Seminarium Dynamiki Układów Złożonych

Metoda rozkładu na mody empiryczne (EMD) i jej zastosowanie do analizy oscylacji plazmy w reaktywnym silniku jonowym.

J. Kurzyna

środa, 12 maja 2004, godz. 10:00, sala ...

Metoda pozwala analizować niestacjonarne szeregi czasowe uzyskiwane w wyniku pomiarów zmiennych w czasie wielkości fizycznych (układy dynamiczne). Tradycyjna analiza fourierowska nie może być w takich sytuacjach wiarygodna (zmienia się "zawartość spektralna" rozpatrywanych interwałów szeregu czasowego). Również pytania np. o potencjalne inwarianty chaotyczne układu dynamicznego nie mają sensu. Wśród wielu metod analizy niestacjonarnych szeregów czasowych (takich jak STFT lub falki) stosunkowo nowa metoda rozkładu na modu empiryczne (Huang N.E. et al., Proc. R. Soc. Lond., A 454 (1998) pp 903-995) uznawana jest obecnie za niezwykle użyteczną. Pozwala ona określić chwilową czestość badanego procesu i wyznaczyć zależne od czasu jego widmo spektralne. Jednocześnie zostają dobrze zdefiniowane w czasie takie zdarzenia jak nagłe skoki, wybuchy lub zaniki, ich tempo narastania (częstość chwilowa) i wkład energetyczny do badanego procesu. W referacie zostanie przedstawiona metoda, jej potencjalne możliwości w oparciu o znane przykłady analityczne oraz zastosowanie do analizy sygnałów zmierzonych w konkretnym układzie dynamicznym - silniku plazmowym wykorzystywanym jako pomocniczy napęd rakietowy w pojazdach kosmicznych.