Seminarium zespołu roboczego biomechaniki

Metody kształtowania i oceny właściwości użytkowych cementów chirurgicznych

dr hab. inż. Alicja Balin

środa, 22 listopada 2006, godz. 14:00, sala ...

Przedstawione zostaną wyniki badań nad domieszkowaniem polimerowych cementów chirurgicznych (PMMA) prowadzonych na Politechnice Śląskiej.

Stosowanie różnego rodzaju wypełniaczy jest jedną z metod zmniejszania piku termicznego podczas polimeryzacji cementu in-situ i wynikającej stąd martwicy kości, a także prowadzi do częściowego zniwelowania skurczu cementu i zmniejsza stopień jego wstępnego spękania.

Niestety większość stosowanych domieszek powoduje także pogorszenie własności mechanicznych cementu, co odbija się negatywnie na trwałości połączenia. W trakcie seminarium przedstawione zostaną wyniki prac nad domieszkowaniem cementów kostnych i badaniem zmian ich własności użytkowych.