Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Wplyw substancji powierzchniowo aktywnej na ruch banki, przebieg zderzen z równymi powierzchniami miedzyfazowymi oraz powstanie kontaktu trójfazowego

mgr Marta Krasowska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

środa, 20 kwietnia 2005

W referacie przedstawiona jest dynamika procesów zachodzcych w trakcie zderzenia banki z powierzchnia swobodna (granica miedzyfazowa ciecz/gaz) oraz granica miedzyfazowa ciecz/cialo stale, a takze wplyw substancji powierzchniowo aktywnych na predkosci lokalne i graniczne, deformacje ksztaltu baniek i powstawanie kontaktu trójfazowego ciecz/gaz/cialo stale.