Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Stochastyczna regulacja we wczesnej odpowiedzi immunologicznej"

dr Tomasz Lipniacki, IPPT PAN

środa, 29 marca 2006

Przedstawiony zostanie model sieci regulatorowej sterujacej wczesna odpowiedzia immunologiczna. Matematyczna reprezentacja modelu zawiera zwyczajne rownania rozniczkowe opisujace szybkie kanaly reakcji sprzezone ze stochastycznymi przelacznikami.