Seminarium zespołu roboczego biomechaniki

Metodyka badań produktów zużycia protez ortopedycznych

mgr Małgorzata Figurska

środa, 19 kwietnia 2006, godz. 14:00, sala ...

Seminarium ma na celu zaprezentowanie metodyki badań, prowadzonych w czasie pobytu sponsorowanego przez Centrum Doskonałości "Abiomed" w Instytucie Jozefa Stefana w Lublanie. Ze względu na krótki czas wizyty (1 miesiąc) głównym jej celem było zapoznanie się z metodyką badań wykorzystywaną w tamtejszym laboratorium. W czasie seminarium przedstawione zostaną wyniki izolacji produktów zużycia z tkanek włóknistych otaczających obluzowany implant. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań histologicznych prowadzonych także na błonach włóknistych uzyskiwanych podczas operacji rewizyjnych.