Seminarium Dynamiki Układów Złożonych

Metody wyznaczania widma ładunku na elektrodach przetwornika międzypalczastego. Ciąg dalszy.

Juri Tasinkiewicz

środa, 28 maja 2003, godz. 10:00, sala ...

Jednym z podstawowych elementów wszystkich urządzeń na akustycznych falach powierzchniowych jest tak zwany przetwornik międzypalczasty. Jest to pewien układ przewodzących metalicznych elektrod umieszczonych na podłożu z materiału głównie o własnosćiach piezoelektryczych, w pewny oznaczony sposób podłączonych do żrodła sygnału elektrycznego. Pod działaniem napięcia tego ostatniego przetwornik wzbudza w podłożu akustyczną falę powierzchniową (efekt piezoelektryczny), która występuje przenośnikiem sygnału w urządzeniach tego typu. Przetworniki międzypalczaste są fundamentem dla pobudowy róznego rodzaju filtrów, które z kolei są powrzechnie używane we wszelkich typach sprzęntu elektronicznego, od telewizorów i telefonów komurkowych aż do stacji radiolokacyjnych. Podstawową charakterystyką przetwornika jest charakterystyka czestotliwosćiowa, która może być zaaproksymowana za pomocą widma ładunku elektrycznego na elektrodach.