Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

1. Model przeplywowy segmentu komory spalania turbiny gazowej 2. Analiza doswiadczalna dynamiki wzrostu pecherza parowego

UWAGA, ZMIANA TERMINU: 11.06.2002, 10:15, sala 110 Slawomir Blonski, Robert Trzcinski (studenci PW)

środa, 12 czerwca 2002

1. Zostanie przedstawiona analiza przeplywu gazu oraz mieszania w komorze spalania turbiny gazowej w zaleznosci od zmian jej geometrii przy wykorzystaniu metod PIV oraz pomiarow termoanemometrycznych. Eksperymentalne wyniki beda porownane z symulacja numeryczna wykonana przy uzyciu programu Fluent. 2. Zostana przedstawione rezultaty pomiarow geometrii i pol predkosci (PIV) w otaczajacej go cieczy dla pojedynczego pecherza pary tworzacego sie na powierzchni grzejnej. Analiza obrazow cyfrowych uzyskanych przy uzyciu super szybkiej kamery wideo pozwolila na znalezienie podstawowych zaleznosci polozenia, predkosci i przyspieszenia w trakcie wzrostu i oderwania oraz objetosci pecherza w funkcji czasu. Dodatkowo podjeto probe analizy oscylacji powierzchni pecherza celem ustalenia ewentualnych zmian napiecia powierzchniowego co umozliwi wyznaczenie temperatury jego powierzchni. 2.