Seminarium Dynamiki Układów Złożonych

Rozwiązania równań różniczkowych z nieciągłą prawą stroną w odniesieniu do zagadnień sterowania optymalnego

doc. Piotr Kulczycki, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Krakowska, Zakład Teorii Sterowania (Kierownik)

środa, 14 maja 2003, godz. 10:00, sala ...

Pojęcie rozwiązania równania różniczkowego z nieciągłą prawą stroną nie znalazło jak dotąd jednoznacznego uściślenia. W zależności od doraźnych potrzeb używane są różne definicje, co często prowadzi do nieporozumień, a czasem nawet zaskakujących paradoksów. W ramach proponowanego wykładu zawarte są ścisłe definicje najczęściej stosowanych koncepcji (Caratheodory'ego, Filippov'a, Krasovski'ego), ich aplikacyjne interpretacje, a przede wszystkim - jako końcowy wniosek - barwne przykłady o niespodziewanych konkluzjach. Proponowany problem ma charakter uniwersalny i może zaciekawić szeroki krąg osób o zainteresowaniach pozornie odmiennych od zasadniczego tematu. Treść wykładu oparta jest na artykule: P. Kulczycki, "Some Remarks on Solutions of Discontinuous Differential Equations Applied in Automatic Control", Industrial Mathematics, 1996, vol.46, nr 2, ss. 119-128. __________ Uwaga: Seminarium odbędzie się wyjątkowo w sali 104 o godz. 12:30.