Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Rozproszona realizacja algorytmu GMRES do rozwiazywania zagadnien eliptycznych

mgr Tomasz Michalek, Zaklad Mechaniki i Fizyki Plynow IPPT PAN

środa, 15 maja 2002

Jednym z wiodacych kierunkow w dziedzinie oprogramowania wspomagajacego aplikacje inzynierskie (CAE) jest przetwarzanie w srodowisku rozproszonym i programowanie rownolegle. Podczas seminarium zostanie zaprezentowana jedna z metod, ktora pozwala na wykorzystanie rozproszonego modelu obliczen do rozwiazywania liniowych ukladow rownan bedacych wynikiem dyskretnej analizy MES. Przedstawiona zostanie iteracyjny algorytm uogolnionej minimalizacji reszty (GMRES) rozwiazywania liniowych ukladow rownan oraz metoda dekompozycji dziedziny, ktora w polaczeniu z wykorzystaniem rozproszonego/rownoleglego modelu obliczen potwierdza przydatnosc metody i swiadczy o jej efektywnosci. Pondadto omowione zostanie wykorzystane srodowisko do implementacji programow wspolbieznych - PVM.