Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Modelowanie chaotycznych zmian temperatury powierzchni grzejnej we wrzeniu - "Symulator wrzenia"

dr inz. Romuald Mosdorf, Politechnika Bialostocka

środa, 9 stycznia 2002

1. Uwagi o procesie wrzenia. 2. Cieplne oddzialywanie pomiedzy pecherzami pary a powierzchnia grzejna. 3. Symulacja chaotycznych zmian temperatury powierzchni grzejnej we wrzeniu. 4. Prezentacja wynikow symulacji numerycznej wrzenia - "symulator wrzenia".