Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

,,Chaos czasoprzestrzenny z perspektywy mikroskopowej''

dr Daniel K. Wojcik, Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN

środa, 11 października 2006

Uklady nierownowagowe rozciagle przestrzennie mozna badac w ramach teorii pola albo teorii ukladow dynamicznych. Nasze wyniki numeryczne pokazuja, ze suma dobrze okreslonej liczby chwilowych wykladnikow Liapunowa w zespolonym rownaniu Ginzburga-Landaua (CGL) dana jest prosta funkcja przestrzennej sredniej kwadratu makroskopowego pola. Ten zwiazek otrzymujemy ze wzoru na zalezna od czasu wartosc prawie wszystkich chwilowych wykladnikow Liapunowa.