Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Liniowa statecznosc laminarnego przeplywu przez poprzecznie pofalowany kanal

dr inz. Jacek Szumbarski, MEL, PW

środa, 25 października 2006

Zostanie pokazane na drodze obliczen numerycznych, ze poprzeczne pofalowanie scian kanalu prowadzi do drastycznej redukcji krytycznej liczby Reynoldsa. Omówiona zostanie geometria pola predkosci zaburzen niestatecznych.