Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Techniczne aspekty aerozoloterapii

dr hab. inz. Tomasz R. Sosnowski, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej, Politechniki Warszawskiej

środa, 17 stycznia 2007

Wykład dotyczy badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW dotyczących: a) metod wytwarzania aerozoli o odpowiednich własnościach pod względem ich zastosowania w terapii inhalacyjnej, b) analizy przepływu i depozycji cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka. Przedstawione zostaną metody oraz wyniki zarówno analiz doświadczalnych, jak i modelowania matematycznego wymienionych procesów.