Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Zastosowanie metod biometrycznych do generowania liczb losowych (godz. 12:30, sala 100)

J. Szczepanski (IPPT PAN), E. Wajnryb, J.M. Amigo, M.V. Sanchez-Vives, M. Slater

środa, 18 grudnia 2002

Przedstawione zostana wyniki uzyskane przez zespol: J. Szczepanski, E. Wajnryb (IPPT PAN), J.M. Amigo (Operations Research Centre, Miguel Hernandez University, Elche, Spain), M.V. Sanchez-Vives (Institute of Neurosciences, Miguel Hernandez University-CSIC, Alicante, Spain) oraz M. Slater (Department of Computer Science, University College London, London WC1E 6BT, United Kingdom). Metody biometryczne byly dotychczas stosowane do celow uwierzytelnienia (odciski palcow, siatkowka oka, glos). W naszej pracy proponujemy wykorzystanie tych metod do generowania ciagow losowych. Metoda ta moze byc szczegolnie uzyteczna do otrzymywania tzw. ziaren dla generatorow pseudolosowych oraz do generowania kluczy sesyjnych. Proponowany model jest bardzo prosty i bazuje na obserwacji, ze dla typowych pomiarow danych biologicznych najmniej znaczace cyfry fluktuuja losowo. W prezentowanej pracy, do ilustracji naszej metody wykorzystano: dane neurofizjologiczne mierzone w komorkach neuronowych, wyniki pomiarow przewodnictwa skory (GSR data) oraz w celach porownawczych wyniki symulacji numerycznych procesu Ornsteina-Uhlenbecka. Do weryfikacji losowosci zastosowano testy rekomendowane przez National Institute of Standards and Technology dla generatorow fizycznych stosowanych w modulach kryptograficznych, restrykcyjny test Maurera proponowany w dokumentach Unii Europejskiej oraz test zlozonosci Lempela-Ziva estymujacy entropie zrodla. Weryfikacja ciagow generowanych nasza metoda potwierdza, ze ciagi te posiadaja bardzo dobre wlasnosci losowosci.