Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Równania Kortewega a teoria kinetyczna

doc. dr hab. Kazimierz Piechor, IPPT PAN

środa, 4 października 2006

W roku 1901 holenderski matematyk D. J. Korteweg zaproponowa uzupenienie równa Naviera-Stokesa o dodatkowe wyrazy opisujce naprenia wywoane przez zmiany gstoci powstajce na granicy fazowej midzy ciecz a jej parami. Te dodatkowe naprnia nazywane s obecnie napreniami Kortewega, chocia okazao si, e trzeba zmieni ich posta. Na seminarium pokazane bd zarówno przykady wiadczce o koniecznoci uywania równa Kortewega do opisu przej fazowych jak i same równania. Zasadniczym celem i gównym tematem seminarium jest wyprowadzenie tych równa ze zmodyfikowanej w odpowiedni sposób teorii kinetycznej dla gstych pynów. Pokazane bdzie pokrótce wyprowadzenie równa tej teorii i przedyskutowana bdzie jej tzw. granica hydrodynamiczna. Przedyskutowana te bdzie sprawa równania entropii dla otrzymanych równa przyblienia hydrodynamicznego i ich podobiestwo i rónice w porównaniu z równaniami Kortewega