Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Granice gorne i dolne na efektywne wspolczynniki transportu dwufazowych osrodkow niejednorodnych metoda wielopunktowych aproksymant Pade (godz. 12:30, sala 100)

dr Stanislaw Tokarzewski, IPPT PAN

środa, 11 grudnia 2002

Przedstawiono nowa metode wyznaczania efektywnych wspolczynnikow materialowych dla osrodkow dwufazowych opisywanych rownaniami Laplace'a, miedzy innymi wspolczynnikow przewodnictwa termicznego, elektrycznego a takze wspolczynnikow filtracji i dyfuzji.