Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Modelowanie mikroprzeplywow na gruncie teorii plynow mikropolarnych

dr Anna Kucaba-Pietal, Politechnika Rzeszowska

środa, 27 lutego 2002

Wyniki badan eksperymentalnych pokazuja, ze przeplywy w mikroskali istotnie roznia sie od przeplywow w makroskali, ktore dobrze sa opisywane rownaniami Naviera-Stokesa. Przeplywy w mikroskali sa najlepiej opisywane metodami uwzgledniajacymi molekularna strukture osrodka. Niestety, opis taki wymaga stosowania bardzo szybkich komputerów, a i wowczas jest niezwykle czasochlonny. W niniejszej pracy poddano analizie model plynu mikropolarnego, stanowiacy rozszerzenie modelu Naviera-Stokesa pod katem mozliwosci jego uzycia do opisu przeplywow w mikroskali. Przedstawiono tez oparte na tym modelu wlasne rozwiazania dla hydrodynamiki mikroprzeplywow w szczelinie przy ruchu dociskowym jednej z powierzchni ("squeezing motion") oraz na wyznaczenie wplywu scianki na ruch czastki. Podano zakres mozliwych zastosowan otrzymanych wynikow.