpienia omówiony zostanie proponowany przez autora sposób konstrukcji modelu naczyniowego. Podane zostaną szczegóły implementacji 2D a w szczególności metoda komputerowej generacji cześci danych geometrycznych modelu, oparta na udoskonalonym przez autora algorytmie zaczerpniętym z literatury biomechanicznej.

Na zakończenie omówiona zostanie metoda wykonywania obliczeń pola temperatury przy pomocy proponowanego modelu. Podane zostaną sformułowania numeryczne zagadnienia uzupełnione rozważaniami stabilności algorytmów i dyskusją proponowanych metod jej poprawienia.