Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Fale biegnace w modelu opisujacym powstawanie wzorcow na skorze

doc. dr hab. Kazimierz Piechor, IPPT PAN

środa, 27 października 2004

Przedstawiony będzie model skóry kręgowców we wczesnym stadium rozwoju zaproponowany przez Cruywagena i Murraya (1992) w celu zrozumienia powstawania wzorców na niej. W tym modelu skóra składa się z dwóch typów tkanki: naskórka i skóry właściwej rozdzielonych cienką warstwą podstawową. Komórki naskórka są ciasno upakowane i przymocowane do warstwy podstawowej, i wobec tego naskórek traktowany jest jako ośrodek lepko-sprężysty. Komórki skóry właściwej poruszają się swobodnie w ośrodku pozakomórkowym pod wpływem dyfuzji, chemotaksji i mitozy. Oddziaływania między tymi warstwami zachodzą dzięki morfogenom wydzielanym przez każdą z nich, a więc mają charakter chemiczny. Wobec tego cały model jest typu mechanochemicznego. Dla tego modelu przedstawione będą wyniki dotyczące zagadnienia fal biegnących uzyskane zarówno przez innych autorów jak i te, które uzyskał referujący wspólnie z B. Kaźmierczakiem. Omówione będzie zagadnienie prędkości minimalnej fali, mające podstawowe znaczenie biologiczne.