Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Samopodobne rozwiazania dla ruchu nici wirowej w przyblizeniu lokalnej samoindukcji w nadcieklym helu

dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN

środa, 19 grudnia 2001

Rownanie dynamiki linii wirowej zostanie zapisane w postaci ukladu 2 rownan czastkowych na krzywizne i torsje. Poprzez odpowiednie podstawienie rownania te zostana sprowadzone do rownan zwyczajnych i przeanalizowana zostanie (glownie numerycznie) 4-parametrowa rodzina rozwiazan tych rownan.