Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Sonoluminescencja - pieklo babelkow (godz. 12:30, sala 100)

Piotr Pietrzak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW,

środa, 13 listopada 2002

Kolaps pecherza gazowego w cieczy, znany jako kawitacja, generuje fotony. Wytwarzana energia byc moze pozwala nawet na fuzje jadrowa. Temat rzeka ... Celem seminarium jest prezentacja mechanizmów odpowiadajacych za zjawisko, omówienie teorii go opisujacych oraz przedstawienie dalszych dróg badania zjawiska sonoluminescencji ze szczególnym uwzglednieniem dynamiki procesów optycznych.