Seminarium Dynamiki Układów Złożonych

Plaskie fale harmoniczne w mikroperiodycznie uwarstwionym osrodku termosprezystym

Jozef Ignaczak

środa, 15 października 2003, godz. 10:00, sala ...

Praca jest rozszerzeniem referatu przedstawionego przez autora na Kongresie "Thermal Stresses '03" , Virginia Tech., U.S.A., June 8-11, 2003.