Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Wplyw temperatury na strukture i dynamike formowania wlokien poliestrowych"

mgr inz. Anna Blim, IPPT PAN, Pracownia Fizyki Polimerow

środa, 5 maja 2004

Surowe wlokna politereftalanu etylenowego (PET), otrzymano w procesie przedzenia ze stopu z zastosowaniem dodatkowej komory grzejnej, z roznymi predkosciami odbioru. Okreslono doswiadczalnie ich stopien krystalicznosci, dwojlomnosc optyczna, orientacje krystaliczna i amorficzna. Badania dynamiki procesu formowania wlokien PET przeprowadzono metoda modelowania komputerowego.