Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Modelowanie obloku plazmowego powstajacego podczas spawania zelaza

mgr Tomasz Moscicki

środa, 21 czerwca 2006

W referacie omowiony bedzie model teoretyczny plazmy powstajacej podczas spawania zelaza laserem CO2. Wyniki obliczen przeprowadzonych za pomoca programu FLUENT pokazuja, ze gdy gazem oslonowym jest argon wystepuja dwie plazmy, plazma zelaza i plazma argonu, natomiast w przypadku helu plazma pali sie tylko w parach zelaza.