Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

,,Jak liczba alleli wplywa na autoregulacje genu''

mgr Beata Hat, IPPT PAN

środa, 8 marca 2006

Rozwazymy stochastyczne efekty w procesie ekspresji genow o roznej liczbie homologicznych kopii (alleli). Wprowadzimy matematyczny opis efektow stochastycznych i pokazemy, ze zmiana w liczbie alleli ma powazne konsekwencje w autoregulacji genu