Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Hydrodynamic interactions

prof. dr hab. Bogdan Cichocki (Instytut Fizyki Teoretycznej UW)

środa, 21 maja 2003

Various methods to evaluate the low Reynolds number hydrodynamic interactions will be discussed. Recent achievements on the subject will be presented.