Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

,,Badania eksperymentalne i analiza teoretyczna bliskich oddzialywan hydrodynamicznych w ukladach wielocialowych''

godz. 14:00, sala 110 (!!), mgr Slawomir Alabrudzinski, Zaklad Aparatury Przemyslowej, Politechnika Warszawska i IPPT PAN

środa, 19 kwietnia 2006

Przedstawiona zostanie metoda eksperymentalna i przykladowe wyniki pomiarow ruchu malej grupy czastek kulistych w cieczy opadajacych pod wplywem dzialania sily ciezkosci. Wyniki eksperymentow porownane beda z wynikami teoretycznymi (dla kul opadajacych przy malych liczbach Reynoldsa) uzyskanymi w wyniku obliczen numerycznych oraz analogicznie dla przyblizenia czastek punktowych.