Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Woda drąży kamień czyli o modelowaniu procesów rozpuszczania skał"

dr Piotr Szymczak, Instytut Fizyki Teoretycznej UW

środa, 24 listopada 2004

Modelowanie rozpuszczania szczelin skalnych przez wody podziemne jest stosunkowo zlozone, wymaga bowiem analizy a) zagadnienia hydrodynamicznego - ruchu cieczy w skomplikowanej geometrii szczeliny, b) transportu substratow i produktow reakcji chemicznych prowadzacych do rozpuszczania skaly, c) ewolucji ksztaltu szczeliny w czasie. Na seminarium przedstawie model numeryczny ww. procesow oraz porownam uzyskane wyniki z danymi doswiadczalnymi.