Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Analiza struktur pol predkosci przeplywu w mikrokanale"

mgr Piotr Korczyk, IPPT PAN

środa, 22 marca 2006

Przedstawione beda badania przeplywu w mirokanale, w ktorym zostal umieszczony element zaburzajacy. Omowiona bedzie struktura powstalej w takim kanale turbulencji. Zwiazane z nia silne gradienty pola predkosci moga przyczyniac sie do rozbijania kropelek w przeplywach dwufazowych (np. kropelek oleju w wodzie. Wykorzystanie tego typu kanalow umozliwia efektywne otrzymywanie emulsji. W omawianym eksperymencie wykorzystano technike mikro-PIV. Pozwala ona na pomiar pol predkosci przeplywu przez przetwarzanie mikroskopowych fotografii. Analiza otrzymanych pol predkosci daje wglad w struktury turbulencji co pozwala na lepsze zrozumienie zachodzacego w kanale procesu emulsyfikacji.