Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Slabo oddzialujace bozony w niezerowej temperaturze"

prof. Kazimierz Rzazewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

środa, 5 października 2005

Podczas gdy fizyka statystyczna doskonalego gazu Bosego jest dobrze znana, to teoria gazu slabo oddzialujacego jest ciagle rozwijana. Od kilku lat w Warszawie badamy przyblizenie pol klasycznych dla takiego gazu. Opisze to przyblizenie i przedstawie jego proste zastosowania.