Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Modelowanie wymiany pedu i ciepla w dwufazowym przeplywie pecherzykowymowym

godz. 12.30, sala 100, dr inz. Dariusz Mikielewicz, Instytut Maszyn Przeplywowych PAN, Gdansk

środa, 18 września 2002

Przedstawione zostanie oryginalne podejscie do modelowania przeplywu pecherzykowego w warstwie przysciennej i w kanale. Teoria oparta jest na sumowaniu energii dyssypacji pochodzacej od przeplywu scinajacego w kanale oraz dyssypacji pochodzacej od obecnosci peAcherzykow. W wyniku otrzymuje sie naprezenia styczne ekwiwalentnego przeplywu jednofazowego. Przyblizone rownanie opisujace profil predkosci w warstwie przysciennej podano w formie rownania rozniczkowego, ktore mozna rozwiazac przy pomocy zalozenia stalego lub zmiennego stopnia zapelnienia. Zaproponowano wlasne podejscie do modelowania stopnia zapelnienia opisane rownaniem rozniczkowym opisujacym predkosc poprzeczna migracji pecherzykow oraz rownaniem dyfuzji pecherzykow. Ponadto zaproponowano sposob wlaczenia do obliczen sil wyporu, ktore wynikaja z obecnosci pecherzykow. Porownano rozklady predkosci uzyskane przy pomocy proponowanego modelu z danymi eksperymentalnymi dotyczacymi przeplywu turbulentnego zarowno w warstwie przysciennej jak i w kanale przy malej zawartosci fazy parowej. Uzyskano dobra zgodnosc jakosciowa i ilosciowa. Dodatkowo, rozwiazano rownanie energii, w ktorym wykorzystano opisany powyzej profil predkosci. W sumie model sklada sie z pieciu rownan rozniczkowych, ktore umozliwiaja wyznaczenie profilu predkosci, naprezen stycznych, predkosci poprzecznej, stopnia zapelnienia oraz pola temperatury. Podano takze charakterystyki integralne modelu, czyli wspolczynnik oporu przeplywu dwufazowego oraz wspolczynnik przejmowania ciepla.