Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Obliczenia metoda dynamiki brownowskiej"

doc. dr hab. Arkadiusz Branka (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)

środa, 21 stycznia 2004

W referacie omowione zostana podstawowe zasady metod symulacji komputerowych w szczegolnosci metody dynamiki brownowskiej i dynamiki molekularnej. Przedstawione zostana glowne problemy zwiazane z obliczeniami metoda dynamiki brownowskiej: problem oddzialywan hydrodynamicznych oraz efektywnosc stosowanych algorytmow. Podane zostana przyklady obliczen wlasnosci zawiesin czasteczek niesferycznych.