Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Powstawanie nanostruktur w emulsjach - modelowanie metoda dynamiki molekularnej."

mgr Agnieszka Slowicka, IPPT PAN

środa, 9 marca 2005

W referacie zostana przedstawione wyniki numerycznych symulacji procesow zachodzacych w emulsjach zlozonych z oleju i wody. Pokazane zostana modele cieczy i oddzialywan pomiedzy nimi oraz zostanie przewrowadzona dyskusja nad warunkami do powstawania nanostruktur tworzonych na bazie takich emulsji.