Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Modelowanie numeryczne procesu mieszania oraz procesu dyspersji w ukladzie gaz - ciecz w mieszalniku dynamicznym"

mgr Krzysztof Dekajlo, IPPT PAN

środa, 29 stycznia 2003

W referacie zostana omowione dwa modele numeryczne dotyczace turbulentnego procesu mieszania cieczy oraz turbulentnego procesu dyspersji gazu w cieczy w mieszalniku dynamicznym z dwiema turbinami Rushton'a. Uzyskane wyniki symulacji zostana porownane z wynikami literaturowymi.