Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Mikroemulsje w waskich szczelinach

doc. dr hab. Alina Ciach, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

środa, 8 maja 2002

Czasteczki amfifilowe, dodane do mieszaniny plynu polarnego A i niepolarnego B, tworza samorzutnie monowarstwy oddzielajace jeden plyn od drugiego. Obszary zajete przez plyny A i B zawieraja od kilku do kilkuset czasteczek i moga przybierac rozne ksztalty. Pojawia sie wiele stabilnych i metastabilnych faz, w ktorych amfifilowe monowarstwy sa opisywane przez powierzchnie o roznych wlasnosciach geometrycznych i topologicznych; powierzchnie te moga byc periodyczne. Obecnosc ograniczajacych scian ma znacznie wiekszy wplyw na strukture i wlasnosci mechaniczne tych faz niz w przypadku plynow prostych. Opisana bedzie stuktura roznych faz zawartych miedzy scianami roznego typu, ich wlasnosci elastyczne oraz zjawiska takie jak zmiana kierunku osi symetrii wskutek zmian szerokosci szczeliny.