Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Molekularne oddzialywania miedzy cieczami w procesie emulsyfikacji"

mgr Agnieszka Slowicka (IPPT PAN)

środa, 24 marca 2004

W wystapieniu zostanie opisany proces emulsyfikacji i model oddzialywan miedzy molekulami cieczy bioracych w nim udzial. Przedstawione zostana wyniki doswiadczen numerycznych metoda dynamiki molekularnej i okreslenie zaleznosci miedzy typem potencjalu oddzialywan miedzyczasteczkowych a zachowaniem symulowanej cieczy.