Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Wymiana ciepla przy wrzeniu na pretach z pokryciem porowatym

dr inz. Tadeusz Orzechowski, Politechnika Kielecka

środa, 16 października 2002

Przedmiotem analizy jest rozkład temperatury wzdłuż linii środkowej długiego pręta zarejestrowany kamerą termowizyjną. Badania eksperymentalne prowadzono dla wody pod ciśnieniem atmosferycznym. Analiza teoretyczna i numeryczna dotyczy identyfikacji współczynnika przejmowania ciepła przy założeniu jego potęgowej zależności od temperatury przegrzania ścianki.