Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Oddzialywania hydrodynamiczne a wspolczynniki transportu zawiesin

dr Maria Ekiel-Jezewska, IPPT PAN

środa, 4 maja 2005

Przedstawiona zostanie procedura obliczania oraz wyniki liczbowe dla wspolczynnikow translacyjnej i rotacyjnej samodyfuzji, sedymentacji i lepkosci efektywnej niezbyt gestych zawiesin twardych kul. W szczegolnosci przedyskutowany bedzie wplyw oddzialywan hydrodynamicznych miedzy bliskimi kulami, takze w przypadku kontaktu ich powierzchni.